Svenska fjärilar
Imago av storfläckig pärlemorfjäril Fjärilar
Lepidoptera

OBS! Familjer OBS!
Imago av storfläckig pärlemorfjäril
Detta är en lista över fjärilar som hittills har påträffats i Sverige. Sammanställd av Bert Gustafsson, som även tar emot uppgifter om nya arter som påträffas i landet samt övriga synpunkter på listan. Under bearbetning är en kort beskrivning samt bilder och en utbredningskarta på respektive fjärilsart.

Micropterigoidea (Käkmalar)
Micropterigidae (Käkmalar)

Micropterix Hübner, 1825 (Käkmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. tunbergella (Fabricius, 1787) (Lövskogskäkmal)
 2. mansuetella Zeller, 1844 (Starrkäkmal)
 3. aruncella (Scopoli, 1763) (Dubbelkäkmal)
 4. aureatella (Scopoli, 1763) (Barrskogskäkmal)
 5. calthella (Linnaeus, 1761) (Kärrkäkmal)

Eriocranioidea (Purpurmalar)
Eriocraniidae (Purpurmalar)

Dyseriocrania Spuler, 1910 (Purpurmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. subpurpurella (Haworth, 1828) (Ekpurpurmal)
Paracrania Zagulajev, 1992 (Purpurmalar)
 1. chrysolepidella Zeller, 1851 (Avenbokpurpurmal)
Heringocrania Kusnezov, 1941 (Purpurmalar)
 1. unimaculella (Zetterstedt, 1839) (Långfläckig purpurmal)
Eeriocrania Zeller, 1851 (Purpurmalar)
 1. sparrmannella (Bosc, 1791) (Praktpurpurmal)
 2. salopiella (Stainton, 1854) (Spetsfläckig purpurmal)
 3. cicatricella (Zetterstedt, 1839) (Hagpurpurmal)
 4. sangii (Wood, 1891) (Tvillingpurpurmal)
 5. semipurpurella (Stephens, 1835) (Vårpurpurmal)

Hepialoidea (Rotfjärilar)
Hepialidae (Rotfjärilar)

Gazoryctra Hübner, 1820 (Rotfjärilar)
 1. ganna (Hübner, 1804) (Silverbandad rotfjäril)
 2. fuscoargenteus (O. Bang-Haas, 1927) (Lapprotfjäril)
Triodia Hübner, 1820 (Rotfjärilar)
 1. sylvina (Linnaeus, 1761) (Kamsprötad rotfjäril)
Pharmacis Hübner, 1820 (Rotfjärilar)
 1. lupulinus (Linnaeus, 1758) (Lerfärgad rotfjäril)
 2. fusconebulosa (De Geer, 1778) (Ormbunksrotfjäril)
Phymatopus Wallengren, 1869 (Rotfjärilar)
 1. hecta (Linnaeus, 1758) (Dvärgrotfjäril)
Hepialus Fabricius, 1775 (Rotfjärilar)
 1. humuli (Linnaeus, 1758) (Humlerotfjäril)

Nepticuloidea (Dvärgmalar)
Nepticulidae (Dvärgmalar)
Nepticulinae (Dvärgmalar)
Nepticulini (Dvärgmalar)

Enteucha Meyrick, 1915 (Dvärgmalar)
 1. acetosae (Stainton, 1854) (Syradvärgmal)
Stigmella Schrank, 1802 (Dvärgmalar) - Male genitalia
 1. lapponica (Wocke, 1862) (Grå björkdvärgmal)
 2. confusella (Wood & Walsingham, 1894) (Brun björkdvärgmal)
 3. tiliae (Frey, 1856) (Linddvärgmal)
 4. betulicola (Stainton, 1856) (Småbjörkdvärgmal)
 5. sakhalinella Puplesis, 1984 (Backdvärgmal)
 6. luteella (Stainton, 1857) (Gulbrun björkdvärgmal)
 7. glutinosae (Stainton, 1858) (Vitkragad aldvärgmal)
 8. alnetella (Stainton, 1856) (Svartkragad aldvärgmal)
 9. microtheriella (Stainton, 1854) (Mindre dvärgmal)
 10. prunetorum (Stainton, 1855) (Spiraldvärgmal)
 11. aceris (Frey, 1857) (Skogslönndvärgmal)
 12. malella (Stainton, 1854) (Bandad apeldvärgmal)
 13. catharticella (Stainton, 1853) (Vägtornsdvärgmal)
 14. anomalella (Goeze, 1783) (Nypondvärgmal)
 15. centifoliella (Zeller, 1848) (Bandad rosendvärgmal)
 16. ulmivora (Fologne, 1860) (Skogsalmdvärgmal)
 17. paradoxa (Frey, 1858) (Paradoxdvärgmal)
 18. regiella (Herrich-Schäffer, 1855) (Kungsdvärgmal)
 19. crataegella (Klimesch, 1936) (Pärldvärgmal)
 20. magdalenae (Klimesch, 1950) (Ljus rönndvärgmal)
 21. nylandriella (Tengström, 1848) (Mörk rönndvärgmal)
 22. oxyacanthella (Stainton, 1854) (Skimmerdvärgmal)
 23. pyri (Glitz, 1865) (Pärondvärgmal)
 24. hybnerella (Hübner, 1813) (Opaldvärgmal)
 25. floslactella (Haworth, 1828) (Hasseldvärgmal)
 26. carpinella (Heinemann, 1862) (Avenboksdvärgmal)
 27. tityrella (Stainton, 1854) (Mörk bokdvärgmal)
 28. salicis (Stainton, 1854) (Sälgdvärgmal)
 29. myrtillella (Stainton, 1857) (Blåbärsdvärgmal)
 30. zelleriella (Snellen, 1875) (Dyndvärgmal)
 31. lappovimella (Svensson, 1976) (Lappvidedvärgmal)
 32. benanderella (Wolff, 1955) (Krypvidedvärgmal)
 33. arbusculae (Klimesch, 1952) (Nätvidedvärgmal)
 34. obliquella (Heinemann, 1862) (Pildvärgmal)
 35. trimaculella (Haworth, 1828) (Rostgumpdvärgmal)
 36. assimilella (Zeller, 1848) (Aspdvärgmal)
 37. sorbi (Stainton, 1861) (Bandad rönndvärgmal)
 38. plagicolella (Stainton, 1854) (Slåndvärgmal)
 39. lemniscella (Zeller, 1839) (Lundalmsdvärgmal)
 40. continuella (Stainton, 1856) (Kärrdvärgmal)
 41. auromarginella (Richardson, 1890) (Björnbärsdvärgmal)
 42. splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855) (Praktdvärgmal)
 43. pretiosa (Heinemann, 1862) (Humleblomsterdvärgmal)
 44. aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855) (Mässingsdvärgmal)
 45. dryadella (Hoffman, 1868) (Fjällsippedvärgmal)
 46. poterii (Stainton, 1857) (Fingerörtsdvärgmal)
 47. filipendulae (Wocke, 1871) (Brudbrödsdvärgmal)
 48. ulmariae (Wocke, 1879) (Älgörtsdvärgmal)
 49. lediella (Schleich, 1867) (Skvattramsdvärgmal)
 50. incognitella (Herrich-Schäffer, 1855) (Brun apeldvärgmal)
 51. perpygmaeella (Doubleday, 1859) (Brun hagtornsdvärgmal)
 52. hemargyrella (Kollar, 1832) (Brun bokdvärgmal)
 53. speciosa (Frey, 1858) (Tysklönndvärgmal)
 54. lonicerarum (Frey, 1856) (Trydvärgmal)
 55. basiguttella (Heinemann, 1862) (Rotfläcksdvärgmal)
 56. svenssoni (Johansson, 1971) (Större ekdvärgmal)
 57. dorsiguttella (Johansson, 1971) (Soldvärgmal)
 58. ruficapitella (Haworth, 1828) (Korttofsdvärgmal)
 59. atricapitella (Haworth, 1828) (Långtofsdvärgmal)
 60. samiatella (Zeller, 1839) (Brunhuvad ekdvärgmal)
 61. roborella (Johansson, 1971) (Rosthuvad ekdvärgmal)
 62. tristis (Wocke, 1862) (Dvärgbjörksdvärgmal)

