Florafestival på
Naturhistoriska Riksmuseet!

Föredrag
      Fredag 19 september
      Lördag 20 september
      Söndag 21 september
Bokbord och utställningar
Vandringar och visningar
Festivalinfo

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Temadagar om nordisk botanik 19–21 september 2003

Nu är det dags för Sverige första florafestival – tre dagar fyllda med svensk och nordisk botanik i samband med att Den nya nordiska floran av Bo Mossberg och Lennart Stenberg utkommer!

Det blir expertföreläsningar om floror och floraskrivande på olika nivåer – från svenska landskapsfloror till en flora över hela Arktis och kartläggningen av alla Europas växter. Vidare blir det information om globala nätverk, florabevarande i stadsplaneringen och lokalfloror och naturskydd.

Riksmuseets forskare berättar om sina egna projekt – vi deltar i ett världsomfattande samarbete för att kartlägga växternas släktskap. Och du får veta det senaste om växtgrupper som alltid betraktats som "svåra" – maskrosor, orkidéer, fingerörter, flockblommiga.

Det blir också visning av Bo Mossbergs akvareller och guidade turer i Riksmuseets herbarium – den svenska botanikens stora skattkammare. Du får veta hur växtpressning och växtmontering går till och får själv prova. De svenska botaniska föreningarna och deras tidskrifter presenteras, och det blir ett stort bokbord med specialpris! Och så utställningar, floravandringar för barn och vuxna, omröstning om årets fynd, lotterier, bildvisningar.

Botanikfestivalen arrangeras av Naturhistoriska Riksmuseet i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen för att stimulera intresset för nordisk botanik, samla intresserade och informera om aktuell forskning och pågående projekt.

Alla är varmt välkomna – proffs, amatörer och intresserad allmänhet!

 

Föredrag

Fredag 19 september

14.00 Festivalen öppnas. Arne Anderberg, Riksmuseet
14.20 Välkommen, nya nordiska flora! Thomas Karlsson, Riksmuseet
14.45 Hur Den nya nordiska floran blivit till. Lennart Stenberg, Riksmuseet
15.15 Bo Mossberg visar sina akvareller på utställningen Vetenskapliga illustratörer
   
15.45 Kaffepaus
   
16.15 Det panarktiska floraprojektet – att ena öst och väst. Inger Nordal, Oslo
16.45 Hur man klarar florans mångfald i en stad. Pertti Ranta, Helsinki
17.30 Från soptippar, glömda trädgårdar och ädla skogar. Bengt Nilsson, Sölvesborg, visar bilder på ovanliga växter från hela Norden!
   
19.30 Enkel förtäring till självkostnadspris. Förhandsanmälan till Lennart Stenberg (lennart.stenberg@nrm.se eller 08 - 5195 4165)
   

Lördag 20 september

10.00

Vad gör man på ett botaniskt museum? Arne Anderberg och Thomas Karlsson, Riksmuseet

10.30

Flora Nordica – det stora referensverket. Thomas Karlsson, Riksmuseet

11.00

Flockblommiga växter – så lika och ändå så olika. Lars Fröberg, Lund

   

11.30

Lunchpaus

   

13.00

Blomväxternas nya system. Arne Anderberg, Riksmuseet

13.30

Rosväxternas systematik. Torsten Eriksson, Bergianska trädgården

14.00

Kanarieöarnas fantastiska växtvärld. Ulf Swenson, Riksmuseet

   

14.30

Kaffepaus

   

15.30

Släktskapsförhållandena hos handnycklar (Dactylorhiza). Mikael Hedrén, Lund

16.00

Lumrar, fräknar och ormbunkar – hur hänger de ihop? Petra Korall, Riksmuseet

16.30

Hatade och hotade maskrosor. Hans Rydberg, Nyköping

   

Söndag 21 september

10.00

Våra svenska botaniska föreningar. Margareta Edqvist, Nässjö

10.20

Svenska provinsfloror – en översikt. Thomas Karlsson, Riksmuseet

10.40

Hur vi arbetar i Bohuslän. Evastina Blomgren, Kungshamn

11.00

Mot en norrbottensflora. Lennart Stenberg, Riksmuseet

   

11.30

Lunchpaus

   

13.00

Floran i Vanda – lokalfloror och naturskydd. Pertti Ranta, Helsinki

13.30

Stadsekologi på skolschemat! Juoko Siipari, Tampere

14.15

Greklands flora. Arne Strid, Göteborg

   

14.45

Kaffepaus

   

15.45

En atlas över Europas kärlväxter. Pertti Uotila, Helsinki

16.15

GBIF – en nyckel till jordens mångfald av djur och växter. Bo Fernholm, Riksmuseet

16.45

Avslutning. Arne Anderberg, Riksmuseet

 

Bokbord och utställningar

Samtliga dagar (i salen till höger om huvudentrén)

Försäljning till festivalpris av Den nya nordiska floran. Bo Mossberg målar växter! Dessutom utställningar, bokbord, pressning och montering av växter, växtbestämning, lotteri, årets fynd.

 

Vandringar och visningar

Exkursioner

Fredag 08.00. Morgonexkursion med Göran Odelvik! Anmäl intresse till goran.odelvik@nrm.se eller 08 - 5195 4161

Blomstervandringar

Lördag och söndag 09.00 och 12.00. Samling vid huvudentrén

Visning av Naturhistoriska Riksmuseets herbarium

Fredag 18.30 och lördag 17.30. Samling vid Botanikhuset (söder om huvudbyggnaden

 

Festivalinfo

Alla utställningar och föredrag i museets huvudbyggnad!

Föredragen äger rum i Hörsalen, 1 trappa ned, i museets huvudbyggnad

Festivalpass (100 kr) löses vid entrén. Det gäller alla tre dagarna och samtliga museets utställningar!

Festivalinfo: 08 - 5195 4000
E-post till Lennart Stenberg
eller Thomas Karlsson


http://www2.nrm.se/fbo/data/florafestival.htm
Senast uppdaterad: 2003-08-21
Synpunkter pĺ denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter pĺ Naturhistoriska riksmuseets webresurs