Till föregående del ...
0
Apiaceaeflockblommiga
0
Aegopodium L.kirskål
apodagraria L.kirskål
0
Aethusa L.vildpersiljor
cynapium L.vildpersilja
a0000var. agrestis Wallr.liten vildpersilja
a0000var. cynapium smal vildpersilja
a0000var. domestica Wallr.trädgårdsvildpersilja
a0000var. gigantea Lej.stor vildpersilja
0
Ammi L.slöjsiljor
tmajus L.slöjsilja
tvisnaga (L.) Lam.tandpetarsilja
0
Ammoselinum Torr. & A. Gray
-popei Torr. & A. Gray
0
Anethum L.dill
tgraveolens L.dill
0
Angelica L.kvannar
archangelica L.kvanne
a00subsp. archangelica fjällkvanne
a00subsp. litoralis (Fr.) Thell.strandkvanne
asylvestris L.strätta
0
Anthriscus Pers.småkörvlar
acaucalis M. Bieb.taggkörvel
bcerefolium (L.) Hoffm.dansk körvel
asylvestris (L.) Hoffm.hundkäx
0
Apium L.flokor
bgraveolens L.selleri
ainundatum (L.) Rchb. f.krypfloka
tnodiflorum (L.) Lag.fränefloka
-repens (Jacq.) Rchb. f.sumpfloka
0
Astrantia L.stjärnflockor
bmajor L.stjärnflocka
-maxima Pall.kaukasisk stjärnflocka
0
Berula Besser ex W. D. J. Kochbäckmärken
aerecta (Huds.) Covillebäckmärke
0
Bifora Hoffm.dubbelkoriandrar
tradians M. Bieb.strålkoriander
-testiculata (L.) Spreng.dubbelkoriander
0
Bowlesia Ruiz & Pav.
tincana Ruiz & Pav.
0
Bunium L.jordkastanjer
bbulbocastanum L.jordkastanj
0
Bupleurum L.harörter
tcroceum Fenzlcirkelharört
bfalcatum L.smalbladig harört
theldreichii Boiss. & Balansapisidisk harört
tlancifolium Hornem.
todontites L.spetsharört
trotundifolium L.harört
tsubovatum Link ex Spreng.anatolisk harört
atenuissimum L.strandnål
0
Capnophyllum Gaertn.filigranskörvlar
tperegrinum (L.) Lag.filigranskörvel
0
Carum L.kummin
acarvi L.kummin
0
Caucalis L.piggkörvlar
platycarpos L.piggkörvel
t00subsp. muricata (Celak.) Holub
t00subsp. platycarpos
0
Cenolophium W. D. J. Koch ex DC.strandsiljor
-denudatum (Hornem.) Tutinstrandsilja
0
Chaerophyllum L.rotkörvlar
baromaticum L.doftkörvel
baureum L.guldkörvel
bbulbosum L.rotkörvel
hirsutum L.
-00subsp. hirsutumbergkörvel
-00subsp. villarsii (W. D. J. Koch) Briq.
bprescottii DC.rysskörvel
-tainturieri Hook.
atemulum L.hårkörvel
0
Cicuta L.sprängörter
virosa L.sprängört
a0000var. angustifolia (Kit.) Wimm. & Grab.smal sprängört
a0000var. virosa vanlig sprängört
0
Conioselinum Hoffm.ryssiljor
-tataricum Hoffm.ryssilja
0
Conium L.odörter
amaculatum L.odört
0
Conopodium W. D. J. Kochnötkörvlar
bmajus (Gouan) Loretnötkörvel
0
Coriandrum L.koriandrar
tsativum L.koriander
0
Crithmum L.strandsiljor
-maritimum L.strandsilja
0
Cryptotaenia DC.kryptotenior
-canadensis (L.) DC.kanadapersilja
0
Cuminum L.spiskummin
tcyminum L.spiskummin
0
Cyclospermum Lag.kvarnsellerier
tleptophyllum (Pers.) Eichlerkvarnselleri
0
Daucus L.morötter
carota L.
a00subsp. carota vildmorot
-00subsp. gummifer (Syme) Hook. f. strandmorot
t00subsp. maximus (Desf.) Ball
t00subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.morot
tglochidiatus Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall.
tmuricatus (L.) L.spikmorot
0
Drusa DC.drusor
tglandulosa (Poir.) Bornm.drusa
0
Elaeosticta Fenzl
-lutea (Hoffm.) Kljuykov, Pimenov & V. N. Tikhom.