Trifurculini (Dvärgmalar)

Trifurcula Zeller, 1848 (Dvärgmalar) - Male genitalia
 1. headleyella (Stainton, 1854) (Brunörtsdvärgmal)
 2. cryptella (Stainton, 1856) (Alvardvärgmal)
 3. eurema (Tutt, 1899) (Stranddvärgmal)
 4. subnitidella (Duponchel, 1843) (Ängsdvärgmal)
 5. immundella (Zeller, 1839) (Harrisdvärgmal)
Bohemannia Stainton, 1859 (Dvärgmalar) - Male genitalia
 1. pulverosella (Stainton, 1849) (Fjällig apeldvärgmal)
 2. quadrimaculella (Boheman, 1853) (Fyrfläckig dvärgmal)
Ectoedemia Busck, 1907 (Dvärgmalar) - Male genitalia
 1. sericopeza (Zeller, 1839) (Lönnfruktsdvärgmal)
 2. decentella (Herrich-Schäffer, 1855) (Tysklönnsfruktdvärgmal)
 3. albibimaculella (Larsen, 1927) (Mjölondvärgmal)
 4. weaveri (Stainton, 1855) (Lingondvärgmal)
 5. septembrella (Stainton, 1849) (Johannesörtsdvärgmal)
 6. atrifrontella (Stainton, 1851) (Vitryggsdvärgmal)
 7. longicaudella Klimesch, 1953 (Svartryggsdvärgmal)
 8. amani Svensson, 1966 (Almbarksdvärgmal)
 9. intimella (Zeller, 1848) (Signaldvärgmal)
 10. hannoverella (Glitz, 1872) (Svartpoppeldvärgmal)
 11. turbidella (Zeller, 1848) (Silverpoppeldvärgmal)
 12. argyropeza (Zeller, 1839) (Aspgallsdvärgmal)
 13. albifasciella (Heinemann, 1871) (Gulkragad ekdvärgmal)
 14. subbimaculella (Haworth, 1828) (Brunkragad ekdvärgmal)
 15. agrimoniae (Frey, 1858) (Småborredvärgmal)
 16. angulifasciella (Stainton, 1849) (Bågbandad nypondvärgmal)
 17. atricollis (Stainton, 1857) (Munkdvärgmal)
 18. arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855) (Smultrondvärgmal)
 19. rubivora (Wocke, 1860) (Stenbärsdvärgmal)
 20. occultella (Linnaeus, 1767) (Vårtbjörksdvärgmal)
 21. minimella (Zetterstedt, 183 (Glasbjörksdvärgmal)

Opostegidae (Ögonlockmalar)
Opostegidae
Oposteginae

Opostega Zeller, 1839 (Ögonlocksmalar)
 1. salaciella (Treitschke, 1833) (Vit ögonlocksmal)
Pseudopostega Kozlov, 1985 (Ögonlocksmalar) - Male genitalia
 1. auritella (Hübner, 1813) (Fläckögonlocksmal)
 2. crepusculella (Zeller, 1839) (Vinkelögonlocksmal)

Adeloidea (Bladhålsmalar)
Heliozelidae (Bladhålsmalar)

Antispila Hübner, 1825 (Bladhålmalar) - Male genitalia
 1. metallella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kornellmal)
 2. treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843) (Mindre kornellmal)
Heliozela Herrich-Schäffer, 1853 (Bladhålmalar) - Male genitalia
 1. sericiella (Haworth, 1828) (Ekbladshålmal)
 2. resplendella (Stainton, 1851) (Albladshålmal)
 3. hammoniella Sorhagen, 1885 (Björkbladshålmal)

Adelidae (Antennmalar)
Adelinae (Antennmalar)

Nemophora Hoffmannsegg, 1798 (Antennmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. degeerella (Linnaeus, 1758) (Lövskogsantennmal)
 2. amatella (Staudinger, 1892) (Sibirisk antennmal)
 3. belella (Walker, 1863) (Dvärgbjörksantennmal)
 4. metallica (Poda, 1761 (Åkerväddsantennmal)
 5. cupriacella (Hübner, 1819 (Ängsväddsantennmal)
 6. minimella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kärrantennmal)
 7. dumerilellus (Duponchel, 1839) (Alvarantennmal)
Adela Latreille, 1796 (Antennmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. reaumurella (Linnaeus, 1758) (Ekantennmal)
 2. cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Videantennmal)
 3. croesella (Scopoli, 1763) (Buskantennmal)
Cauchas Zeller, 1839 (Antennmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. breviantennella Nielsen & Johansson, 1980 (Fjällantennmal)
 2. fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Dvärgantennmal)
 3. rufimitrella (Scopoli, 1763) (Bräsmeantennmal)

Nematopogoninae (Antennmalar)

Nematopogon Zeller, 1839 (Antennmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. pilellus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bronsantennmal)
 2. schwarziellus Zeller, 1839 (Gulaktig antennmal)
 3. magnus (Zeller, 1878) (Sorgantennmal)
 4. adansoniellus (Villers, 1789) (Bokantennmal)
 5. metaxellus (Hübner, 1813) (Bredvingeantennmal)
 6. swammerdamellus (Linnaeus, 1758) (Vårantennmal)
 7. robertellus (Clerck, 1759) (Barrskogsantennmal)

Prodoxidae (Knoppmalar)

Lampronia Stephens, 1829 (Knoppmalar) - Bestämningsnyckel - Male genitalia
 1. capitella (Clerck, 1759) (Vinbärsknoppmal)
 2. luzella (Hübner, 1817) (Mosseknoppmal)
 3. corticella (Linnaeus, 1758) (Hallonknoppmal)
 4. morosa Zeller, 1852 (Rosenknoppmal)
 5. standfussiella (Zeller, 1839) (Kanelrosknoppmal)
 6. flavimitrella (Hübner, 1817) (Blåhallonknoppmal)
 7. redimitella (Lienig & Zeller, 1846) (Måbärsknoppmal)
 8. rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Guldknoppmal)
 9. fuscatella (Tengström, 1848) (Björkgallmal)
 10. aeripennella (Rebel, 1889) (Östlig knoppmal)


