Svenska synonymer

afodill
affodill
afodiller
affodiller
aftonstjärna
aftonstjärnor
agerater
ageratumar
ageratum
leverbalsam
ag
gotlandsag
alexandrinerklöver
storklöver
algersallat
algeriesallat
berbersallat
alpklöver
stenklöver
alpnycklar
gotlandsnyckelblomster
alpskräppa
alpsyra
alpsockblomma
sockblomma
alvararv
kalkarv
alvarkösa
alvarven
amerikansk dunört
stadsdunört
amerikansk månfröranka
månfröranka
amerikansk poleja
vallmynta
ametistsnyltrot
violett snyltrot
andmat
vanlig andmat
andrakne
andrachne
apel
kulturapel
trädgårdsapel
äppelträd
äpple
apelsinbalsamin
kanadensiskt springkorn
argentinsk skräppa
argentinsk syra
arktiskt saltgräs
mattgröe
atlantisk älväxing
isländsk älväxing
atlantnäckros
smånäckros
atlasvallmo
marockansk vallmo
aubergin
äggört
aubrietia
aubretia
aubrietior
aubretior
avarönn
hedlundsrönn
avenbok
annbok
vitbok
avokado
avocado
avokador
avocados
axpimpinell
gröntopp
axveronika
axärenpris
backnejlika
ängsnejlika
backskafting
axlosta
spärrlosta
backsmultron
nejkon
backsmörblomma
backranunkel
backtimjan
timjan
backvial
skogsvial
baggsöta
purpurgentiana
baldersbrå
ogräsbaldersbrå
surkulla
balsamblad
luktsalvia
balsampoppel
äkta balsampoppel
baltisk daggkåpa
dunkelnervig daggkåpa
baltisk strandmalört
baltisk malört
baltisk vattenmåra
slät vattenmåra
bandtång
vanlig bandtång
bankrassing
bankrasse
berberis
surtorn
vanlig berberis
bergalm
nordlig skogsalm
bergbräcka
småbräcka
bergbräsma
bergsbräsma
bergek
druvek
vinterek
bergenia
vinterblad
berggran
korkgran
berggurka
gullreva
berghäggmispel
europeisk häggmispel
bergkårel
berggyllen
berglungört
blå lungört
bergmynta
dosta
konig
bergnepeta
kantnepeta
bergskrabba
bergsskrabba
bergskrabbeväxter
bergsskrabbeväxter
bergslok
bergsslok
slokgräs
bergsvingel
arktisk rödsvingel
bergsyra
bergssyra
bergvallört
kaukasisk vallört
besksöta
kvesved
bindvide
öronvide
bitterfibbla
bittermjölke
bitterkrassing
bitterkrasse
bitterpilört
bitterblad
jungfrutvål
vattenpeppar
björkal
grönal
björkpyrola
björkvintergröna
björnloka
björnfloka
blankstarr
grönaxig rävstarr
blek stjärnhyacint
blekblå stjärnhyacint
stjärnhyacint
blek taggborre
rött sodomsäpple
blekbläddra
blekblåsört
blekgul dybläddra
blekgentiana
ishavsgentiana
blekgul nunneört
gulvit nunneört
blekspirea
purpurspirea
blekvide
spjutvide
blodalunrot
blodröd alunrot
blodnycklar
blodnyckelblomster
blodormrot
blodpilört
röd ormrot
blomstertobak
purpurtobak
blågran
stickgran
blågröe
grågröe
blågrönt mannagräs
bågböjt mannagräs
blålupin
smallupin
blålusern
alfalfa
blå lucern
blålucern
blåluzern
lucern
lusern
blåmire
blåarv
blåmunkar
monke
svenska blåmunkar
blåsuga
pyramidsuga
blåsärt
gulblommig blåsärt
blåtobak
busktobak
bockhorn
gemshorn
bockrot
backanis
bokharabinda
bokarabinda
silverregn
bok
rödbok
vanlig bok
boliviabinka
storbinka
bolognerklocka
bologneserklocka
bosyska
bonässla
bottenviksviva
strandviva
bottnisk malört
bottenhavsmalört
bottenviksmalört
bovete
bokvete
vanligt bovete
brandlilja
brandgul lilja
kejsarkrona
braxengräs
braxenmat
bredkaveldun
kaveldun
bredspirea
bredbladig spirea
brokcollinsia
collinsia
broklungört
brokbladig lungört
broskmålla
kustmålla
broskört
vanlig broskört
brudborste
borsttistel
brudslöja
slöjblomma
brudsporre
brudgran
brudsporreblomma
brun ögontröst
brunögontröst
brunbräken
bergspring
brunkrissla
tretungkrissla
brunkulla
brunyxne
brunört
vanlig brunört
brödranejlika
chartreusenejlika
buddlejor
fjärilsbuskar
bukettros
fylld kanelros
fylldblommig kanelros
tornedalsros
buskhyperikum
liten buskhyperikum
busktörne
smalbladigt puktörne
bäckfräne
bäckkrasse
bäckveronika
bäckgröna
bägartrampört
småbladig trampört
böna
trädgårdsböna
carolinaros
karolinaros
cembratall
brödtall
centifoliaros
centifolieros
hundrabladsros
cikoria
vägvårda
citronmålla
temålla
coloradogran
kalifornisk ädelgran
koloradogran
contortatall
klipptall
cypresslummer
smalgrenig plattlummer
daggsvingel
blåsvingel
daggvide
daggpil
dahurlärk
dahurisk lärk
mongolisk lärk
dalmatinerkrage
gråkrage
dammag
långag
dansk iris
blå svärdslilja
dansk svärdslilja
dansk körvel
körvel
trädgårdskörvel
darrgräs
vanligt darrgräs
desmeknopp
myskört
dikesveronika
sjöveronika
doftbräken
myskbräken
doftklöver
luktklöver
doftkörvel
luktfloka
doftschersmin
luktschersmin
schersmin
donausenap
wienersenap
dovredraba
dovrefjälldraba
dovrefibblor
glattfibblor
mellanfibblor
dovregröe
smalgröe
dovrevallmo
grövudalsvallmo
småmärkig fjällvallmo
dracenaväxter
drakblodsträdväxter
drakblomma
svensk drakblomma
drakmålla
afrikamålla
drakryggsmålla
druvfläder
druvhyll
durra
kvastdurra
dvärgbläddra
dvärgblåsört
dvärgmaskrosor
sandmaskrosor
dvärgserradella
klovicker
dvärgspegel
venusspegel
dvärgyxne
dvärgnyckelblomster
dvärgnycklar
