Till föregående del ...
0
Brassicaceaekorsblommiga
0
Alliaria Scop.löktravar
apetiolata (M. Bieb.) Cavara & Grandelöktrav
0
Alyssum L.stenörter
balyssoides (L.) L.grådådra
campestre (L.) L.
t00subsp. campestre smådådra
t00subsp. strigosum (Banks & Sol.) Jalas
tdasycarpum Stephan ex Willd.ulldådra
thirsutum M. Bieb.kvarndådra
-montanum L.liten stenört
tmurale Waldst. & Kit.silverstenört
trostratum Stevenstiftdådra
tturkestanicum Regel & Schmalh.stäppdådra
0
Arabidopsis (DC.) Heynh.backtravar
bsuecica (Fr.) Norrl.grustrav
athaliana (L.) Heynh.backtrav
0
Arabis L.travar
alpina L.fjälltrav
a0000var. alpina vanlig fjälltrav
a0000var. glabrata A. Blyttkal fjälltrav
-×arendsii H. R. Wehrh.majtrav
tblepharophylla Hook. & Arn.vårtrav
-brassica (Leers) Rauschertörontrav
bcaucasica Willd. ex Schltdl.fagertrav
-ciliata Clairv.flocktrav
t×digenea C. Fritschhybridtrav
-×divaricarpa A. Nelson
aglabra (L.) Bernh.rockentrav
hirsuta (L.) Scop.lundtrav
a0000var. glaberrima Wahlenb.kalktrav
a0000var. hirsuta vanlig lundtrav
a0000var. subalpestris Ahlfv.bergtrav
-0000var. utoeënsis O. A. Eklundskärgårdstrav
tpendula L.sloktrav
planisiliqua (Pers.) Rchb.
b00subsp. nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Sojákgotlandstrav
tprocurrens Waldst. & Kit.kryptrav
-turrita L.torntrav
0
Armoracia P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.pepparrot
brusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.pepparrot
0
tAubrieta Adans.aubrietior
t×cultorum Bergmansaubrietia
0
Aurinia Desv.praktstenörter
tsaxatilis (L.) Desv.praktstenört
0
Barbarea R. Br.gyllen
bintermedia Boreaumellangyllen
astricta Andrz.strandgyllen
t000000stricta × vulgaris
tverna (Mill.) Asch.vårgyllen
vulgaris R. Br.sommargyllen
a0000var. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Fr.vanlig sommargyllen
a0000var. vulgaris bangyllen
0
Berteroa DC.sandvitor
bincana (L.) DC.sandvita
0
Boreava Jaub. & Spachboreavior
torientalis Jaub. & Spachboreavia
0
Brassica L.kål
tdeflexa Boiss.spretsenap
elongata Ehrh.
-00subsp. elongata
t00subsp. integrifolia (Boiss.) Breistr.svartahavskål
integrifolia (H. West) O. E. Schulz
t0000var. carinata (A. Braun) O. E. Schulznegerkål
t000000integrifolia var. carinata × nigra
tjuncea (L.) Czern.sareptasenap
napus L.
t00subsp. napus raps
t00subsp. rapifera Metzg.kålrot
bnigra (L.) W. D. J. Kochsvartsenap
oleracea L.kål
t0000var. capitata L.vitkål
t0000var. gongylodes L.kålrabbi
t0000var. medullosa Thell.fodermärgkål
t0000var. sabellica L.grönkål
rapa L.
a00subsp. campestris (L.) Claphamåkerkål
t00subsp. oleifera (DC.) Metzg.rybs
t00subsp. rapa rova
ttournefortii Gouanmedelhavskål
0
Braya Sternb. & Hoppefjällkrassingar
alinearis Rouyfjällkrassing
-purpurascens (R. Br.) Bungepurpurkrassing
0
Bunias L.ryssgubbar
terucago L.vingdådra
borientalis L.ryssgubbe
0
Cakile Mill.marvioler
maritima Scop.marviol
a00subsp. baltica (Jord.) Hyl. ex P. W. Ballbaltisk marviol
a00subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdetdynmarviol
-00subsp. islandica (Gand.) Elvenarktisk marviol
a00subsp. maritima atlantisk marviol
0
Calepina Adans.nötsenap
-irregularis (Asso) Thell.nötsenap
0
Camelina Crantzdådror
alyssum (Mill.) Thell.lindådra
a00subsp. alyssum
a00subsp. integerrima (Celak.) Smejkal
tanomala Boiss. & Hausskn.smaldådra
-hispida Boiss.