Incurvariidae (Bladskärarmalar)
Incurvariinae (Bladskärarmalar)

Alloclemensia Nielsen, 1981 (Bladskärarmalar)
 1. mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854) (Vinbärsbladskärare)
Incurvaria Haworth, 1828 (Bladskärarmalar) Male genitalia
 1. pectinea Haworth, 1828 (Blek kambladskärare)
 2. masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mörk kambladskärare)
 3. vetulella (Zeterstedt, 1839) (Storfläckig kambladskärare)
 4. circulella (Zeterstedt, 1839) (Tajgabladskärare)
 5. oehlmanniella (Hübner, 1796) (Blåbärsbladskärare)
 6. praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Smultronbladskärare)
 7. koerneriella (Zeller, 1839) (Bokbladskärare)
Phylloporia Heineman, 1870 (Bladskärarmalar)
 1. bistrigella (Haworth, 1828) (Dvärgbladskärare)

Tischerioidea (Luggmalar)
Tischeriidae (Luggmalar)

Tischeria Zeller, 1839 (Luggmalar) - Male genitalia
 1. ekebladella (Bjerkander, 1795) (Större ekluggmal)
 2. dodonaea Stainton, 1858 (Mindre ekluggmal)
Coptotriche Walsingham 1890 (Luggmalar) - Male genitalia
 1. marginea (Haworth, 1828) (Brämluggmal)
 2. heinemanni (Wocke, 1871) (Björnbärsluggmal)
 3. gaunacella (Duponchel, 1843) (Slånluggmal)
 4. angusticollella (Duponchel, 1843) (Nyponluggmal)

Tineoidea (Äkta malar)
Tineidae (Äkta malar)
Myrmecozelinae (Äkta malar)

Myrmecozela Zeller, 1852 (Myrstacksmalar)
 1. ochraceella (Tengström, 1848) (Myrstackmal)

Perissomasticinae (Äkta malar)

Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956 (Insektsmalar) - Male genitalia
 1. ditella (Pierce & Diakonoff, 1938) (Kvarnmal)
 2. insectella (Fabricius, 1794) (Insektsmal)

Meessiinae (Äkta malar)

Infurcitinea Spuler, 1910 (Lavmalar) - Male genitalia
 1. ignicomella (Heydenreich, 1851) (Grenlavsmal)
 2. albicomella (Stainton, 1851) (Klipplavsmal)
 3. argentimaculella (Stainton, 1849) (Eklavsmal)
Stenoptinea Dietz, 1905 (Lavmalar)
 1. cyaneimarmorella (Millière, 1854) (Plommonlavsmal)
Karsholtia Gaedike, 1986 (Lavmalar)
 1. marianii (Rebel, 1936) (Månlavmal)
Agnathosia Amsel, 1954 (Svampmalar) - Male genitalia
 1. mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tiggarsvampmal)
 2. sandoeensis Jonasson, 1977 (Tallsvampmal)

Scardiinae (Äkta malar)

Montescardia Amsel, 1952 (Svampmalar)
 1. tessulatellus (Lienig & Zeller, 1846) (Punktsvampmal)
Scardia Treitschke, 1830 (Svampmalar)
 1. boletella (Fabricius, 1794) (Jättesvampmal)
Morophaga Herrich-Schäffer, 1853 (Svampmalar)
 1. choragella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Snedbandad svampmal)

Nemapogoninae (Äkta malar)

Triaxomera Zagulajev, 1959 (Svampmalar) - Male genitalia
 1. fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) (Nunnesvampmal)
 2. parasitella (Hübner, 1796) (Parasitsvampmal)
Archinemapogon Zagulajev, 1962 (Svampmalar)
 1. yildizae Kocak, 1981 (Björksvampmal)
Nemaxera Zagulajev, 1964 (Svampmalar)
 1. betulinella (Paykull, 1785) (Barksvampmal)
Nemapogon Schrank, 1802 (Svampmalar) - Male genitalia
 1. granellus (Linnaeus, 1758) (Kornmal)
 2. cloacellus (Haworth, 1828) (Vedsvampmal)
 3. wolffiellus Karsholt & Nielsen, 1976 (Mörk svampmal)
 4. inconditellus (D. Lucas, 1956) (Sidensvampmal)
 5. gliriellus (Heyden, 1865) (Styvskinnmal)
 6. variatellus (Clemens, 1859) (Gårdsvampmal)
 7. clematellus (Fabricius, 1781) (Alsvampmal)
 8. fungivorellus (Benander, 1939) (Korkmusslingsmal)
 9. picarellus (Clerck, 1759) (Skatsvampmal)
 10. nigralbellus (Zeller, 1839) (Sebrasvampmal)
 11. falstriellus (Haas, 1881) (Sorgsvampmal)
Triaxomasia Zagulajev, 1964 (Svampmalar)
 1. caprimulgella (Stainton, 1851) (Hålträdssvampmal)
Neurothaumasia Le Marchand, 1934 (Svampmalar)
 1. ankerella Mann, 1867 (Schacksvampmal)

Tineinae (Äkta malar)

Pelecystola Meyrick, 1920 (Svampmalar)
 1. fraudulentella (Zeller, 1852) (Skimmersvampmal)
Trichophaga Ragonot, 1894 (Bomalar) - Male genitalia
 1. tapetzella (Linnaeus, 1758) (Tapetmal)
 2. scandinaviella Zagulajev, 1960 (Spybollsmal)
Elatobia Herrich-Schäffer, 1853 (Barkmalar)
 1. fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846) (Tallbarksmal)
Tineola Herrich-Schäffer, 1853 (Klädesmalar)
 1. bisselliella (Hummel, 1823) (Klädesmal)
Tinea Linnaeus, 1758 (Bomalar) - Male genitalia
 1. pellionella Linnaeus, 1758 (Pälsmal)
 2. dubiella Stainton, 1859 (Dunmal)
 3. bothniella Svensson, 1953 (Slagugglebomal)
 4. pallescentella Stainton, 1851 (Silomal)
 5. steueri G. Petersen, 1966 (Dimfläcskmal)
 6. columbariella Wocke, 1877 (Duvbomal)
 7. svenssoni Opheim, 1966 (Svalbomal)
 8. semifulvella Haworth, 1828 (Rödgul bomal)
 9. trinotella Thunberg, 1794 (Trepunktsbomal)
Niditinea G Petersen, 1957 (Bomalar) - Male genitalia
 1. fuscella (Linnaeus, 1758) (Sparvbomal)
 2. striolella (Matsumura, 1931) (Kattugglebomal)
 3. truncicolella (Tengström, 1848) (Hästmyrebomal)
Monopis Hübner, 1825 (Bomalar) - Male genitalia
 1. laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fällmal)
 2. weaverella (Scott, 1858) (Hedbomal)
 3. spilotella (Tengstöm, 1848) (Svartvit bomal)
 4. obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Guldkantmal)
 5. imella (Hübner, 1813) (Prickbomal)
 6. monachella (Hübner, 1796) (Munkbomal)
 7. fenestratella (Heyden, 1863) (Fönsterbomal)