ripört
dybläddra
dyblåsört
mellanblåsört
dyveronika
dyärenpris
ek
skogsek
sommarek
stjälkek
eldblomma
stor eldblomma
elfenbenstistel
stor elfenbenstistel
engelsk fetknopp
bohusfetknopp
engelsk trampört
engelskt trampgräs
sandtrampört
engelsk vallmo
walesisk vallmo
engelskglim
brittglim
engelskt rajgräs
renrepe
enkornsvete
enkorn
eskimåsmörblomma
fliksmörblomma
esparsett
helghö
fackelblomsväxter
fackelblomsterväxter
femfingerört
silverfingerört
fibblesnyltrot
fiblesnyltrot
fikonmålla
fikonbladsmålla
filthårig ölandssolvända
filthårig solvända
filtsolvända
grå solvända
filtros
luddros
fingerborgsblomma
vanlig fingerborgsblomma
finlosta
harlosta
finnblekvide
flodvide
finnglim
finsk smällglim
finnklint
ängsklint
finnoxel
oxelrönn
rönnoxel
finnskräppa
finnsyra
finsk fingerört
ryssfingerört
finsk kärleksört
liten käringkål
finsk näckros
finn-näckros
finsk ädelmynta
finnmynta
finskt myskgräs
sydlig myskbrodd
finsvingel
finbladig fårsvingel
fjädergräs
äkta fjädergräs
fjäderhyacint
plymhyacint
fjällarnika
fjällfibbla
fjälldunört
Hornemanns dunört
fjällelm
fjällvete
fjällgentiana
nordstålört
fjällhavre
axtåtel
fjällhällebräken
kortskaftad hällebräken
fjällklubbstarr
nordlig klubbstarr
fjällkrassing
fjällkrasse
fjällkåpa
fjälldaggkåpa
fjällmyskgräs
polarbrodd
fjällnässla
glattnässla
fjällodon
småbladigt fjällodon
fjällröllika
luddröllika
nordlig rölleka
fjällsmörblomma
fjällranunkel
fjälltimotej
fjällkampe
fjälltrift
sibirisk trift
fjällviva
blåviva
fjällyxne
fjällvityxne
fjällögontröst
nordögontröst
fjärilsrök
ledhornsört
flentimotej
flenkampe
flenört
vanlig flenört
flikbrunört
flikbladig brunört
vitbrunört
flikros
östkustros
flikstånds
finbladsstånds
hårdbladsstånds
flockarun
storarun
flockblommiga
flockblomstriga
flyghavre
vildhavre
fläckig munkhätta
munkhätta
vanlig munkhätta
fläcklungört
fläckbladig lungört
skånsk lungört
vitfläckig lungört
fläckmaskrosor
islandsmaskrosor
fläder
hyll
vanlig fläder
flädervänderot
stor vänderot
vänderot
fläder
äkta fläder
fodergetruta
kaukasisk getruta
kaukasisk getärt
fodervallört
taggvallört
foderärt
fodergråärt
gråärt
pelusker
fransk riddarsporre
hjärtriddarsporre
fransk vårbrodd
borstbrodd
fransktorta
alptorta
fransspirea
mellanspirea
frossört
getnos
vanlig frossört
fräken
fräknar
frösöstarr
jämtlandsstarr
funkieväxter
funkiaväxter
fyrkantig johannesört
mannablod
fårsvingel
vanlig fårsvingel
fårtunga
rast
fältgentiana
backsöta
stålört
fältkrassing
fältkrasse
fältmalört
fältbynke
fältveronika
fältärenpris
fänkål
fänkol
färgmåra
färgmadra
färgreseda
vau
färgsporre
långsporre
gaffelbräken
hällespring
gamandrar
löksugor
gatkamomill
gatkamill
gatkrassing
gatkrasse
gemsrot
vårkrage
getapel
vägtorn
getris
gulblommigt getris
getruta
getärt
girlandvintergröna
girlangvintergröna
glandelaster
prärieaster
glandelvide
körtelvide
glansmalva
stjärnmalva
glansranunkel
ponojranunkel
glansruta
torvruta
glansveronika
glansärenpris
glatt daggkåpa
glattdaggkåpa
glattstjälksdaggkåpa
glattstjälkad daggkåpa
glattstjälkig daggkåpa
glesgröe
glesvia
glimmerört
broskbägare
broskfoderört
gotlandsmåra
rundmåra
gotlandssippa
ardresippa
gotländsk backsippa
gotlandssvalting
lancettbladig svalting
svalting
gotländsk haverrot
gotlandshaverrot
gran
rödgran
granspira
ängsspira
grenig ulltistel
gul ulltistel
grenig väggört
vägg-gröna
väggört
grenigt kungsljus
grenkungsljus
groddnörel
tuvnörel
grodmöja
grodranunkel
grovnate
glansnate
grusnejlika
dvärgslöja
grusslok
alvarmelika
grusviva
flockarv
grå bolltistel
balkanbolltistel
grå fjällkattfot
grå kattfot
gråkattfot
grå kavelhirs
grå kolvhirs
grå småfingerört
taggsmåfingerört
grå ögontröst
gråögontröst
gråal
alder
grådunört
gråaktig dunört
grågrönt nattljus
Renners nattljus
gråmalva
poppelros
gråslide
grå pilört
gräddmåra
hybridmåra
gräslilja
blå gräslilja
grässyra
gräsbladig bergsyra
gräsull
bredbladig ängsull
grävklöver
subklöver
grön douglasgran
grå douglasgran
grön julros
grön prustrot
grönamarant
grön amarant
toppamarant
grönbladsbjörnbär
oskarshamnsbjörnbär
grönbräken
fjällspring
fjällstenbräken
grönkulla
grönyxne
grönpyrola
grönblommig vintergröna
grönvit nattviol
storyxne
gul daglilja
klargul daglilja
gul fingerborgsblomma
storblommig fingerborgsblomma
gul nattskatta
gulfruktig nattskatta
gul sötväppling
sötväppling
äkta sötväppling
gul taggvallmo
taggvallmo
guldbärsskatta
guldbärssolanum
guldkörvel
parkkörvel
guldramsväxter
skuggliljeväxter
gulkronill
guldkronill
gulkoronill
gulkämpar
sutt
gullfrö
färggullfrö
gullpudra
vanlig gullpudra
gullregn
guldregn
gullspira
guldspira
gullstånds
gullbo
gullupin
gul lupin
gullusern
gullucern
gulluzern
gulmåra
jungfru Marie sänghalm
gulpil
guldpil
gulplister
guldplister
gulsuga
gulsporre
