Till föregående del ...
0
Pinaceaetallväxter
0
Abies Mill.ädelgranar
balba Mill.silvergran
tbalsamea (L.) Mill.balsamgran
-000000balsamea × sibirica
tconcolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.coloradogran
tgrandis (Douglas ex D. Don) Lindl.kustgran
tlasiocarpa (Hook.) Nutt.berggran
tlowiana (Gordon) A. Murray bisoregongran
tnordmanniana (Steven) Spachnordmannsgran
-procera Rehderkaskadgran
tsibirica Ledeb.pichtagran
-veitchii Lindl.fujigran
0
Larix Mill.lärkar
decidua Mill.lärk
b00subsp. decidua europeisk lärk
-00subsp. polonica (Racib. ex Wóycicki) Dominpolsk lärk
-gmelinii (Rupr.) Rupr.dahurlärk
0000var. gmelinii äkta dahurlärk
0000var. japonica (Regel) Pilg.kurilerlärk
0000var. olgensis (A. Henry) Ostenf. & Syrachussurilärk
0000var. principis-rupprechtii (Mayr) Pilg.prinslärk
-kaempferi (Lamb.) Carrièrejapansk lärk
-laricina (Du Roi) K. Kochkanadalärk
t× marschlinsii Coazhybridlärk
tsibirica Ledeb.sibirisk lärk
0
Picea A. Dietr.granar
abies (L.) H. Karst.gran
a00subsp. abies vanlig gran
a00subsp. obovata (Ledeb.) Dominaltaigran
-engelmannii (W. Parry ex Engelm.) Engelm.engelmannsgran
glauca (Moench) Vossvitgran
-00subsp. albertiana (S. Br.) P. A. Schmidtalbertagran
t00subsp. glauca vanlig vitgran
-×lutzii Littlehybridgran
tmariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.svartgran
tomorika (Pancic) Purk.serbgran
-orientalis (L.) Linkorientgran
tpungens Engelm.blågran
-sitchensis (Bong.) Carrièresitkagran
0
Pinus L.tallar
tbanksiana Lamb.banksianatall
cembra L.cembratall
t00subsp. cembra äkta cembratall
t00subsp. sibirica (Du Tour) Krylovsibirisk cembratall
contorta Douglas ex Loudoncontortatall
00subsp. contorta
-0000var. contorta strandtall
t0000var. latifolia Engelm. ex S. Watsonvanlig contortatall
-00subsp. murrayana (Grev. & Balf.) Critchf.murraytall
mugo Turrabergtall
b00subsp. mugo vanlig bergtall
-00subsp. ×rotundata (Link) Janch. & H. Neumayeralptall
t00subsp. uncinata (Ramond) Dominfransk bergtall
-000000mugo × sylvestris
nigra J. F. Arnoldsvarttall
-0000var. corsicana (Loudon) Hyl.korsikansk svarttall
t0000var. nigra vanlig svarttall
-peuce Griseb.makedonisk tall
-ponderosa Douglas ex Lawsongultall
-rigida Mill.
bstrobus L.weymouthtall
sylvestris L.tall
a0000var. lapponica Fr. ex Hartm.lapptall
a0000var. sylvestris vanlig tall
0
Pseudotsuga Carrièredouglasgranar
tmenziesii (Mirb.) Francodouglasgran
00subsp. glaucescens (Schwer.) P. D. Sellblå douglasgran
00subsp. menziesii grön douglasgran
0
Tsuga (Endl.) Carrièrehemlocksgranar
tcanadensis (L.) Carrièrehemlock
-heterophylla (Raf.) Sarg.jättehemlock
tmertensiana (Bong.) Carrièreberghemlock
0
0
Sciadopityaceaesolfjädertallväxter
0
Sciadopitys Siebold & Zucc.solfjädertallar
tverticillata (Thunb.) Siebold & Zucc.solfjädertall
0
0
Cupressaceaecypressväxter
0
Chamaecyparis Spachädelcypresser
tlawsoniana (A. Murray bis) Parl.ädelcypress
tnootkatensis (D. Don) Spachnutkacypress
0
Cryptomeria D. Donkryptomerior
tjaponica (L. f.) D. Donkryptomeria
0
Juniperus L.enar
tchinensis L.kinesisk en
communis L.en
a00subsp. communis vanlig en
a00subsp. nana (Willd.) Symefjäll-en
tsabina L.sävenbom
tsquamata Buch.-Ham. ex Lamb.himalaja-en
0
Thuja L.tujor
toccidentalis L.tuja
tplicata Donn ex D. Donjättetuja
0
Thujopsis Siebold & Zucc.hibor
tdolabrata Siebold & Zucc.hiba
0
0
Taxaceaeidegransväxter
0
Taxus L.idegranar
abaccata L.idegran
tcuspidata Siebold & Zucc.japansk idegran
t×media Rehderhybrididegran
0
0
Piperaceaepepparväxter
0
Peperomia Ruiz & Pav.peperomior
-pellucida (L.) Kunthogräspeperomia
0
0
Salicaceaevideväxter
0
Populus L.popplar
balba L.silverpoppel
balsamifera L.
