Nyheter

2004-01-19

Den latinska och svenska synonymlistan jämte namnsökningsfunktionen har uppdaterats och en del olikheter mellan dessa listor och huvudlistan har rättats till.

2003-05-18

Huvudlistan har uppdaterats med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 97 häfte 3/4 (2003).

Detta innebär bland annat en större förändring i familjeföljden bland de enhjärtbladiga växterna.

2003-01-06

Ribes petraeum × spicatum har tagits bort; det är samma sak som Ribes ×pallidum.

2002-11-26

Huvudlistan har nu uppdaterats med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 96 häfte 5 (2002).

Beträffande maskrosor har tills vidare endast arter med svenska namn medtagits. Listan på ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia är lång och ligger som ett separat dokument. Det nås här eller via en länk från detta namn från sidan med övriga Taraxacum.

2002-06-20

Huvudlistan uppdaterad med de ändringar och tillägg som publicerats i Svensk Botanisk Tidskrift 96 häfte 2 och 3/4 (2002).

Dessutom har en lista på småarterna av majsmörblommor Ranunculus auricomus-gruppen tillagts. Den nås här eller via en länk från detta namn från sidan med Ranunculaceae.

1998-04-12

En synonym tillagd, som råkat bli bortslarvad i den tryckta versionen:

Lathyrus montanus --> Lathyrus linifolius

1998-04-12

Uppdaterad version av databasen utlagd. Innehållet överensstämmer med den version som finns tryckt i Svensk Botanisk Tidskrift 91 häfte 5 (1997, utkommen 1998)

1997-03-14

Preliminär version av databasen utlagd.