Anvisningar

Status

Status i Sverige anges längst till vänster i huvudlistan. Följande symboler används:

aarkeofyt (gammal i området; ursprunglig eller kulturspridd)
bbofast neofyt (inkommen efter ca 1700; ursprunglig eller kulturspridd)
ttillfällig neofyt (ursprunglig eller kulturspridd); eller kvarstående efter odling
?tveksam artbestämning eller lokaluppgift
-ej känd från landet (men funnen annorstädes i Norden)
blankt om status anges för ett underordnat eller överordnat taxon

Handhavande

Huvudlistan är uppdelad i ett ganska stort antal dellistor (för att minska inladdningstiden). För att komma till nästa eller föregående del klickar Du på länkarna i slutet respektive början av den lista som finns uppe.

Du kan söka i synonymlistorna (och den aktuella delen av huvudlistan) genom att använda browserns sökfunktion. Du når den med Ctrl+F, Ctrl+B, eller välj Sök i menyn Redigera. Glöm dock inte att först klicka i fönstret som Du vill söka i!

Om Du vill ha större läsyta kan Du ändra storleken på fälten. Placera musmarkören på ribban mellan dem och dra.

Namnsättning

Den vetenskapliga namnsättningen avser att vara aktuell och uppdateras fortlöpande, bland annat i nära samarbete med Flora nordica. Auktorerna följer Brummitt & Powells normativa förteckning (Authors of plant names, Kew 1992). Jag har dock tills vidare måst avstå från vissa diakritiska tecken.

Svenska namn finns på nästan alla i Norden bofasta taxa och på en stor del av de tillfälliga. En hel del namn är nya. Namn på odlade och förvildade växter överensstämmer i stort sett med dem hos Aldén m fl, Kulturväxtlexikon, som utkom 1998.

Denna text uppdaterades senast 2002-06-20.