b0000'Elongata' jämtlandspoppel
b0000'Gileadensis' ontariopoppel
b0000'Hortensis' balsampoppel
b0000'Tristis' sorgpoppel
t×berolinensis (K. Koch) Dippelberlinerpoppel
canadensis Moenchkanadapoppel
-0000'Eugenei'
t0000'Marilandica' marylandspoppel
t0000'Regenerata' sommarpoppel
t0000'Robusta' goliatpoppel
t0000'Serotina' höstpoppel
b×canescens (Aiton) Sm.gråpoppel
t×generosa A. Henryengelsk poppel
tlaurifolia Ledeb.lagerpoppel
nigra L.svartpoppel
?0000'Italica' italiensk pelarpoppel
?0000'Plantierensis' pelarpoppel
t00subsp. nigra äkta svartpoppel
-'Petrowskiana'tsarpoppel
-'Rasumowskiana'furstepoppel
tsimonii Carrièrekinesisk poppel
atremula L.asp
-tremuloides Michx.amerikansk asp
ttrichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook.jättepoppel
t×wettsteinii Hämet-Ahtihybridasp
0
Salix L.viden
taegyptiaca L.persisk sälg
t000000aegyptiaca × caprea subsp. caprea
t000000aegyptiaca × repens subsp. repens
alba L.vitpil
b0000var. alba vanlig vitpil
t0000var. sericea Gaudinsilverpil
t0000'Vitellina'gulpil
t000000alba × fragilis × pentandrabuskpil
b×alopecuroides Tausch ex Opizkavelpil
aarbuscula L.risvide
?000000arbuscula × caprea × lapponum
t000000arbuscula × herbacea
t000000arbuscula × herbacea × lapponum
t000000arbuscula × herbacea × polaris
t000000arbuscula × lapponum
t000000arbuscula × reticulata
-arctica Pall.ishavsvide
-000000arctica × herbacea
-000000arctica × phylicifolia
a×arctogena Flod.trippelvide
aaurita L.bindvide
t000000aurita × caprea subsp. caprea
t000000aurita × caprea subsp. caprea × myrsinifolia subsp. myrsinifolia
-000000aurita × caprea subsp. caprea × myrtilloides
t000000aurita × cinerea subsp. cinerea
?000000aurita × cinerea subsp. cinerea × lapponum
?000000aurita × cinerea subsp. cinerea × myrsinifolia
-000000aurita × glauca
t000000aurita × hastata subsp. vegeta
-000000aurita × herbacea
t000000aurita × lapponum
t000000aurita × lapponum × myrtilloides
t000000aurita × lapponum × repens subsp. repens
?000000aurita × lapponum × starkeana subsp. starkeana
t000000aurita × myrsinifolia
?000000aurita × myrsinifolia × phylicifolia
t000000aurita × myrtilloides
t000000aurita × myrtilloides × repens subsp. repens
t000000aurita × myrtilloides × starkeana subsp. starkeana
t000000aurita × phylicifolia
t000000aurita × purpurea
t000000aurita × purpurea × repens subsp. repens
t000000aurita × purpurea × viminalis
t000000aurita × repens subsp. repens
?000000aurita × repens subsp. repens × starkeana
t000000aurita × repens subsp. rosmarinifolia
t000000aurita × starkeana subsp. cinerascens
t000000aurita × starkeana subsp. starkeana
t000000aurita × viminalis
babylonica L.tårpil
-0000'Tortuosa'trollpil
tbicolor Willd.gullvide
t×calodendron Wimm.sammetssälg
caprea L.sälg
a00subsp. caprea vanlig sälg
a00subsp. sphacelata (Sm.) Macreightgråsälg
t000000caprea × lanata
t000000caprea × starkeana
t000000caprea subsp. caprea × cinerea subsp. cinerea
t000000caprea subsp. caprea × daphnoides subsp. daphnoides
t000000caprea subsp. caprea × lapponum
-000000caprea subsp. caprea × phylicifolia
t000000caprea subsp. caprea × purpureasälgrödvide
t000000caprea subsp. caprea × repens subsp. repens
t000000caprea subsp. caprea × repens subsp. repens × viminalis
-000000caprea subsp. caprea × repens subsp. rosmarinifolia
t000000caprea subsp. sphacelata × lapponum
cinerea L.gråvide
a00subsp. cinerea vanligt gråvide
t00subsp. oleifolia Macreightrostvide
t000000cinerea subsp. cinerea × lapponum
t000000cinerea subsp. cinerea × myrsinifolia subsp. myrsinifolia
t000000cinerea subsp. cinerea × myrsinifolia subsp. myrsinifolia × phylicifolia
-000000cinerea subsp. cinerea × myrtilloides
t000000cinerea subsp. cinerea × phylicifolia
t000000cinerea subsp. cinerea × viminalissidenvide
daphnoides Vill.daggvide
t00subsp. acutifolia (Willd.) Ahlfv.spetsdaggvide
a00subsp. daphnoides äkta daggvide
t000000daphnoides subsp. daphnoides × viminalis
tdasyclados Wimm.sammetsvide
t×ehrhartiana Sm.balsampil
elaeagnos Scop.lavendelvide
t00subsp. angustifolia (Cariot) Rech. f.