gulsporreblomma
sporreblomma
gulsuga
slagört
gult bockhorn
ibicella
gulvial
ängsvial
gulyxne
myggnyckelblomster
myggnycklar
gurkört
stofferblomma
gyckelblomma
gyckelblomster
gyllen
gyllnar
gyllenlack
lackviol
gårdsskräppa
gårdskräppa
gårdssyra
gängel
kal gängel
slätgängel
göknycklar
göknyckel
göknyckelblomster
gökärt
käringtand
gölstarr
mörkstarr
hammarbytaklök
höna och kycklingar
knopptaklök
skottskjutande taklök
taklök
hamnkrassing
hamnkrasse
hamnriddarsporre
gles riddarsporre
hamnsaltgräs
barlastsaltgräs
hamnskräppa
hamnsyra
hampflockel
flocks
hampört
hampsnyltrot
grenig snyltrot
hampväxter
hampaväxter
harkål
harfibbla
harmynta
hartimjan
harris
harginst
harstarr
silverstarr
harsvans
sammetsgräs
harsyreväxter
oxalisväxter
hartmansstarr
långaxig klubbstarr
harört
haröra
rundbladig harört
hasselbjörnbär
hasselbladsbjörnbär
hassel
vanlig hassel
hasselört
europeisk hasselört
havsnajas
havssärv
natesärv
havsnarv
havsspärgel
hedfryle
huvudfryle
huvudängsfryle
hedgentiana
bitterling
hedsäv
tysk tuvsäv
hemlocksgranar
hemlockar
herrgårdspion
hybridpion
stor dillpion
hesperis
aftonviol
trädgårdsnattviol
hirs
äkta hirs
hjulmöja
hjulbladsmöja
hjulranunkel
honungsfacelia
honungsört
hornmaskrosor
fjällmaskrosor
humlelusern
humlelucern
humleluzern
humlesuga
humlesyska
läkebetonica
läkebetonika
hundiris
dvärgiris
hundkäx
hundfloka
hundkex
hundloka
hundstarr
småstarr
hundtandsgräs
bermudagräs
hyacint
trädgårdshyacint
hålnunneört
skånsk nunneört
hålrot
pipranka
hårdvete
makaronivete
hårgängel
borstgängel
hårig gängel
hårig gapmun
hårig axsporre
hårig kardvädd
hårig kardtistel
hårig kvastfibbla
stor kvastfibbla
hårkörvel
grönfloka
hårfloka
hårmöja
hårbladsmöja
hårranunkel
hårnating
hårnate
hårvänderot
hårig vänderot
revig vänderot
häckhagtorn
amerikansk hagtorn
häckkaragan
sibirisk ärtbuske
häckoxel
alpoxel
bergoxel
pyreneeroxel
häggmispel
blåhägg
småblommig häggmispel
vanlig häggmispel
hällebräken
vanlig hällebräken
hällebräkenväxter
majbräkenväxter
hästhov
tussilago
hästkastanj
vanlig hästkastanj
hästskräppa
hästsyra
hästsvans
hästsvansört
ledgräs
höskallra
stor höskallra
höstadonis
gossen i det gröna
höstlånke
höstlonke
höstlåsbräken
lågbladig låsbräken
höstsolros
flerårig solros
iberisar
flipkragar
idegran
idgran
igelknopp
ogrenad igelknopp
vanlig igelknopp
indianbloss
borstig bägarblomma
irisväxter
svärdsliljeväxter
isfingerört
fembladig fjällfingerört
varangerfingerört
ishavshästsvans
bred hästsvans
bredbladig hästsvansört
ishavsvide
grönlandsvide
islandsvide
islandsgentiana
isländsk ängsgentiana
islandssyra
isländsk ängssyra
isstarr
fotstarr
italiensk pelarpoppel
pyramidpoppel
italienskt darrgräs
jättedarrgräs
italienskt rajgräs
borstrepe
johannesnycklar
Johannes nyckelblomster
johannesnyckel
jolster
jolsterpil
jordgubbe
jordgubbar
jordgubbshallon
smultronhallon
jordnöt
peanut
jordrök
vanlig jordrök
judaspenningar
Judas' silverpenningar
månviol
vanlig månviol
judekörs
japansk lykta
jungfrulinsväxter
jungfrulinväxter
Jungfru Marie nycklar
Jungfru Marie hand
Jungfru Marie nyckelblomster
fläckigt nyckelblomster
jungfruros
nordros
vit törnros
järnek
kristtorn
järnört
läkeverbena
jättegräslök
sibirisk gräslök
jättegröe
kasevia
jättehemlock
västamerikansk hemlock
jätteloka
jättebjörnloka
kaukasisk björnloka
kaukasisk jättefloka
sibirisk jättebjörnfloka
jättemöja
strömmöja
jätteslok
storslok
jättesporre
rysk torskmun
jättevädd
stor jättevädd
kabbleka
kabbeleka
kalvleka
kabomba
cabomba
kabombaväxter
vattensköldsväxter
kabombor
vattensköldar
kal fjällarv
glattarv
kal gyckelblomma
chilenskt gyckelblomster
kalt gyckelblomster
kal knipprot
kaltoppig knipprot
kal tallört
glatt tallört
kalkdån
smaldån
kalkkrassing
kalkkrasse
kalknarv
gotlandsnarv
kallgräs
myrsälting
kalvnos
skalleblomma
kammynta
kryddmynta
kamomillkulla
surkulla
kamomill
sötblomster
äkta kamomill
kamtjatkafetblad
japanskt fetblad
manchuriskt fetblad
kamtjatkaros
holländsk ros
kamäxing
kamgräs
kanadaelm
borstelm
kanadahagtorn
bredhagtorn
kanadensiskt gullris
kanadagullris
kantdunört
fyrkantad dunört
kantig dunört
kantgetris
rödblommigt getris
kantlök
berglök
kaplobelia
kantlobelia
kaprifol
trädgårdskaprifol
äkta kaprifol
kardvädd
vild kardvädd
kasgräs
vassvingel
kastanjerodgersia
stor rodgersia
kattfot
vanlig kattfot
kaukasisk stjärnflocka
kaukasisk stjärnloka
kaukasiskt fetblad
gravfetblad
kaukasusnäva
kaukasisk näva
kavelhirs
grön kavelhirs
grön kolvhirs
kavle
kavlar
kirskål
kers
skvallerkål
klarälvselm
värmländsk lundelm
klibbal
al
klibbarv
sandarv
klibbveronika
klibbärenpris
klintögontröst
backögontröst
klittögontröst
klippfibblor
norskfibbla
klippfingerört
lappfingerört
klipplök
styvbladlök
klippoxel
vitoxel
klippveronika
klippärenpris