microcarpa Andrz. ex DC.
a00subsp. microcarpa Andrz. ex DC.sanddådra
t00subsp. pilosa (DC.) Hiitonenryssdådra
trumelica Velen.balkandådra
asativa (L.) Crantzoljedådra
0
Capsella Medik.lomme
abursa-pastoris (L.) Medik.lomme
tgrandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss.storlomme
trubella Reut.rödlomme
0
Cardamine L.bräsmor
aamara L.bäckbräsma
abellidifolia L.fjällbräsma
abulbifera (L.) Crantztandrot
flexuosa With.skogsbräsma
a0000var. ambigua Hartm.källbräsma
a0000var. flexuosa vanlig skogsbräsma
-000000flexuosa × pratensis
theptaphylla (L.) O. E. Schulzvioltandrot
ahirsuta L.bergbräsma
aimpatiens L.lundbräsma
aparviflora L.strandbräsma
tpentaphyllos (L.) Crantzfingertandrot
pratensis L.ängsbräsma
a00subsp. paludosa (Knaf) Celak.kärrbräsma
a00subsp. polemonioides Rouypolarbräsma
a00subsp. pratensis äkta ängsbräsma
0
Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hayeksandtravar
arenosa (L.) Hayeksandtrav
b00subsp. arenosa vanlig sandtrav
-00subsp. borbasii (Zapal.) Pawl. ex H. Scholzlila sandtrav
-halleri (L.) Hayekgruvtrav
apetraea (L.) Hiitonenstrandtrav
0
Cardaria Desv.kardarior
draba (L.) Desv.
t00subsp. chalepensis (L.) O. E. Schulzsyrisk krassing
b00subsp. draba välsk krassing
0
Carrichtera DC.skedsenap
tannua (L.) DC.skedsenap
0
Chorispora R. Br. ex DC.hönsrättikor
ttenella (Pall.) DC.hönsrättika
0
Cochlearia L.skörbjuggsörter
adanica L.dansk skörbjuggsört
-groenlandica L.grönländsk skörbjuggsört
officinalis L.skörbjuggsört
a00subsp. anglica (L.) Asch. & Graebn.engelsk skörbjuggsört
-00subsp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabbetorpkällskörbjuggsört
-00subsp. norvegica Nordal & Stabbetorpnorsk skörbjuggsört
a00subsp. officinalis vanlig skörbjuggsört
0
Coincya Porta & Rigo ex Rouylacksenap
monensis (L.) Greuter & Burdet
t00subsp. cheiranthos (All.) Aedo, Leadlay & Muños Garm.lacksenap
t00subsp. monensis brittsenap
0
Conringia Heist. ex Fabr.kåltravar
taustriaca (Jacq.) Sweetösterrikisk kåltrav
torientalis (L.) Dumort.kåltrav
tplanisiliqua Fisch. & C. A. Mey.turkisk kåltrav
0
Coronopus Zinnhamnkrassingar
bdidymus (L.) Sm.hamnkrassing
asquamatus (Forssk.) Asch.kråkkrassing
0
Crambe L.krambar
thispanica L.oljekål
amaritima L.strandkål
0
Descurainia Webb & Berthel.stillfrön
targentina O. E. Schulzcordobastillfrö
tpinnata (Walter) Brittonindianstillfrö
-richardsonii (Sweet) O. E. Schulzgrått stillfrö
asophia (L.) Webb ex Prantlstillfrö
0
Diplotaxis DC.mursenap
tcatholica (L.) DC.sågsenap
terucoides (L.) DC.vit mursenap
bmuralis (L.) DC.mursenap
t000000muralis × tenuifolia
btenuifolia (L.) DC.sandsenap
0
Draba L.drabor
-aizoides L.barrdraba
aalpina L.gulldraba
-000000alpina × daurica
-000000alpina × fladnizensis
t000000alpina × lactea
t000000alpina × norvegica
-000000alpina × oxycarpa
-000000alpina × subcapitata
-arctica J. Vahlhårdraba
-000000arctica × corymbosa
cacuminum E. Ekman
a00subsp. angusticarpa Elvensmaldraba
-00subsp. cacuminum blockhavsdraba
-cinerea Adamsfinndraba
-corymbosa R. Br.kvastdraba
acrassifolia Grahamdvärgdraba
daurica DC.fjälldraba
a0000var. daurica vanlig fjälldraba
-0000var. hebecarpa (Lindblom) Karlssondovredraba
-000000daurica × fladnizensis
t000000daurica × incana
-000000daurica × nivalis
-000000daurica × norvegica
afladnizensis Wulfenalpdraba
?000000fladnizensis × lactea
t000000fladnizensis × nivalis
-000000fladnizensis × norvegica
aincana L.grådraba
0000var. confusa (Ehrh.) Lilj.