teriocephala Michx.styvvide
bfragilis L.knäckepil
glauca L.ripvide
a00subsp. glauca vanligt ripvide
a00subsp. stipulifera (Flod. ex Häyrén) Hiitonenryssvide
t000000glauca × herbacea
-000000glauca × herbacea × myrsinifolia
-000000glauca × herbacea × myrsinites
a000000glauca × myrsinifolia
t000000glauca × myrsinifolia × myrsinites
t000000glauca × myrsinifolia × phylicifolia
a000000glauca × myrsinites
-000000glauca × myrtilloides
a000000glauca × phylicifolia
?000000glauca × polaris
hastata L.blekvide
a00subsp. hastata fjällblekvide
a00subsp. subintegrifolia (Flod.) Flod.finnblekvide
a00subsp. vegeta (Andersson) Flod.källblekvide
t000000hastata × herbacea
-000000hastata × herbacea × lanata subsp. glandulifera
t000000hastata × herbacea × lanata subsp. lanata
t000000hastata × lanata subsp. glandulifera
a000000hastata × lanata subsp. lanata
t000000hastata × lapponum
-000000hastata × myrtilloides
-000000hastata × starkeana subsp. starkeana
t000000hastata subsp. hastata × reticulata
t000000hastata subsp. subintegrifolia × repens subsp. repens
t000000hastata subsp. vegeta × repens subsp. repens
aherbacea L.dvärgvide
t000000herbacea × lanata subsp. glandulifera
t000000herbacea × lanata subsp. lanata
?000000herbacea × lanata subsp. lanata × polaris
t000000herbacea × lapponum
?000000herbacea × lapponum × polaris
-000000herbacea × myrsinites
-000000herbacea × nummularia Andersson
-000000herbacea × phylicifolia
a000000herbacea × polaris
-000000herbacea × repens subsp. repens
t000000herbacea × reticulata
lanata L.ullvide
a00subsp. glandulifera (Flod.) Hiitonenglandelvide
a00subsp. lanata vanligt ullvide
alapponum L.lappvide
t000000lapponum × myrtilloides
?000000lapponum × myrtilloides × repens subsp. repens
t000000lapponum × phylicifolia
t000000lapponum × repens subsp. repens
-000000lapponum × starkeana subsp. cinerascens
-000000lapponum × starkeana subsp. starkeana
t000000lapponum × viminalis
t×laurina Sm.lagervide
b×meyeriana Rostk. ex Willd.hybridpil
b×mollissima Elwertfyrisvide
myrsinifolia Salisb.svartvide
a00subsp. borealis (Fr.) Hyl.sätervide
a00subsp. kolaënsis (Schljakov) Elvenkolavide
a00subsp. myrsinifolia vanligt svartvide
a000000myrsinifolia × myrsinites
t000000myrsinifolia × myrsinites × phylicifolia
a000000myrsinifolia × phylicifolia
-000000myrsinifolia subsp. myrsinifolia × repens subsp. repens
amyrsinites L.glansvide
t000000myrsinites × phylicifolia
amyrtilloides L.odonvide
t000000myrtilloides × repens subsp. repens
?000000myrtilloides × repens subsp. repens × starkeana subsp. starkeana
t000000myrtilloides × starkeana subsp. cinerascens
t000000myrtilloides × starkeana subsp. starkeana
t×pendulina Wender.fontänpil
apentandra L.jolster
aphylicifolia L.grönvide
-000000phylicifolia × repens subsp. repens
-000000phylicifolia × repens subsp. rosmarinifolia
-000000phylicifolia × starkeana subsp. starkeana
apolaris Wahlenb.polarvide
-000000polaris × reticulata
bpurpurea L.rödvide
t000000purpurea × repens subsp. repensskottlandsvide
t000000purpurea × viminalisflätvide
-pyrolifolia Ledeb.pyrolavide
repens L.krypvide
00subsp. repens
a0000var. argentea (Sm.) Wimm. & Grab.sandvide
a0000var. repens vanligt krypvide
a00subsp. rosmarinifolia (L.) C. Hartm.rosmarinvide
t000000repens subsp. repens × starkeana subsp. starkeana
t000000repens subsp. repens × viminalissmalvide
areticulata L.nätvide
b×rubens Schrankgrönpil
t×sepulcralis Simonk.kaskadpil
b×smithiana Willd.häckvide
starkeana Willd.
a00subsp. cinerascens (Wahlenb.) Hulténfinnvide
a00subsp. starkeana ängsvide
t×stipularis Sm.dammvide
atriandra L.mandelpil
bviminalis L.korgvide
0
Till nästa del ...