klittnattljus
smalbladigt nattljus
klockgentiana
höstklocka
klockjulros
grenig julros
stinkande prustrot
klockljung
vanlig klockljung
klockpyrola
klockvintergröna
klockväxter
lobeliaväxter
klofibbla
takfibbla
klolånke
sommarlånke
klostergemsrot
alpgemsrot
vårkrage
klotfräne
klotkrasse
kulkrasse
klotgräs
trådbräken
klotpyrola
småpyrola
småvintergröna
klubbstarr
sydlig klubbstarr
klynnetåg
klyntåg
klängnunneört
klättrande nunneört
klättervildvin
klättervin
klöveroxalis
klöversyra
knapphirs
knappgräs
knippfryle
knippefryle
knippnejlika
knippenejlika
saronsnejlika
knoppslinga
kotteslinga
knutört
knutarv
knylhavre
knölhavre
knytling
vanlig knytling
knäckepil
pil
skörpil
knägräs
axsvingel
knölkavle
saltkavle
knölsippa
blekblå anemon
knölsmörblomma
knölranunkel
knölvial
ardacker
kolastjärnblomma
älvstjärnblomma
kolvhirs
äkta kolvhirs
kopparhäggmispel
kal häggmispel
kopparskräppa
spretskräppa
korgblommiga
asterväxter
korgvide
korgpil
korsblommiga
kålväxter
korsikansk svarttall
korsikansk tall
kotula
kråkfot
strandkotula
kransblommiga
plisterväxter
krassar
indiankrassar
krasseväxter
indiankrasseväxter
krikon
terson
krissla
vanlig krissla
krusbärsgurka
dvärggurka
krusfrö
krussilja
kruspepparmynta
grå krusmynta
krusskräppa
krussyra
kruståtel
sia
kryddtimjan
timjan
trädgårdstimjan
krypfloka
vattenfloka
krypoxalis
blodoxalis
brunsyra
kråkbär
kråkris
kråkkrassing
kråkfot
kråkkrasse
kungsholmsloka
kungsholmsbjörnloka
kungsljus
vanligt kungsljus
kungsmynta
konig
oregano
vild mejram
vildmejram
kungsängslilja
damspelslilja
kupandmat
kupig andmat
kustarun
arun
kustgentiana
baltisk stålört
kustgroblad
ängsgroblad
kustgullpudra
revig gullpudra
kustjordrök
norsk jordrök
kustsnårvinda
västkustsnårvinda
kvanne
angelika
kvastglim
klittglim
kvastspirea
snårspirea
kvickrot
vitrot
kålmolke
kålmjölktistel
mjölktistel
källblekvide
sydblekvide
källfräne
källkrasse
vattenkrasse
källgräs
källtäppa
narvgräs
källängssyra
karelsk ängssyra
källört
källånke
käringtand
kärringtand
kärleksört
fetblad
käringkål
kärrgröe
betesgröe
kärrjohannesört
fyreggad johannesört
kärrmaskrosor
betesmaskrosor
kärrnycklar
kärrnyckelblomster
kärrsilja
mossrot
kärrull
kärr-ängsull
kärrvial
sumpvial
körsbärsplommon
svartplommon
kösa
åkerkösa
åkerven
labradorros
kanadaros
laestadiusvallmo
Laestadius vallmo
pältsavallmo
lammöron
ullsyska
landrarättika
medelhavsrättika
lansettaster
smalaster
lappal
lapsk gråal
lappblågull
lappmarksblågull
lappelm
lappvete
lappfela
dvärgnattviol
enbladig nattviol
lappyxne
lappfingerört
fjällfingerört
lappgentiana
lappstålört
lappljung
fjälljung
lappnycklar
fjällnycklar
lappsyra
fjällängssyra
lappull
lapp-ängsull
lappveronika
lappmarksveronika
nordärenpris
lapsk alpros
alpros
fjällros
libbsticka
libsticka
lila temynta
temynta
liljekonvalj
konvalje
liljekonvalje
lin
oljelin
spånadslin
äkta lin
lind
skogslind
lingon
kröson
linnea
linnéa
linsnärja
linsilke
liten blåklocka
blåklocka
liten femfingerört
späd femfingerört
liten getväppling
vanlig getväppling
liten kardborre
småkardborre
liten sandlilja
grenig sandlilja
sandlilja
liten smörblomma
fjällranunkel
fjällsolöga
liten sommarvicker
sommarvicker
liten ärtstarr
sjöstarr
litet sammetsblomster
liten tagetes
ljungsnärja
ljungsilke
ljus solvända
vanlig solvända
lomme
lommeört
lopplummer
luslummer
luddfetknopp
luddhårig fetknopp
luddranunkel
jättesolöga
luddros
filtros
luddveronika
mörkärenpris
luktreseda
reseda
luktsmåborre
grov småborre
luktsporre
doftyxne
luktsporreblomma
lundalm
rödalm
lundarv
lundstjärnblomma
lundbräken
sydlig lundbräken
lundelm
lundvete
vetelosta
lundgamander
engelsk gamander
fyrhand
skogssuga
lundskafting
lundlosta
lundsmörblomma
cassubisk majsmörblomma
lundranunkel
lundäxing
Aschersons hundäxing
ljusgrön hundäxing
lungrot
lungmålla
lungört
vanlig lungört
lyktfibbla
oxtungsfibbla
långstarr
skaftaxig piggstarr
långtaggig spikklubba
änglakornett
låsbräken
månlåsbräken
vanlig låsbräken
läkekungsljus
storkungsljus
läkevänderot
vänderot
äkta vänderot
lämmelstarr
lemmelstarr
lärk
europeisk lärk
lärkträd
löjtnantshjärta
lyrblomma
löjtnantshjärtan
lökgamander
löksuga
löktrav
vitlöksört
lökväxter
backlöksväxter
matlöksväxter
lönn
skogslönn
majnycklar
majnyckelblomster
majsmörblomma
majranunkel
tornesmörblomma
majveronika
majärenpris
majviva
blåviva
malört
äkta malört
mandelblomma
knölbräcka
mandeltörel
skogstörel
mannaask
manna-ask
mannagräs
vanligt mannagräs
martorn
martorna
vanlig martorn
äkta martorn
marviol
strandsenap
masivedel
bajkalvedel
mattram
bertram
matram
mellanlusern
mellanlucern
mellansmörblomma
falsk hundsmörblomma
liten lundsmörblomma
mellanranunkel
mexikansk spikklubba
amerikansk spikklubba
midsommarblomster
skogsnäva
mirar
miren
miskantusar
