Till föregående del ...
0
Orchidaceaeorkideer
0
Anacamptis Rich.salepsrot
amorio (L.) R. M. Bateman et al.göknycklar
apalustris (Jacq.) R. M. Bateman et al.kärrnycklar
apyramidalis (L.) Rich.salepsrot
0
Calypso Salisb.nornor
abulbosa (L.) Oakesnorna
0
Cephalanthera Rich.skogsliljor
adamasonium (Mill.) Drucestor skogslilja
alongifolia (L.) Fritschvit skogslilja
t000000longifolia × rubrahybridskogslilja
arubra (L.) Rich.röd skogslilja
0
Chamorchis Rich.dvärgyxnen
aalpina (L.) Rich.dvärgyxne
-000000viride × Dactylorhiza lapponica
t000000viride × Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
t000000viride × Dactylorhiza maculata subsp. maculata
t000000viride × Platanthera chlorantha
0
Corallorhiza Gagnebinkorallrot
atrifida Châtel.korallrot
0
Cypripedium L.guckuskor
acalceolus L.guckusko
0
Dactylorhiza Neck. ex Nevskihandnycklar
?baltica (Klinge) Orlovabaltnycklar
incarnata (L.) Soó
a0000var. cruenta (O. F. Müll.) Hyl.blodnycklar
t000000incarnata var. cruenta × Gymnadenia conopsea
t000000incarnata var. cruenta × lapponica
t000000incarnata var. cruenta × maculata subsp. fuchsii
t000000incarnata var. cruenta × maculata subsp. maculata
?000000incarnata var. cruenta × traunsteineri
a0000var. incarnata ängsnycklar
t000000incarnata var. incarnata × Gymnadenia conopsea
t000000incarnata var. incarnata × lapponica
t000000incarnata var. incarnata × maculata subsp. fuchsii
t000000incarnata var. incarnata × maculata subsp. maculata
t000000incarnata var. incarnata × majalis
-000000incarnata var. incarnata × purpurella subsp. majaliformis
-000000incarnata var. incarnata × purpurella subsp. purpurella
t000000incarnata var. incarnata × traunsteineri
-0000var. lobelii (Verm.) Soóknubbnycklar
a0000var. ochroleuca (Boll) Hyl.vaxnycklar
t000000incarnata var. ochroleuca × majalis
alapponica (Laest. ex Hartm.) Soólappnycklar
t000000lapponica × Gymnadenia conopsea
t000000lapponica × maculata subsp. fuchsii
t000000lapponica × maculata subsp. maculata
maculata (L.) Soó
?00subsp. ericetorum (E. F. Linton) P. F. Hunt & Summerh.hednycklar
a00subsp. fuchsii (Druce) Hyl.skogsnycklar
t000000maculata subsp. fuchsii × Gymnadenia conopsea
t000000maculata subsp. fuchsii × Gymnadenia odoratissima
t000000maculata subsp. fuchsii × majalis
-000000maculata subsp. fuchsii × sphagnicola
t000000maculata subsp. fuchsii × traunsteineri
-00subsp. islandica (A. Löve & D. Löve) Soóislandsnycklar
a00subsp. maculata Jungfru Marie nycklar
t000000maculata subsp. maculata × Gymnadenia conopsea
t000000maculata subsp. maculata × majalis
-000000maculata subsp. maculata × purpurella subsp. majaliformis
-000000maculata subsp. maculata × purpurella subsp. purpurella
t000000maculata subsp. maculata × sphagnicola
t000000maculata subsp. maculata × traunsteineri
a00subsp. montellii (Verm.) Soó
amajalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.majnycklar
-000000majalis × purpurella subsp. purpurella
-praetermissa (Druce) Soóenglandsnycklar
purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) Soóstrandnycklar
-00subsp. majaliformis E. Nelson ex Löjtnantfläckiga strandnycklar
-00subsp. purpurella äkta strandnycklar
asambucina (L.) SoóAdam och Eva
t000000sambucina × maculata subsp. fuchsii
asphagnicola (Höppner) Soómossnycklar
atraunsteineri (Saut.) Soósumpnycklar
t000000traunsteineri × Gymnadenia conopsea
aviridis (L.) R. M. Bateman et al.grönkulla
0
Epipactis Zinnknipprot
aatrorubens (Hoffm.) Besserpurpurknipprot
-000000atrorubens × helleborine
t000000atrorubens × palustris
t000000atrorubens × phyllanthes
helleborine (L.) Crantzskogsknipprot
-000000helleborine × purpurata
a00ssp. helleborine vanlig skogsknipprot
00ssp. neerlandica
-0000var. neerlandica Verm.dynknipprot
-0000var. renzii (Robatsch) J. Claess. et al.skagenknipprot
-leptochila (Godfery) Godferygrön knipprot
apalustris (L.) Crantzkärrknipprot
aphyllanthes G. E. Sm.kal knipprot
-purpurata Sm.mångblommig knipprot
0
Epipogium S. G. Gmel. ex Borkh.skogsfruar
aaphyllum Sw.skogsfru
0
Goodyera R. Br.knärot
arepens (L.) R. Br.knärot
0
Gymnadenia R. Br.brudsporrar
conopsea (L.) R. Br.brudsporre
?000000conopsea × Platanthera bifolia
t000000conopsea × Pseudorchis albida
t000000conopsea × Pseudorchis albida
t000000conopsea × odoratissima
a0000var. conopsea vanlig brudsporre
a0000var. densiflora (Wahlenb.) Hartm.praktsporre
anigra (L.) Rchb. f.brunkulla
aodoratissima (L.) Rich.luktsporre
arunei (Teppner & E. Klein) Ericssonbrudkulla
0
Hammarbya Kuntzemyggblomster
apaludosa (L.) Kuntzemyggblomster
0
Herminium L.honungsblomster
amonorchis (L.) R. Br.honungsblomster
0
Liparis Rich.gulyxnen
aloeselii (L.) Rich.gulyxne
0
Listera R. Br.tvåblad
acordata (L.) R. Br.spindelblomster
aovata (L.) R. Br.tvåblad
0
Microstylis (Nutt.) Eatonknottblomster
amonophyllos (L.) Lindl.knottblomster
0
Neotinea Rchb. f.tätnycklar
austulata (L.) R. M. Bateman et al.krutbrännare
0
Neottia Guett.nästrot
anidus-avis (L.) Rich.nästrot
0
Ophrys L.ofrysar
ainsectifera L.flugblomster
0
Orchis L.nycklar
amascula (L.) L.Sankt Pers nycklar
t000000mascula × morio
t000000mascula × spitzelii
amilitaris L.johannesnycklar
-purpurea Huds.stornycklar
aspitzelii Saut. ex W. D. J. Kochalpnycklar
0
Platanthera Rich.nattvioler
bifolia (L.) Rich.nattviol
a00subsp. bifolia ängsnattviol
t000000bifolia subsp. bifolia × chlorantha
a00subsp. latiflora (Drejer) Löjtnantskogsnattviol
-000000bifolia subsp. latiflora × chlorantha
achlorantha (Custer) Rchb.grönvit nattviol
-hyperborea (L.) Lindl.grönlandsyxne
obtusata (Pursh) Lindl.
a00subsp. oligantha (Turcz.) Hulténlappfela
0
Pseudorchis Ség.vityxnen
aalbida (L.) A. Löve & D. Lövevityxne
astraminea (Fernald) Sojákfjällyxne
0
Spiranthes Rich.skruvax
-sinensis (Pers.) Ames
bspiralis (L.) Chevall.skruvax
0
Till nästa del ...