Teichobiinae (Bräkenmalar)

Psychoides Bruand, 1853 (Bräkenmalar)
 1. verhuella Bruand, 1853 (Svartbräkenmal)

Psychidae (Säckspinnare)
Naryciinae (Säckspinnare)
Naryciini (Säckspinnare)

Diplodoma Zeller, 1852 (Säckspinnare)
 1. laichartingella (Goeze, 1783) (Dubbelsäckspinnare)
Narycia Stephens, 1836 (Säckspinnare)
 1. duplicella (Goeze, 1783) (Algsäckspinnare)

Dahlicini (Säckspinnare)

Dahlica Enderlein, 1912 (Säckspinnare) - Male genitalia
 1. triquetrella (Hübner, 1813) (Kantsäckspinnare)
 2. lichenella (Linnaeus, 1761) (Jungfrusäckspinnare)
 3. lazuri (Clerck, 1759) (Röksäckspinnare)
 4. charlottae (Meier, 1957) (Tunnvingesäckspinnare)
Siederia Meier, 1957 (Säckspinnare) - Male genitalia
 1. listerella (Linnaeus, 1758) (Tallsäckspinnare)
 2. rupicolella (Sauter, 1954) (Klippsäckspinnare)

Taleporiinae (Säckspinnare)
Taleporiini (Säckspinnare)

Taleporia Hübner, 1825 (Säckspinnare) - Male genitalia
 1. tubulosa (Retzius, 1783) (Nätrörsäckspinnare)
 2. borealis Wocke, 1862 (Nordisk rörsäckspinnare)

Psychinae (Säckspinnare)
Psychini (Säckspinnare)

Bacotia Tutt, 1899 (Säckspinnare)
 1. claustrella (Bruand, 1845) (Klocksäckspinnare)
Proutia Tutt, 1899 (Säckspinnare)
 1. rotunda Suomalainen, 1990 (Björksäckspinnare)
Bruandia Tutt, 1900 (Säckspinnare)
 1. norvegica (Heylaerts, 1882) (Nordisk stråsäckspinnare)
Psyche Schrank, 1801 (Säckspinnare) - Male genitalia
 1. casta (Pallas, 1767) (Mindre stråsäckspinnare)
 2. crassiorella Bruand, 1851 (Större stråsäckspinnare)

Epichnopteryginae (Säckspinnare)
Epichnopterygini (Säckspinnare)

Whittleia Tutt, 1900 (Säckspinnare)
 1. retiella (Newman, 1847) (Nätsäckspinnare)

Oiketicinae (Säckspinnare)
Acanthopsycini (Säckspinnare)

Acanthopsyche Heylaerts, 1881 (Säckspinnare)
 1. atra (Linnaeus, 1767) (Ljungsäckspinnare)
Canephora Hübner, 1822 (Säckspinnare)
 1. hirsuta (Poda, 1761) (Sotsäckspinnare)
Pachythelia Westwood, 1848 (Säckspinnare)
 1. villosella (Ochsenheimer, 1810) (Raggsäckspinnare)

Phalacropterychini (Säckspinnare)

Phalacropterix Hübner, 1825 (Säckspinnare)
 1. graslinella (Boisduval, 1852) (Silkessäckspinnare)
Sterrhopterix Hübner, 1825 (Säckspinnare)
 1. fusca (Haworth, 1809) (Gråhårig säckspinnare)
 2. standfussi (Wocke, 1851) (Gulhårig säckspinnare)

Apteronini (Säckspinnare)

Apterona Millière, 1857 (Säckspinnare)
 1. helicoidella (Vallot, 1827) (Snäcksäckspinnare)

Gracillarioidea (Styltmalar)
Roeslerstammiidae (Bronsmalar)

Roeslerstammia Zeller, 1839 (Bronsmalar)
 1. erxlebella (Fabricius, 1787) (Lindbronsmal)

Lepidopteraincertissedoidea (Skäckmalar)
Douglasiidae (Skäckmalar)

Tinagma Zeller, 1839 (Skäckmalar) - Male genitalia
 1. perdicellum Zeller, 1839 (Smultronskäckmal)
 2. dryadis Staudinger, 1872 (Fjällsippeskäckmal)
 3. ocnerostomellum (Stainton, 1850) (Blåeldskäckmal)
 4. anchusellum (Benander, 1936) (Oxtungeskäckmal)
Klimeschia Amsel, 1938 (Skäckmalar)
 1. transversella (Zeller, 1839) (Timjanskäckmal)

Gracillarioidea (Kronmalar)
Bucculatricidae (Kronmalar)

Bucculatrix Zeller, 1839 (Kronmalar) - Male genitalia
 1. cristatella Zeller, 1839 (Röllikekronmal)
 2. nigricomella Zeller, 1839 (Prästkragekronmal)
 3. humiliella Herrich-Schäffer, 1855 (Vinterkronmal)
 4. gnaphaliella (Treitschke, 1833) (Hedblomsterkronmal)
 5. maritima Stainton, 1851 (Strandasterkronmal)
 6. artemisiella Herrich-Schäffer, 1855 (Kalkkronmal)
 7. ratisbonensis Stainton, 1861 (Sandkronmal)
 8. laciniatella Benander, 1931 (Alvarkronmal)
 9. absinthii Gartner, 1865 (Malörtskronmal)
 10. albedinella Zeller, 1839 (Almkronmal)
 11. frangutella (Goeze, 1783) (Brakvedskronmal)
 12. demaryella (Duponchel, 1840) (Björkkronmal)
 13. bechsteinella (B&S, 1805) (Hagtornskronmal)
 14. ulmella Zeller, 1848 (Ekkronmal)
 15. cidarella Zeller, 1839 (Alkronmal)
 16. thoracella (Thunberg, 1794) (Lindkronmal)

Gracillariidae (Styltmalar)
Gracillariinae (Styltmalar)