elefantgräs
missne
kalla
missnar
vild kalla
vildkalla
mjältbräken
kattgullbräken
mjölkdunört
vitdunört
mjölke
brudfackla
duntrav
kropp
mjölkört
rallarros
rävrumpa
rävsvans
skogsbloss
vanlig mjölkört
mjölmålla
rismålla
mongollilja
dahurisk lilja
montbretia
höstlilja
sen montbretia
morgonstjärna
morgonstjärnor
stjärnlök
Moses brinnande buske
diptam
mosskrassula
mossfyrling
mosslummerväxter
dvärglummerväxter
mossruta
stinkruta
munkhätta
alpmunkhätta
dansk munkhätta
munkrabarber
vildrabarber
murgrönsveronika
murgrönsärenpris
murreva
murgrönssporreblomma
vanlig murreva
musselsyska
musselblomma
myrull
myr-ängsull
myskgräs
myskbrodd
myskgyckelblomma
klibbig gyckelblomma
myskmadra
myska
måbär
degbär
måndaggkåpa
halvmånsdaggkåpa
månfrörankeväxter
månfröväxter
mångblommig knipprot
tysk knipprot
månviol
vild månviol
måreväxter
mårväxter
mörk pärlhyacint
mörkblommig pärlhyacint
mörk snårstarr
mörk piggstarr
mörkt kungsljus
grönkungsljus
nagelört
rågblomma
vårälskling
natt och dag
lundkovall
svenska flaggan
nattljus
gulltrav
vanligt nattljus
nattviol
nattyxne
navelört
klippnavelört
negerglim
negerarv
nejlikrot
vanlig nejlikrot
nickskära
gulskära
nordbräken
nordlig lundbräken
norddaggkåpa
nordlig daggkåpa
nordgröe
nordligt ängsgröe
nordhäckvicker
nordlig häckvicker
nordisk ros
svearnas ros
nordisk stormhatt
stormhatt
nordknappsäv
nordlig knappsäv
nordkråkbär
fjällkråkris
nordligt kråkbär
nordlundarv
nordlig lundarv
nordlåsbräken
fjällåsbräken
nordlig låsbräken
nordmannsgran
kaukasisk ädelgran
nordnäckros
nordlig vit näckros
nordruta
nordlig backruta
nordrönn
lapprönn
nordsmörblomma
nordsolöga
nordstarr
slätsprötig gråstarr
nordtåg
mörkblommigt kärrtåg
norrlandsarv
norrlandsstjärnblomma
norrlandsviol
hundviol
norsk blåstjärna
blåstjärna
norsk trampört
norskt trampgräs
norsknoppa
nordnoppa
norskoxel
norsk oxel
vitoxel
norskpyrola
norsk pyrola
norsksäv
mellannorsk veksäv
nyponros
köttnypon
nålbjörnbär
nåltaggiga skogsbjörnbär
näbbtrampört
näbbtrampgräs
nässelsnärja
nässelsilke
snarreva
nötkörvel
jordnöt
odon
slinnon
oljekål
oljekrambe
olvon
skogsolvon
ulvtry
olympjohannesört
romersk johannesört
omskstarr
östlig bunkestarr
ontariopoppel
ontariepoppel
opievallmo
opiumvallmo
orientalisk stäppsenap
östlig stäppsenap
orientgran
orientalisk gran
orientklematis
orientalisk klematis
orientvallmo
eldvallmo
orientalisk vallmo
praktvallmo
ormbär
trollbär
ormrot
liten ormrot
orustbjörnbär
orostbjörnbär
ostronört
fjärva
oxel
svensk oxel
vanlig oxel
oxtunga
vanlig oxtunga
paddfot
riva
parkmåra
skogsmåra
parksmörblomma
parksolöga
parkstånds
flodstånds
kolastånds
skogsstånds
penningblad
penningarv
penningört
penninggräs
skärvfrö
pensé
penséer
perserrepe
persiskt rajgräs
persilja
bladpersilja
rotpersilja
pestskråp
pestilensrot
pestrot
skråp
pichtagran
sibirisk ädelgran
pilblad
vanligt pilblad
pimpernöt
vanlig pimpernöt
pimpinellros
klittros
pingstlilja
narciss
äkta pingstlilja
pip-afodill
liten dödslilja
pipaffodill
piploka
pipfloka
piprankeväxter
hålrotsväxter
pipört
flerårig pipört
plattlummer
jämna
plattsäv
starrag
plommon
plommonträd
pockenholtsväxter
guajakväxter
stjärntistelväxter
tiggarnötsväxter
polabiskt björnbär
Walsemans björnbär
polarfryle
toppfryle
polarnarv
kalknarv
polarsmörblomma
polarranunkel
polarull
polar-ängsull
pontisk spindelört
linbladig spindelört
praktfjärilsblomster
prunkfjärilsblomster
praktgulplister
silvergulplister
prakthäggmispel
kopparröd häggmispel
praktmålla
jättemålla
praktveronika
bredbladsveronika
prärieoxalis
rosettoxalis
präriesolros
hybridsolros
prästkrage
vanlig prästkrage
pumpa
prydnadspumpa
squash
zucchini
purjolök
purjo
purpurkrassing
purpurkrasse
purpurljung
norsk klockljung
purpurvinda
blomman för dagen
pärlhyacint
pärldruva
vanlig pärlhyacint
päron
päronträd
rabarber
matrabarber
raggdraba
tuvdraba
raggfingerört
polarfingerört
regnbågslupin
russell-lupin
renfanekrage
kvastprästkrage
renstarr
fjäll-huvudstarr
revig blodrot
revblodrot
revigt saltgräs
strandgröe
revsmörblomma
revranunkel
riddarsporre
vild riddarsporre
ripsar
vinbär
ripsväxter
ribesväxter
vinbärsväxter
ripvide
fjällgråvide
risfibbla
kondrilla
robinia
falsk akasia
vanlig robinia
romarglim
italienarglim
rosenkvitten
rosenkvittnar
rosenpilört
småpilört
rosenplister
fläckplister
rosenrot
fjällkaktus
rosenslide
dvärgslide
rosettoxalis
surklöverrova
rosettwaldsteinia
flikwaldsteinia
waldsteinia
rosling
blomris
rostnate
rödnate
rostull
rost-ängsull
rotkörvel
knölfloka
körvelrova
rundhagtorn
hagtorn
rundmynta
blötmynta
rundbladsmynta
rundsileshår
daggört
sileshår
rutlåsbräken
lundlåsbräken
rybs
ryps
rysk blåstjärna
blådruva
rysk drakblomma
draktimjan
rysk kornell
blodkornell
korallkornell
rysk martorn
daggtorna