0
Eryngium L.martornar
talpinum L.alpmartorn
tcampestre L.fältmartorn
bgiganteum M. Bieb.silvermartorn
thookeri Walp.texasmartorn
amaritimum L.martorn
bplanum L.rysk martorn
0
Falcaria Fabr.skärblad
bvulgaris Bernh.skärblad
0
Foeniculum Mill.fänkål
tvulgare Mill.fänkål
0
Hacquetia DC.gullflockor
-epipactis (Scop.) DC.gullflocka
0
Heracleum L.lokor
blaciniatum auct.tromsöloka
-000000laciniatum × mantegazzianum
-000000laciniatum × sphondylium subsp. sibiricum
bmantegazzianum Sommier & Levierjätteloka
-000000mantegazzianum × sphondylium subsp. sibiricum
sphondylium L.björnloka
a00subsp. sibiricum (L.) Simonk.sibirisk björnloka
a00subsp. sphondylium vit björnloka
bstevenii Manden.kungsholmsloka
0
Hydrocotyle L.spikblad
-novae-zeelandiae DC.dvärgspikblad
avulgaris L.spikblad
0
Lagoecia L.klotkummin
-cuminoides L.klotkummin
0
Laserpitium L.spenörter
thalleri Crantzalpspenört
-hispidum M. Bieb.
alatifolium L.spenört
0
Levisticum Hilllibbstickor
bofficinale W. D. J. Kochlibbsticka
0
Ligusticum L.strandlokor
ascothicum L.strandloka
0
Meum Mill.björnrot
tathamanticum Jacq.björnrot
0
Molopospermum W. D. J. Kochalpkörvlar
bpeloponnesiacum (L.) W. D. J. Kochalpkörvel
0
Myrrhis Mill.spanskkörvlar
bodorata (L.) Scop.spansk körvel
0
Oenanthe L.stäkror
aaquatica (L.) Poir.vattenstäkra
afistulosa L.pipstäkra
-fluviatilis (Bab.) Colemanflodstäkra
alachenalii C. C. Gmel.smalstäkra
tpimpinelloides L.knölstäkra
0
Orlaya Hoffm.blomsterkörvlar
tgrandiflora (L.) Hoffm.blomsterkörvel
0
Pastinaca L.palsternackor
sativa L.palsternacka
b0000var. sativa vanlig palsternacka
b0000var. sylvestris (Mill.) DC.vildpalsternacka
0
Petroselinum Hillpersiljor
bcrispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hillpersilja
tsegetum (L.) W. D. J. Kochhöstpersilja
0
Peucedanum L.siljor
aoreoselinum (L.) Moenchbacksilja
bostruthium (L.) W. D. J. Kochmästerrot
apalustre (L.) Moenchkärrsilja
0
Pimpinella L.bockrot
-anisoides V. Brig.
tanisum L.anis
amajor (L.) Huds.stor bockrot
tperegrina L.lång bockrot
saxifraga L.bockrot
a00subsp. nigra (Mill.) Gaudinsammetsbockrot
a00subsp. saxifraga vanlig bockrot
ttripartita Kalen.
0
Pleurospermum Hoffm.piplokor
aaustriacum (L.) Hoffm.piploka
0
Ridolfia Morisridolfior
tsegetum Morisfalsk fänkål
0
Sanicula L.sårläkor
aeuropaea L.sårläka
0
Scandix L.nålkörvlar
tbalansae Reut. ex Boiss.turkisk nålkörvel
tiberica M. Bieb.kaukasisk nålkörvel
pecten-veneris L.nålkörvel
t00subsp. brachycarpa (Guss.) Thell.späd nålkörvel
a00subsp. pecten-veneris äkta nålkörvel
tstellata Banks & Sol.stjärnkörvel
0
Selinum L.krusfrön
acarvifolia (L.) L.krusfrö
adubium (Schkuhr) Leuteslidsilja
bsilaifolium (Jacq.) G. Beckkarstsilja
0
Seseli L.säfferot
-campestre Besser
alibanotis (L.) W. D. J. Kochsäfferot
bmontanum L.fliksäfferot
0
Silaum Mill.ängssiljor
talpestre (L.) Thell.rysk ängssilja
asilaus (L.) Schinz & Thell.ängssilja
0
Sium L.vattenmärken
alatifolium L.vattenmärke
-sisarum L.sockerrot
0
Smyrnium L.vinglokor
bperfoliatum L.vingloka
0
Tordylium L.
-maximum L.
0
Torilis Adans.rödkörvlar
arvensis (Huds.) Linkåkerkörvel
t00subsp. arvensis
t00subsp. neglecta Thell.
ajaponica (Houtt.) DC.rödkörvel
-leptophylla (L.) Rchb. f.
tnodosa (L.) Gaertn.knutkörvel
0
Trachyspermum Linkajowaner
tammi (L.) Spragueajowan
0
Trinia Hoffm.
tkitaibelii M. Bieb.
0
Turgenia Hoffm.stickkörvlar
tlatifolia (L.) Hoffm.stickkörvel
0
Till nästa del ...