Parectopa Clemens, 1860 (Styltmalar)
 1. ononidis (Zeller, 1839) (Vickerstyltmal)
Micrurapteryx Spuler, 1910 (Styltmalar)
 1. gradatella (Herrich-Schäffer, 1855) (Gökärtstyltmal)
Caloptilia Hübner, 1825 (Styltmalar) - Male genitalia
 1. cuculipennella (Hübner, 1796) (Askstyltmal)
 2. populetorum (Zeller, 1839) (Punktstyltmal)
 3. suberinella (Tengström, 1848) (Fläckstyltmal)
 4. elongella (Linnaeus, 1761) (Alstyltmal)
 5. betulicola (M.Hering, 1928) (Björkstyltmal)
 6. rufipennella (Hübner, 1796) (Naverlönnstyltmal)
 7. alchimiella (Scopoli, 1763) (Större ekstyltmal)
 8. robustella Jäckh, 1972 (Mindre ekstyltmal)
 9. stigmatella (Fabricius, 1781) (Aspstyltmal)
 10. falconipennella (Hübner, 1813) (Falkstyltmal)
 11. jurateae Bengtsson, 2010 (Skogslönnstyltmal)
 12. hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Roststyltmal)
Gracillaria Haworth, 1828 (Styltmalar)
 1. syringella (Fabricius, 1794) (Syrenmal)
Aspilapteryx Spuler, 1910 (Styltmalar)
 1. tringipennella (Zeller, 1839) (Svartkämpestyltmal)
Eucalybites Kumata, 1982 (Styltmalar)
 1. auroguttella (Stephens, 1835) (Johannesörtsstyltmal)
Calybites Hübner, 1822 (Styltmalar)
 1. phasianipennella (Hübner, 1813) (Videörtstyltmal)
Povolnya Kuznetsov, 1979 (Styltmalar)
 1. leucapennella (Stephens, 1835) (Svavelstyltmal)
Sauterina Kuznetsov, 1979 (Styltmalar)
 1. hofmanniella (Schleich, 1867) (Snedstreckad gökärtsmal)
Acrocercops Wallengren, 1881 (Styltmalar)
 1. brongniardella (Fabricius, 1798) (Snedstreckad ekstyltmal)
Leucospilapteryx Spuler, 1910 (Styltmalar)
 1. omissella (Stainton, 1848) (Gråbostyltmal)
Callisto Stephens, 1834 (Veckmalar) - Male genitalia
 1. coffeella (Zetterstedt, 1839) (Videveckmal)
 2. denticulella (Thunberg, 1794) (Apelveckmal)
Parornix Spuler, 1910 (Veckmalar) - Male genitalia
 1. loganella (Stainton, 1848) (Fjällbjörksveckmal)
 2. fagivora (Frey, 1861) (Bokveckmal)
 3. carpinella (Frey, 1863) (Avenboksveckmal)
 4. anglicella (Stainton, 1850) (Hagtornsveckmal)
 5. devoniella (Stainton, 1850) (Hasselveckmal)
 6. betulae (Stainton, 1854) (Vårtbjörksveckmal)
 7. scoticella (Stainton, 1850) (Rönnveckmal)
 8. finitimella (Zeller, 1850) (Mindre slånveckmal)
 9. traugotti Svensson, 1976 (Glasbjörksveckmal)
 10. polygrammella (Wocke, 1862) (Dvärgbjörksveckmal)
 11. atripalpella Wahlström, 1979 (Svartpalpsveckmal)
 12. torquillella (Zeller, 1850) (Större slånvecksmal)

Lithocolletinae (Guldmalar)

Phyllonorycter Hübner, 1822 (Guldmalar) Male genitalia
 1. harrisellus (Linnaeus, 1761) (Gulspetsad ekguldmal)
 2. roboris (Zeller, 1839) (Bergeksguldmal)
 3. heegeriellus (Zeller, 1846) (Vit ekguldmal)
 4. tenerellus (Joannis, 1915) (Ljus avenboksguldmal)
 5. quercifoliellus (Zeller, 1839) (Ekbladsguldmal)
 6. oxyacanthae (Frey, 1856) (Hagtornsguldmal)
 7. sorbi (Frey, 1855) (Rönnguldmal)
 8. blancardellus (Fabricius, 1781) (Apelguldmal)
 9. junoniellus (Zeller, 1846) (Lingonguldmal)
 10. cerasicolellus (Herrich-Schäffer, 1855) (Körsbärsguldmal)
 11. spinicolellus (Zeller, 1846) (Slånguldmal)
 12. leucographellus (Zeller, 1850) (Eldtornsguldmal)
 13. corylifoliellus (Hübner, 1796) (Sirlig björkguldmal)
 14. salictellus (Zeller, 1846) (Pilguldmal)
 15. salicicolellus (Sircom, 1848) (Vinkelbandad videguldmal)
 16. brevilineatellus (Benander, 1944) (Kortstreckad videguldmal)
 17. dubitellus (Herrich-Schäffer, 1855) (Spetsvinklad videguldmal)
 18. hilarellus (Zetterstedt, 1839) (Klubbstreckad videguldmal)
 19. rolandi (Svensson, 1966) (Lappvideguldmal)
 20. cavellus (Zeller, 1846) (Glasbjörksguldmal)
 21. staintoniellus (Nicelli, 1851) (Ginstbladsguldmal)
 22. maestingellus (Müller, 1764) (Bokguldmal)
 23. coryli (Nicelli, 1851) (Sidenhasselguldmal)
 24. esperellus (Goeze, 1783) (Mörk avenboksguldmal)
 25. strigulatellus (Lienig & Zeller, 1846) (Gråalsguldmal)
 26. rajellus (Linnaeus, 1758) (Ljus alguldmal)
 27. quinqueguttellus (Stainton, 1851) (Krypvideguldmal)
 28. anderidae (W. Fletcher, 1875) (Dvärgbjörksguldmal)
 29. nigrescentellus (Logan, 1851) (Gökärtsguldmal)
 30. insignitellus (Zeller, 1846) (Lusernguldmal)
 31. lautellus (Zeller, 1846) (Ekplantsguldmal)
 32. schreberellus (Fabricius, 1781) (Lundalmsguldmal)
 33. ulmifoliellus (Hübner, 1817) (Vårtbjörksguldmal)
 34. emberizaepenella (Bouche, 1834) (Tryguldmal)
 35. tristrigellus (Haworth, 1828) (Skogsalmsguldmal)
 36. stettinensis (Nicelli, 1852) (Brun alguldmal)
 37. froelichiellus (Zeller, 1839) (Rödgul alguldmal)
 38. nicellii (Stainton, 1851) (Bandad hasselguldmal)
 39. klemannellus (Fabricius, 1781) (Mörkröd alguldmal)
 40. trifasciellus (Haworth, 1828) (Kaprifolguldmal)
 41. platani (Staudinger, 1870) (Platanguldmal)
 42. acerifoliellus (Zeller, 1839) (Naverlönnsguldmal)
 43. joannisi (Le Marchand, 1936) (Skogslönnsguldmal)
 44. geniculellus (Ragonot, 1874) (Tysklönnsguldmal)
 45. connexellus (Zeller, 1846) (Vårjolsterguldmal)
 46. pastorellus (Zeller, 1846) (Höstjolsterguldmal)
 47. sagitellus (Bjerkander, 1790) (Röd aspguldmal)
 48. apparellus (Herrich-Schäffer, 1855) (Grå aspguldmal)
 49. populifoliellus (Treitschke, 1833) (Poppelguldmal)
Cameraria Chapman, 1902 (Guldmalar)
 1. ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Kastanjemal)

Phyllocnistinae (Saftmalar)