rysk sabellilja
småblommig gladiolus
rysk vittok
vittok
rysselm
ryssvete
ryssglim
tatarglim
ryssilja
tatarsilja
rysskörvel
sibirisk körvelrova
rysslök
kantlök
ryssranunkel
nordlig tiggarranunkel
ryssros
Jundzills ros
råglosta
rågsvingel
råttsvans
mustippa
råttsvingel
råttsvanssvingel
rävsvans
röd amarant
rävtörel
rävmjölkstörel
röd hornvallmo
hornvallmo
röd kärleksört
purpurfetblad
röd käringkål
trädgårdskärleksört
röd lejonsvans
lejonsvans
röd lungört
rödblommig lungört
röd nattskatta
rödfruktig nattskatta
röd skogslilja
rödsyssla
röd temynta
blodröd temynta
rödaronia
röd aronia
rödblära
skogslyst
rödkämpar
kämpegroblad
rödkörvel
rödfloka
rödlomme
skärlomme
rödmire
rödarv
rödnarv
rödspärgel
rödsvingel
bottenvikssvingel
rödsäv
rödag
rödtoppa
rödkulla
röllika
rölleka
röllikesnyltrot
rölliksnyltrot
violett snyltrot
rörsvingel
strandsvingel
rött oxbär
oxbär
vanligt oxbär
safflor
färgtistel
safsa
kungsbräken
safjabräken
salepsrot
klotyxne
salep
sallat
huvudsallat
sallatscikoria
bladcikoria
cikoriasallat
sallatsfibblor
sallatfibblor
sallat
trädgårdssallat
saltgräs
kustsaltgröe
saltgröe
vanligt saltgräs
saltnarv
saltspärgel
sammetsblomster
sammetstagetes
sammetsbockrot
blå bockrot
svart bockrot
sandkrassing
sandkrasse
sandkämpar
spanskt loppfrö
sandlusern
sandlucern
sandluzern
sandmalört
Stellers malört
sandmålla
gråmålla
sandpyrola
rundbladig vitpyrola
sandrör
marhalm
sandsallat
tatartolta
sandtimotej
sandkampe
sandvide
marvide
sandviva
åkerviva
Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nyckel
Sankt Pers nyckelblomster
sen fältgentiana
höstfältgentiana
sen häggmispel
grovsågad häggmispel
sen ängsgentiana
höstängsgentiana
sengröe
höstgröe
sumpgröe
serbgran
serbisk gran
serradella
foderserradella
klovicker
sexradigt korn
fyrradigt korn
sexradskorn
sibirisk björnloka
sibirisk björnfloka
sibirisk cembratall
sibirisk tall
sibirisk klematis
ryssklematis
sibirisk sippranka
skogsranka
sibirisk lärk
sibirlärk
sibiriskt bovete
tatarbokvete
tatarbovete
sibiriskt fetblad
vinterfetblad
sibiriskt stenbär
sibiriskt jungfrubär
silverbräcka
bergjunker
fjälljunker
silverbuske
bredbladig silverbuske
vanlig silverbuske
silvergran
europeisk ädelgran
ädelgran
silverskatta
silversolanum
silverviol
vitviol
sjöfräken
dyfräken
sjönajas
sjösärv
sjöranunkel
åmöga
åmöja
sjötåtel
bruntåtel
skaftlånke
stjälklånke
skaftmålla
ölandsmålla
skavfräken
skavgräs
skäfte
skedsenap
borstsenap
skogsalm
sydlig skogsalm
skogsalpklocka
stor alpklocka
skogsförgätmigej
trädgårdsförgätmigej
skogskornell
hårdved
vildkornell
skogslysing
gularv
skogsrör
niprör
skogssmörblomma
lundsmörblomma
skogsstjärna
duvkulla
skogstry
bentry
try
skogsveronika
skogsärenpris
skogsvinbär
röda vinbär
skomakariris
påskiris
skottlandsögontröst
skotsk ögontröst
skredblåklocka
rasblåklocka
skrednarv
fjällnarv
polarnarv
skredvallmo
urvallmo
skruvax
höstskruvax
skruvnating
skruvnate
skugglosta
strävlosta
skuggviol
dalviol
skunkkalla
gul skunkkalla
skvattram
getpors
skånefibbla
skånsk fibbla
skånskt mannagräs
äkta mannagräs
skär islandsvallmo
stefansvallmo
skär snårvinda
trädgårdsvinda
skärblad
skärfloka
sköldmöja
sköldbladsmöja
sköldranunkel
slamkrypa
korsslamkrypa
slideväxter
slideknäväxter
slidsmörblomma
enbladig majsmörblomma
slidranunkel
slingerpilört
ampelpilört
slingerormrot
slottsvinbär
röda vinbär
slåttergubbe
hästfibbla
slöjor
slöjblommor
smal bandtång
Hornemanns bandtång
smal käringtand
smalbladig käringtand
smalfräken
fjällfräken
smalgröe
skogsgröe
smalbladigt ängsgröe
smalviva
fjällviva
lappviva
smultronklöver
blåsklöver
smultronmålla
topp-bärmålla
smultron
skogssmultron
småborre
vanlig småborre
småfingerört
vårfingerört
småflenört
hundflenört
småfrankenia
frankenia
småfrossört
liten frossört
smågröe
blådaggigt ängsgröe
smårapp
torvgröe
smånunneört
liten nunneört
småsileshår
liten daggört
småsnärjmåra
grönblommig snärjmåra
småsporre
småsporreblomma
småsvalting
Wahlenbergs grässvalting
småsärv
liten hårsärv
smällglim
tarald
ängsglim
smörblomma
solöga
smörbollar
bullerblomster
daldockor
smörboll
smörgåskrasse
kryddkrasse
kryddkrassing
snip
fjälldun
ullsäv
snärjmåra
snärjgräs
vitblommig snärjmåra
snöarv
polararv
snödroppe
vanlig snödroppe
snödroppslök
sloklök
snöklocka
klosterlilja
vanlig snöklocka
snösaltgräs
hybridfimbulgräs
sommaraster
trädgårdsaster
sommarcypress
kvastmålla
sommarfläder
mannablod
sommarhyll
sommarklynne
åkersallat
sommarklätt
turkisk klätt
sommarkyndel
kyndel
sommarnejlika
regnbågsnejlika
sommarpipört
ettårig pipört
sommarsåpnejlika
ettårig såpnejlika
sotigelknopp
storfruktig storigelknopp
spansk körvel
körvel
spansklosta
spansk losta
spansknäva
spansk näva
spanskpeppar
paprika
spansk peppar
sparris
asparagus
vanlig sparris