0000var. incana
t000000incana × norvegica
alactea Adamslappdraba
t000000lactea × nivalis
t000000lactea × norvegica
-000000lactea × oxycarpa
-micropetala Hook.polardraba
amuralis L.lunddraba
anemorosa L.sanddraba
anivalis Lilj.isdraba
t000000nivalis × norvegica
anorvegica Gunnerusbergdraba
aoxycarpa Sommerf.blekdraba
-pauciflora R. Br.mossdraba
tsibirica (Pall.) Thell.krypdraba
asubcapitata Simmonsraggdraba
0
Enarthrocarpus Labill.
-lyratus (Forssk.) DC.
0
Erophila DC.nagelörter
?glabrescens Jord.
?majuscula Jord.
tsetulosa Boiss. & Blanchesyrisk nagelört
verna (L.) Chevall.nagelört
?00subsp. spathulata (Láng) Vollm.
a00subsp. verna
0
Eruca Mill.erukor
vesicaria (L.) Cav.
t00subsp. sativa (Mill.) Thell.senapskål
t00subsp. vesicaria vild senapskål
0
Erucaria Gaertn.
-hispanica (L.) Druce
0
Erucastrum C. Preslkålsenap
tabyssinicum (A. Rich.) O. E. Schulznegersenap
bgallicum (Willd.) O. E. Schulzkålsenap
-nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulzfränesenap
0
Erysimum L.kårlar
-×allionii hort.sommarkårel
cheiranthoides L.åkerkårel
b00subsp. altum Ahtistorkårel
a00subsp. cheiranthoides vanlig åkerkårel
bcheiri (L.) Crantzgyllenlack
-crepidifolium Rchb.blekkårel
tinconspicuum (S. Watson) MacMill.indiankårel
todoratum Ehrh.kalkkårel
trepandum L.rysskårel
-rhaeticum (Hornem.) DC.alpkårel
astrictum P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.bergkårel
tsylvestre (Crantz) Scop.
0
Euclidium W. T. Aitonnäbbdådror
tsyriacum (L.) R. Br.näbbdådra
0
Eutrema R. Br.skidörter
-edwardsii R. Br.skidört
0
Heliophila L.solvänner
-coronopifolia L.solvän
tlinearifolia Burch. ex DC.
0
Hesperis L.hesperisar
bmatronalis L.hesperis
tpycnotricha Borbás & Degenrysshesperis
btristis L.sorgört
0
Hirschfeldia Moenchgråsenap
tincana (L.) Lagr.-Foss.gråsenap
0
Hornungia Rchb.stenkrassingar
apetraea (L.) Rchb.stenkrassing
0
Hymenolobus Nutt. ex Torr. & A. Graysaltkrassingar
-procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.saltkrassing
0
Iberis L.iberisar
amara L.
b0000var. amara blomsteriberis
t0000var. arvatica (Jord.) Gren.
-gibraltarica L.
-odorata L.doftiberis
tpectinata Boiss. & Reut.
tsempervirens L.vinteriberis
tumbellata L.roseniberis
0
Isatis L.vejdar
atinctoria L.vejde
0
Jonopsidium Rchb.violkrassingar
tacaule (Desf.) Rchb.violkrassing
0
Lepidium L.krassingar
taletes J. F. Macbr.skedkrassing
taustrinum Smalltexaskrassing
tbonariense L.flikkrassing
acampestre (L.) R. Br.fältkrassing
-cordatum Willd.hjärtkrassing
bdensiflorum Schrad.bankrassing
tgraminifolium L.gräskrassing
bheterophyllum Benth.vallkrassing
alatifolium L.bitterkrassing
bneglectum Thell.rundkrassing
tnitidum Nutt.