Phyllocnistis Zeller, 1848 (Saftmalar) - Male genitalia
 1. saligna (Zeller, 1839) (Pilsaftmal)
 2. labyrinthella (Bjerkander, 1790) (Aspsaftmal)
 3. unipunctella (Stephens, 1834) (Poppelsaftmal)

Yponomeutoidea (Spinnmalar)
Yponomeutidae (Spinnmalar)
Scythropiinae (Spinnmalar)

Scythropia Hübner, 1825 (Spinnmalar)
 1. crataegella (Linnaeus, 1767) (Hagtornspinnmal)

Yponomeutinae (Spinnmalar)

Yponomeuta Latreille, 1796 (Spinnmalar) - Male genitalia
 1. evonymellus (Linnaeus, 1758) (Häggspinnmal)
 2. padellus (Linnaeus, 1758) (Slånspinnmal)
 3. malinellus Zeller, 1838 (Apelspinnmal)
 4. cagnagellus (Hübner, 1813) (Benvedsspinnmal)
 5. rorrellus (Hübner, 1796) (Pilspinnmal)
 6. irrorellus (Hübner, 1796) (Molnspinnmal)
 7. plumbellus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Punktspinnmal)
 8. sedellus Treitschke, 1832 (Blyspinnmal)
Euhyponomeuta Toll, 1941 (Spinnmalar)
 1. stannellus (Thunberg, 1788) (Tennspinnmal)
Zelleria Stainton, 1849 (Brunmalar)
 1. hepariella Stainton, 1849 (Askbrunmal)
Euhyponomeutoides Gaj, 1954 (Vinbärsmalar) - Male genitalia
 1. albithoracellus Gaj, 1954 (Mindre vinbärsbrunmal)
 2. ribesiellus (Joannis, 1900) (Större vinbärsbrunmal)
Kessleria Nowicki, 1864 (Bräckmalar)
 1. fasciapennella (Stainton, 1849) (Slåtterblomsmal)
Pseudoswammerdamia Friese, 1960 (Gråmalar)
 1. combinella (Hübner, 1786) (Orangespetsad gråmal)
Swammerdamia Hübner, 1825 (Gråmalar) - Male genitalia
 1. caesiella (Hübner, 1796) (Björkgråmal)
 2. passerella (Zetterstedt, 1839) (Myrgråmal)
 3. pyrella (Villers, 1789) (Pärongråmal)
 4. compunctella Herrich-Schäffer, 1855 (Rönngråmal)
Paraswammerdamia Friese, 1960 (Gråmalar) - Male genitalia
 1. albicapitella (Scharfenberg, 1805) (Slångråmal)
 2. conspersella (Tengström, 1848) (Kråkrisgråmal)
 3. lapponica (W. Petersen, 1932) (Lappgråmal)
 4. lutarea (Haworth, 1828) (Hagtornsgråmal)
Cedestis Zeller, 1839 (Tallbarrsmalar) Male genitalia
 1. gysseleniella Zeller, 1839 (Större tallbarrsmal)
 2. subfasciella (Stephens, 1834) (Mindre tallbarrsmal)
Ocnerostoma Zeller, 1847 (Tallbarrsmalar) - Male genitalia
 1. piniariellum Zeller, 1847 (Ljussprötad tallbarrsmal)
 2. friesei Svensson, 1966 (Mörksprötad tallbarrsmal)

Argyresthiidae (Knoppmalar)

Argyresthia Hübner, 1825 (Knoppmalar)
Blastotere Hübner, 1825 (Knoppmalar) - Male genitalia
 1. laevigatella (Heydenreich, 1851) (Lärkskottsmal)
 2. svenssoni Bengtsson & Johansson, 2012 (Nordlig knoppmal)
 3. glabratella Zeller, 1847 (Granknoppmal)
 4. bergiella (Ratzeburg, 1840) (Guldglansmal)
 5. praecocella Zeller, 1839 (Enbärsmal)
 6. arceuthina Zeller, 1839 (Enskottsmal)
 7. trifasciata Staudinger, 1871 (Trädgårdsmal)
 8. dilectella Zeller, 1847 (Vattrad enbarrsmal)

Argyresthia Hübner, 1825 s.str. (Knoppmalar)

 1. abdominalis Zeller, 1839 (Linjerad enbarrsmal)
 2. aurulentella Stainton, 1849 (Guldbarrmal)
 3. ivella (Haworth, 1828) (Sebraglansmal)
 4. brockeella (Hübner, 1813) (Björhängemal)
 5. goedartella (Linnaeus, 1758) (Alhängemal)
 6. pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sälghängemal)
 7. sorbiella (Treistschke, 1833) (Rönnknoppmal)
 8. submontana Frey, 1870 (Oxelknoppmal)
 9. curvella (Linnaeus, 1761) (Äppelknoppmal)
 10. retinella Zeller, 1839 (Björkskottsmal)
 11. fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835) (Silvergransbarrmal)
 12. glaucinella Zeller, 1839 (Ekbarkmal)
 13. spinosella Stainton, 1849 (Grå slånknoppmal)
 14. conjugella Zeller, 1839 (Rönnbärsmal)
 15. pulchella Zeller, 1846 (Häggknoppmal)
 16. semifusca (Haworth, 1828) (Häggskottsmal)
 17. pruniella (Clerck, 1759) (Körsbärsmal)
 18. bonnetella (Linnaeus, 1758) (Hagtornsknoppmal)
 19. albistria (Haworth, 1828) (Rödbrun slånknoppmal)
 20. semitestacella (Curtis, 1833) (Bokskottsmal)

Ypsolophidae (Höstmalar)
Ypsolophinae (Höstmalar)

Ypsolopha Latreille, 1796 (Höstmalar) - Male genitalia
 1. mucronella (Scopoli, 1763) (Benvedshöstmal)
 2. nemorella (Linnaeus, 1758) (Ljusgul trymal)
 3. dentella (Fabricius, 1775) (Näbbtrymal)
 4. falcella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Falktrymal)
 5. asperella (Linnaeus, 1761) (Apelhöstmal)
 6. scabrella (Linnaeus, 1761) (Hagtornshöstmal)
 7. horridella (Treistschke, 1835) (Slånhöstmal)
 8. lucella (Fabricius, 1775) (Jungfruhöstmal)
 9. alpella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bergekshöstmal)
 10. sylvella (Linnaeus, 1767) (Skogsekshöstmal)
 11. parenthesella (Linnaeus, 1761) (Vitstreckad höstmal)
 12. ustella (Clerck, 1759) (Föränderlig höstmal)
 13. sequella (Clerck, 1759) (Lönnhöstmal)
 14. vittella (Linnaeus, 1758) (Almhöstmal)

Ochsenheimeriinae (Hornmalar)

Ochsenheimeria Hübner, 1825 (Hornmalar) - Male genitalia
 1. taurella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kohornsmal)
 2. mediopectinella (Haworth, 1828) (Mörkspräcklig hornmal)
 3. urella Fischer von Röslerstamm, 1842 (Uroxhornmal)
 4. vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842 (Stråtakshornmal)

Praydinae (Vesslemalar)