speltvete
spelt
spenatskräppa
patientia
spenatsyra
spenslig ullört
smalullört
spetsdaggvide
rysk daggpil
spetsbladigt daggvide
spetsfingerört
tvåspetsad fingerört
spindelblomster
hjärtyxne
spindelvävstaklök
spindeltaklök
spindelört
vanlig spindelört
spjutmålla
vippmålla
spjutsporre
spjutsporreblomma
springkorn
vildbalsamin
spåtistel
stjärntistel
späd fingerört
bergfingerört
späd ögontröst
fin ögontröst
spädnajas
finsärv
spädnate
veknate
spärrkrusbär
grön taggrips
spärrmorgonstjärna
spärrgrenig morgonstjärna
spärroxbär
spärrgrenigt oxbär
stefanandra
småbladig stefanandra
stefanselm
blåelm
stenbär
jungfrubär
stenhallon
stenkrassing
stenkrasse
stenmalört
stenbynke
stennarv
krypnarv
stenros
nypon
törnros
vildros
stickelfrö
hängpiggfrö
stillfrö
dillsenap
stinkfibbla
skuggfibbla
stinksyska
luktsyska
lundsyska
stjärnfibbla
stjärnsallat
stjärnflocka
stjärnfloka
stjärnloka
stjärnnarv
mossnarv
stjärnövallmo
parasollmärkig fjällvallmo
stor andmat
storandmat
stor blomstertobak
vit blomstertobak
stor blåklocka
storklocka
stor bockrot
lundanis
stor femfingerört
stor silverfingerört
stor häxört
storhäxört
stor kardborre
storkardborre
stor käringtand
stor kärringtand
stor låsbräken
hundlokelåsbräken
stor nunneört
stornunneört
stor nysört
brosktandad nysört
stor skogslilja
storsyssla
stor sommarvicker
sommarvicker
stor svalört
groddknoppslös svalört
storblommig julros
röd julros
storigelknopp
grenigelknopp
stor igelknopp
storknäva
starknäva
stormåra
buskmåra
stornycklar
stort nyckelblomster
storsileshår
stor daggört
storskärvfrö
högväxt backskärvfrö
storsärv
stor hårsärv
stort sammetsblomster
stor tagetes
stortandad hjärtstilla
tvåårig hjärtstilla
stortimjan
bredtimjan
strandflenört
vingad flenört
strandfräne
strandkrasse
strandsenap
strandiris
sibirisk svärdslilja
strandkvanne
havssträtta
strandkvickrot
strandvete
strandkämpar
kråksutt
strandloka
strandfloka
strandsticka
strandloppört
strandkrissla
strandlosta
ligglosta
strandlysing
videört
strandmolke
strandtistel
strandnycklar
purpurnyckelblomster
strandnål
harfloka
strandpilört
knutig pilört
knutpilört
strandrödtoppa
strandkulla
strandsilja
ryssilja
strandskräppa
strandsyra
strandveronika
strandärenpris
strandvial
strandärt
strimgröe
strimmigt mannagräs
strimsporre
strimsporreblomma
strutbräken
foderbräken
strutsbräken
strätta
skogspipa
sträv kardvädd
borstig kardvädd
strävbladiga
förgätmigejväxter
strävlosta
skogslosta
skugglosta
strävstarr
Davalls starr
strävt nattljus
ulligt nattljus
strålöga
solstjärna
stubbdaggkåpa
trubbtandad daggkåpa
studentnejlika
brinnande kärlek
styv fingerört
storfingerört
styv kvickrot
stickvete
styvnörel
barrnörel
styvrepe
styvt rajgräs
styvt braxengräs
vårtsporigt braxengräs
stånds
vanlig stånds
stäppsenap
ettårig stäppsenap
stäppslok
balkanslok
sumpfloka
krypfloka
sumpfräne
sumpkrasse
sumpsenap
sumpförgätmigej
kärrförgätmigej
sumpgentiana
sumpstålört
sumpmåra
fuktmåra
sumpnycklar
sumpnyckelblomster
sumpskräppa
sumpsyra
surkörsbär
klarbär
surkörs
survinbär
hollandsvinbär
röda vinbär
svalbardsfingerört
rödstjälkig fingerört
svalting
kranssvalting
vanlig svalting
svart höstfibbla
mörk höstfibbla
svarta vinbär
svart vinbär
tistron
svartbräken
bergspring
stenbräken
svartisvallmo
rundkapslad fjällvallmo
svartkämpar
spetsgroblad
svarttåg
klitt-tåg
svensk häggmispel
kanadensisk häggmispel
svenskfibbla
islandsfibbla
svenskt björnbär
svenskbjörnbär
svepestarr
flataxstarr
svinmolke
svinmjölktistel
svintistel
svinmålla
vitmålla
svinrot
kornfibbla
svärdkrissla
gotlandskrissla
svärdslilja
gul svärdslilja
svensk svärdslilja
sydbläddra
citrongul vattenbläddra
sydblåsört
sydgullregn
gullregn
sydhäckvicker
sydlig häckvicker
sydknappsäv
sydlig knappsäv
sydlundarv
hullingfröig lundstjärnblomma
sydlig lundarv
sydnäckros
vit näckros
sydsmörblomma
sydranunkel
sydstensöta
sydlig stensöta
syren
vanlig syren
såpnejlika
tvålnejlika
vanlig såpnejlika
säterfryle
svart ängsfryle
säv
kolvass
sjösäv
sötgräs
luktven
sötkörsbär
fågelbär
fågelkörsbär
sötkörs
vildkörsbär
söttörel
knöltörel
tagelstarr
oxstarr
taggborre
sylpotatis
tagglusern
kroklusern
tagglucern
taggreva
igelkottsgurka
taigastarr
slätsprötig fjällstarr
taigaörnbräken
vanlig örnbräken
taklök
äkta taklök
tall
fur
fura
skogstall
talviksvallmo
kolavallmo
tandpetarsilja
tandsilja
teff
tef
teveronika
teärenpris
tibast
vanlig tibast
tibetnäva
knölnäva
trågnäva
tidig fältgentiana
sommarfältgentiana
tidig ängsgentiana
sommarängsgentiana
tidlösa
hösttidlösa
nakna jungfrun
vanlig tidlösa
tidlöseväxter
tidlösaväxter
timotej
ängskampe
tistelgullfrö
tistelskräppa
tofsäxing
vanlig tofsäxing
tok
blekgul tok
ölandstok
tomat
kärleksäpple
tomtskräppa
tomtsyra
topplåsbräken
handlåsbräken
spetsbladig låsbräken