tperfoliatum L.hjulkrassing
tramosissimum A. Nelsongrenkrassing
aruderale L.gatkrassing
tsativum L.smörgåskrasse
tspicatum Desv.axkrassing
tspinosum Ard.taggkrassing
tvirginicum L.virginiakrassing
0
Lobularia Desv.strandkrassingar
bmaritima (L.) Desv.strandkrassing
0
Lunaria L.månvioler
annua L.judaspenningar
b00subsp. annua vanliga judaspenningar
t00subsp. pachyrhiza (Borbás) Hayekmidaspenningar
arediviva L.månviol
0
Malcolmia W. T. Aitonstrandlövkojor
tafricana (L.) R. Br.arabisk lövkoja
tchia (L.) DC.egeisk lövkoja
tmaritima (L.) R. Br.strandlövkoja
0
Matthiola W. T. Aitonlövkojor
tincana (L.) W. T. Aitonlövkoja
longipetala (Vent.) DC.
t00subsp. bicornis (Sibth. & Sm.) P. W. Ballgrekisk lövkoja
-00subsp. longipetala
tparviflora (Schousb.) R. Br.berberlövkoja
0
Moricandia DC.blåsenap
tarvensis (L.) DC.blåsenap
0
Myagrum L.håldådror
tperfoliatum L.håldådra
0
Nasturtium W. T. Aitonkällfränen
amicrophyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb.bäckfräne
aofficinale R. Br.källfräne
a×sterile (Airy Shaw) Oefeleinvinterfräne
0
Neslia Desv.korndådror
paniculata (L.) Desv.korndådra
a00subsp. paniculata vanlig korndådra
t00subsp. thracica (Velen.) Bornm.vårtdådra
0
Peltaria Jacq.penningtravar
talliacea Jacq.penningtrav
0
Psychine Desf.
-stylosa Desf.
0
Raphanus L.rättikor
raphanistrum L.åkerrättika
-00subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layenslandrarättika
t00subsp. maritimus (Sm.) Thell.strandrättika
a00subsp. raphanistrum vanlig åkerrättika
t000000raphanistrum × sativus
sativus L.
t0000var. niger (Mill.) J. Kern.rättika
t0000var. sativus rädisa
0
Rapistrum Crantzstäppsenap
tperenne (L.) All.flerårig stäppsenap
rugosum (L.) J. P. Bergeretstäppsenap
t00subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy & Foucaudspansk stäppsenap
t00subsp. orientale (L.) Arcang.orientalisk stäppsenap
t00subsp. rugosum hårig stäppsenap
0
Rorippa Scop.fränen
aamphibia (L.) Besservattenfräne
t000000amphibia × palustris
a×anceps (Wahlenb.) Rchb.mälarfräne
b×armoracioides (Tausch) Fussvägfräne
baustriaca (Crantz) Besserklotfräne
-islandica (Oeder & Murray) Borbásislandsfräne
palustris (L.) Bessersumpfräne
-00subsp. hispida (Desv.) Jonsellindianfräne
a00subsp. palustris vanlig sumpfräne
t000000palustris × sylvestris
asylvestris (L.) Besserstrandfräne
0
Sinapis L.senap
alba L.vitsenap
t00subsp. alba vanlig vitsenap
t00subsp. dissecta (Lag.) Simonk.linsenap
aarvensis L.åkersenap
0
Sisymbrium L.hamnsenap
baltissimum L.hamnsenap
taustriacum Jacq.donausenap
terysimoides Desf.fransksenap
birio L.vallsenap
bloeselii L.borstsenap
t000000loeselii × officinale
tluteum (Maxim.) O. E. Schulzussurisenap
aofficinale (L.) Scop.vägsenap
borientale L.orientsenap
tpolyceratium L.knippsenap
-polymorphum (Murray) Roth
truncinatum Lag. ex DC.
tseptulatum DC.hornsenap
bstrictissimum L.styvsenap
asupinum L.kalkkrassing
tthellungii O. E. Schulzboersenap
bvolgense M. Bieb. ex E. Fourn.volgasenap
0
Subularia L.sylörter
aaquatica L.sylört
0
Teesdalia R. Br.sandkrassingar
anudicaulis (L.) R. Br.sandkrassing
0
Thlaspi L.skärvfrön
-alliaceum L.lökskärvfrö
aarvense L.penningört
caerulescens J. Presl & C. Preslbackskärvfrö
b00subsp. brachypetalum (Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninotstorskärvfrö
b00subsp. caerulescens vanligt backskärvfrö
tceratocarpum (Pall.) Murrayhornskärvfrö
bperfoliatum L.vårskärvfrö
0
Till nästa del ...