Atemelia Herrich-Schäffer, 1853 (Vesslemalar)
 1. torquatella (Lienig & Zeller, 1846) (Björkvesslemal)
Prays Hübner, 1825 (Vesslemalar) - Male genitalia
 1. fraxinellus (Bjerkander, 1784) (Vit askmal)
 2. ruficeps Heinemann, 1854 (Brun askmal)

Plutellidae (Senapsmalar)

Plutella Schrank, 1802 (Senapsmalar) - Male genitalia
 1. xylostella (Linnaeus, 1758) (Kålmal)
 2. hyperboreella Strand, 1902 (Fjällsenapsmal)
 3. porrectella (Linnaeus, 1758) (Hesperismal)
 4. haasi Staudinger, 1883 (Fjälltravsmal)
Rhigognostis Staudinger, 1857 (Senapsmalar) - Male genitalia
 1. senilella (Zetterstedt, 1839) (Grå senapsmal)
 2. annulatella (Curtis, 1832) (Skörbjuggsörtsmal)
 3. schmaltzella (Zetterstedt, 1839) (Skogssenapsmal)
 4. incarnatella (Steudel, 1873) (Röd senapsmal)
 5. kuusamoensis Kyrki, 1989 (Nordlig senapsmal)
Eidophasia Stephens, 1834 (Senapsmal)
 1. messingiella (Fischer von Röslerstam, 1849) (Kärrsenapsmal)

Glyphipterigidae (Kluddmal)
Acrolepiinae (Kluddmal)

Digitivalva Gaedike, 1970 (Kluddmalar) - Male genitalia
 1. valeriella (Snellen, 1878) (Luddkrisslemal)
 2. arnicella (Heyden, 1863) (Slåttergubbemal)
 3. reticulella (Hübner, 1796) (Norsknoppemal)
Acrolepiopsis Gaedike, 1970 (Kluddmalar)
 1. assectella (Zeller, 1839) (Lökmal)
 2. betulella (Curtis, 1838) (Ramslöksmal)
Acrolepia Curtis, 1838 (Kluddmalar)
 1. autumnitella Curtis, 1838 (Besksötemal)

Orthoteliinae (Vattenmalar)

Orthotelia Stephens, 1829 (Vattenmalar)
 1. sparganella (Thunberg, 1788) (Igelknoppsmal)

Glyphiperiginae (Hakmalar)

Glyphipterix Hübner, 1825 (Hakmalar) - Male genitalia
 1. thrasonella (Scopoli, 1763) (Tåghakmal)
 2. bergstraesserella (Fabricius, 1781) (Frylhakmal)
 3. equitella (Scopoli, 1763) (Fetknoppshakmal)
 4. haworthana (Stephens, 1834) (Tuvullshakmal)
 5. forsterella (Fabricius, 1781) (Starrhakmal)
 6. simpliciella (Stephens, 1834) (Gräshakmal)
 7. schoenicolella Boyd, 1858 (Aghakmal)

Heliodinidae (Signalmalar)

Heliodines Stainton, 1854 (Signalmalar)
 1. roesella (Linnaeus, 1758) (Lungrotsmal)

Bedellidae (Åkervindemalar)

Bedellia Stainton, 1849 (Åkervindemalar)
 1. somnulentella (Zeller, 1847) (Åkervindemal)

Lyonetiidae (Lansettmalar)
Cemiostominae (Puckelmalar)

Leucoptera Hübner, 1825 (Puckelmalar) - Male genitalia
 1. lustratella (Herrich-Schäffer, 1855) (Johannesörtspuckelmal)
 2. lotella (Stainton, 1858) (Svartspetsad puckelmal)
 3. laburnella (Stainton, 1851) (Gullregnsmal)
 4. spartifoliella (Hübner, 1813) (Harrispuckelmal)
 5. orobi (Stainton, 1870) (Gökärtspuckelmal)
 6. malifoliella (O. Costa, 1836) (Apelpuckelmal)
 7. sinuella Reutti, 1853 (Asppuckelmal)

Lyonetiinae (Lansettmalar)

Lyonetia Hübner, 1825 (Lansettvingemalar) - Male genitalia
 1. clerkella (Linnaeus, 1758) (Körsbärslansettmal)
 2. ledi Wocke, 1859 (Porslansettmal)
 3. prunifoliella (Hübner, 1796) (Slånlansettmal)
 4. pulverulentella Zeller, 1839 (Videlansettmal)

Gelechioidea (Stävmalar)
Elachistidae (Gräsminerarmalar)
Ethmiinae (Sorgmalar)

Ethmia Hübner, 1819 (Sorgmalar) - Male genitalia
 1. dodecea (Haworth, 1828) (Prickig stenfrömal)
 2. quadrillella (Goeze, 1783) (Lungörtsorgmal)
 3. pusiella (Linnaeus, 1758) (Stor stenfrömal)
 4. terminella T. Fletcher, 1938 (Gråkantad sorgmal)
 5. pyrausta (Pallas, 1771) (Ängsrutemal)
 6. bipunctella (Fabricius, 1775) (Blåeldsorgmal)

Depressariinae (Plattmalar)
Depressariini (Plattmalar)