torta
fjälltolta
tolta
älgkål
tovsippa
vildanemon
trampört
trampgräs
vanlig trampört
tranbär
tränjon
trift
gräsnejlika
trolldruva
svart trolldruva
trollheimsvallmo
Gjaerevolls vallmo
gjaerevollsvallmo
tromsöloka
jättebjörnloka
jättefloka
tromsöpalm
trubbnate
klynnenate
trubbögontröst
dansk ögontröst
trådveronika
murveronika
trådviva
trådgrusviva
trädgårdsmålla
mållspenat
trädgårdsveronika
skönärenpris
trädgårdsvinbär
röda vinbär
vita vinbär
tuja
livsträd
vanlig tuja
tulpan
trädgårdstulpan
tundratåtel
styvtåtel
turkisk oxtunga
kotunga
turkisk snödroppe
stor snödroppe
tusensköna
bellis
tuvfingerört
petsamofingerört
tuvslok
grönblommig bergsslok
tuvsvingel
tättuvad rödsvingel
tuvull
hadd
tuv-ängsull
tuvdun
tvåblad
tveblad
tvåradigt korn
tvåradskorn
tysk ginst
tagg-ginst
tysklönn
sykomorlönn
tysk lönn
tyskoxel
tarmvredsoxel
tysk oxel
tätnate
dvärgnate
tätört
vanlig tätört
uknabjörnbär
blekblomsbjörnbär
ullkardborre
ullig kardborre
ullranunkel
ullsmörblomma
ulltistel
tistelborre
ullört
vanlig ullört
ungersk skräppa
ungersk syra
vallfibbla
mälarfibbla
vallkrassing
vallkrasse
valnöt
valnötsträd
äkta valnöt
vanlig backglim
backglim
vanlig glasbjörk
kärrbjörk
vanlig groddsvingel
groddsvingel
vanlig gråbinka
gråbinka
vanlig gulplister
gulplister
vanlig kärleksört
kärleksört
vanlig myrtåg
myrtåg
vanlig skörbjuggsört
skörbjuggsört
vanlig storigelknopp
stor igelknopp
vanlig strandglim
islandsglim
vanlig vattenmåra
vattenmåra
vanlig åkermolke
åkermolke
vanlig ögontröst
glandelhårig ögontröst
vanligt backskärvfrö
rödlätt backskärvfrö
vass
bladvass
vasstarr
skarpstarr
vattenaloe
dyborre
vattenaloer
vattenaloeer
vattenbläddra
bläddreört
blåsört
mörkgul vattenbläddra
vattenblåsört
vattenfräne
vattenkrasse
vattensenap
vattenklöver
bläcken
vattenmynta
hästmynta
vattenmärke
märke
vattenmöja
vattenranunkel
vattenpest
vanlig vattenpest
vattenpilört
grodpilört
vattenskräppa
vattensyra
vattenstäkra
stäkra
vattenveronika
vattenärenpris
vaxnycklar
gult ängsnyckelblomster
vekgröe
mjukgröe
vekt braxengräs
isländskt braxengräs
taggsporigt braxengräs
vete
vanligt vete
videaster
pilbladig aster
vild senapskål
eruka
vildpäron
vildpäronträd
vildtimotej
turftimotej
vingpimpinell
vingkantad pimpinell
vinranka
vindruva
vinterfräne
hybridfräne
vintergröna
gravmyrten
sinngröna
vanlig vintergröna
vinteriberis
vinterflip
violspikklubba
violett spikklubba
vippmalört
grenmalört
vippskräppa
vippsyra
vippvallmo
storfruktig vippvallmo
virginiatobak
tobak
äkta tobak
vispstarr
fingerstarr
vit bertram
klubbertram
vit björnloka
sydlig björnfloka
vit björnfloka
vit dunört
stadsdunört
vitblommig dunört
vit skogslilja
svärdsyssla
vit sommarbinka
liten sommarbinka
vit spikklubba
spikklubba
vitblära
åkerlyst
vitpetunia
stor vitpetunia
vitpyrola
vintergröna
vitrapunkel
rapunkel
vitstjälksmöja
kustmöja
vitstjälksranunkel
vitt mullbär
vitmullbärsträd
vityxne
klubbsporre
vresalm
vitalm
vågdaggkåpa
vågbladig daggkåpa
våradonis
arontorpsros
vårbolmört
violskärm
vårbrodd
vanlig vårbrodd
vårfingerört
fläckfingerört
vårgyllen
vinterkrasse
vårklynne
vårsallat
vårkrokus
vårsaffran
vårkällört
liten källånke
liten källört
vårlök
gullstjärna
vanlig vårlök
vårnäva
knölnäva
vårspärgel
vårspergel
vårtbjörk
masurbjörk
slöjdbjörk
vårtrav
kalifornisk trav
soltrav
vårveronika
vårärenpris
våtarv
natagräs
nate
väggört
blidnässla
vanlig väggört
vägmålla
gårdmålla
vägtåg
kryptåg
välsk krassing
välsk krasse
waldsteinia
vinterwaldsteinia
åkerfräken
rävrumpa
åkergroblad
strandgroblad
åkerklynne
blåklynne
åkerknavel
grönknavel
åkerkårel
åkergyllen
åkermadd
blåmadra
åkermolke
fettistel
mjölktistel
åkerpilört
pilört
åkerriddarsporre
riddarsporre
åkerros
vit äppelros
åkerspärgel
åkerspergel
åkerveronika
åkerärenpris
ålandsrot
alant
elinsrot
åsstarr
åsfingerstarr
ädelmynta
hjärtansfröjd
äkta cembratall
cembratall
äkta daggvide
daggvide
äkta franskglim
franskglim
äkta förgätmigej
förgätmigej
äkta haverrot
haverrot
äkta johannesört
johannesört
äkta mannablod
äkta kastanj
kastanj
ätlig kastanj
äkta stormhatt
stormhatt
äkta vallört
vallört
älggräs
mjödört
älgört
ältranunkel
ältgräs
älvsallat
älvtolta
älväxing
vanlig älväxing
ängsbräsma
ängskrasse
ängsgentiana
bittersöta
ängsstålört
ängshaverrot
haverrot
ängskovall
kovall
ängslosta
klaselosta
ängsnattviol
vanlig nattviol
ängsnycklar
ängsnyckel
ängsnyckelblomster
ängsröllika
ängsrölleka
ängssalvia
salvia
ängsskallra
liten höskallra
ängsskära
ängsskärda
ängsstarr
gulstarr
ängsvädd
knappvädd
ärenpris
ärepris
ärtvial
lasarusvial
ävjebrodd
dyört
ävjestarr
Bergroths näbbstarr
flarkstarr
lysterstarr
ögonpyrola
ögonljus
ölandskungsljus
praktkungsljus
öländskt kungsljus
österbottensstarr
österbottenstarr
östkustarv
ostkustarv