Semioscopis Hübner, 1825 (Vårmalar) - Male genitalia
 1. avellanella (Hübner, 1793) (Hasselvårmal)
 2. oculella (Thunberg, 1794) (Björkvårmal)
 3. steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rönnvårmal)
 4. strigulana (Fabricius, 1787) (Aspvårmal)
Luquetia Leraut, 1991 (Ruggmalar)
 1. lobella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Slånruggmal)
Levipalpus Hanneman, 1953 (Plattmalar)
 1. hepatariella (Lienig & Zeller, 1846) (Leverplattmal)
Exaeretia Stainton, 1849 (Plattmalar) - Male genitalia
 1. allisella Stainton, 1849 (Gråboplattmal)
 2. praeustella Rebel, 1917 (Alvarplattmal)
 3. ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846) (Björkplattmal)
Agonopterix Hübner, 1825 (Plattmalar) - Male genitalia
 1. heracliana (Linnaeus, 1758) (Allmän plattmal)
 2. multiplicella (Erschoff, 1877) (Ryssplattmal)
 3. ciliella (Stainton, 1849) (Fransplattmal)
 4. quadripunctata (Wocke, 1857) (Fyrpunkterad plattmal)
 5. alstromeriana (Clerck, 1759) (Odörtplattmal)
 6. selini (Heinemann, 1870) (Siljeplattmal)
 7. parilella (Treitschke, 1835) (Backsiljeplattmal)
 8. propinquella (Treitschke, 1835) (Mindre tistelplattmal)
 9. kaekeritziana (Linnaeus, 1767) (Klintplattmal)
 10. bipunctosa (Curtis, 1850) (Ängsskäreplattmal)
 11. broennoeensis (Strand, 1920) (Fjällskäreplattmal)
 12. laterella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blåklintplattmal)
 13. hypericella (Hübner, 1817) (Prydlig johannesörtplattmal)
 14. liturosa (Haworth, 1811) (Gulbröstad johannesörtplattmal)
 15. arctica (Strand, 1902) (Fjällvideplattmal)
 16. conterminella (Zeller, 1839) (Videplattmal)
 17. ocellana (Fabricius, 1775) (Sälgplattmal)
 18. nervosa (Haworth, 1811) (Rödbrämad harrisplattmal)
 19. scopariella (Heinemann, 1870) (Harrisbladplattmal)
 20. atomella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ginstplattmal)
 21. assimilella (Treitschke, 1832) (Harrisskottplattmal)
 22. curvipunctosa (Haworth, 1811) (Strandkvanneplattmal)
 23. astrantiae (Heinemann, 1870) (Sårläkeplattmal)
 24. yeatiana (Fabricius, 1781) (Vattenmärkeplattmal)
 25. purpurea (Haworth, 1811) (Liten morotplattmal)
 26. subpropinquella (Stainton, 1849) (Större tistelplattmal)
 27. angelicella (Hübner, 1813) (Strätteplattmal)
 28. capreolella (Zeller, 1839) (Liten bockrotplattmal)
 29. pallorella (Zeller, 1839) (Rödklintplattmal)
 30. arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kardborreplattmal)
Depressaria Haworth, 1811 (Plattmalar) - Male genitalia
 1. daucella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sprängörtplattmal)
 2. ultimella Stainton, 1849 (Bäckmärkeplattmal)
 3. radiella (Goeze, 1783) (Palsternackplattmal)
 4. libanotidella Schläger, 1849 (Säfferotplattmal)
 5. pimpinellae Zeller, 1839 (Bockrotplattmal)
 6. badiella (Hübner, 1796) (Dyster plattmal)
 7. pulcherrimella Stainton, 1849 (Ljusbröstad bockrotplattmal)
 8. douglasella Stainton, 1849 (Ljusbröstad morotplattmal)
 9. nemolella Svensson, 1982 (Gotlandssäfferotplattmal)
 10. sordidatella Tengström, 1848 (Allmän hundkexplattmal)
 11. emeritella Stainton, 1849 (Renfaneplattmal)
 12. leucocephala Snellen, 1884 (Ljusbröstad gråboplattmal)
 13. albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitpunkterad plattmal)
 14. olerella Zeller, 1854 (Ljuspunkterad röllekplattmal)
 15. chaerophylli Zeller, 1839 (Hårflokeplattmal)
 16. depressana (Fabricius, 1775) (Tvåfärgad morotplattmal)
 17. silesiaca Heinemann, 1870 (Nordlig röllekplattmal)
 18. artemisiae Nickerl, 1862 (Streckad fältmalörtplattmal)

Elachistidae (Gräsminerarmalar)

Mendesia Joannis, 1902 (Gräsminerarmalar)
 1. farinella (Thunberg, 1794) (Vit gräsminerarmal)
Perittia Stainton, 1854 (Tryminerarmalar) - Male genitalia
 1. obscurepunctella (Stainton, 1848) (Töcknig tryminerarmal)
 2. herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855) (Skarp tryminerarmal)
Stephensia Stainton, 1858 (Mynteminerarmalar)
 1. brunnichella (Linnaeus, 1767) (Bergmynteminerarmal)
Elachista Treitschke, 1833 (Gräsminerarmalar) - Male genitalia
syn. Cosmiotes Clemens, 1860 (Gräsminerarmalar) - Male genitalia
 1. freyerella (Hübner, 1825) (Betesgröeminerarmal)
 2. baltica (E. Hering, 1891) (Gråsvingelminerarmal)
 3. exactella (Herrich-Schäffer, 1855) (Vitspetsad kruståtelminerarmal)
 4. stabilella (Stainton, 1858) (Kalkgräsminerarmal)
 5. consortella (Stainton, 1851) (Sandgräsminerarmal)
 6. tengstromi Kaila et al., 2001 (Magnifik fryleminerarmal)
 7. geminatella (Herrich-Schäffer, 1855) (Tvilligfryleminerarmal)
 8. gleichenella (Fabricius, 1781) (Glänsande fryleminerarmal)
 9. quadripunctella (Hübner, 1825) (Fyrpuncterad fryleminerarmal)
 10. tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855) (Lundstarrminerarmal)
 11. biatomella (Stainton, 1848) (Dubbelpunkterad slankstarrminerarmal)
 12. trapeziella Stainton, 1849 (Trapetsfryleminerarmal)
 13. cinereopunctella (Haworth, 1828) (Gråpunkterad gräsminerarmal)
 14. kebneella (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977) (Kebnegräsminerarmal)
 15. serricornis Stainton, 1854 (Lagggräsminerarmal)
 16. juliensis Frey, 1870 (Ängsgräsminerarmal)
 17. scirpi Stainton, 1887 (Havssävminerarmal)
 18. eleochariella Stainton, 1851 (Ängsullminerarmal)
 19. utonella Frey, 1856 (Grusstarrminerarmal)
 20. albidella Nylander, 1848 (Tuvsävminerarmal)
 21. abiskoella Bengtsson, 1977 (Abiskogräsminerarmal)
 22. poae Stainton, 1855 (Mannagräsminerarmal)
 23. atricomella Stainton, 1849 (Svarthårig hundäxingminerarmal)
 24. kilmunella Stainton, 1849 (Myrgräsminerarmal)
 25. excelsicola Braun, 1948 (Parasgräsminerarmal)
 26. alpinella Stainton, 1854 (Allmän starrgräsminerarmal)
 27. diederichsiella E. Hering, 1898 (Hässlebroddminerarmal)
 28. compsa Traugott-Olsen, 1974 (Lundslokminerarmal)
 29. elegans Frey, 1859 (Piprörminerarmal)
 30. deriventa Kaila & Mutanen, 2008 (Tidig piprörminerarmal)
 31. luticomella Zeller, 1839 (Gulhårig gräsminerarmal)
 32. albifrontella (Hübner, 1817) (Vithövdad gräsminerarmal)
 33. bifasciella Treitschke, 1833 (Dubbelbandad gräsminerarmal)
 34. nobilella Zeller, 1839 (Nobel kruståtelminerarmal)
 35. apicipunctella Stainton, 1849 (Spetspunktgräsminerarmal)
 36. subnigrella Douglas, 1853 (Halvsvart gräsminerarmal)
 37. orstadii N. Palm, 1943 (Backgräsminerarmal)
 38. zernyi Hartig, 1941 (Nordgräsminerarmal)
 39. eskoi Kyrki & Karvonen, 1984 (Strandgräsminerarmal)
 40. krogeri Svensson, 1976 (Älvgräsminerarmal)
 41. nielswolffi Svensson, 1976 (Björkskogsgräsminerarmal)
 42. pomerana Frey, 1870 (Kärrgräsminerarmal)
 43. humilis Zeller, 1850 (Tuvtåtelminerarmal)
 44. vonschantzi Svensson, 1976 (Kustgräsminerarmal)
 45. canapennella (Hübner, 1813) (Gråvingad gräsminerarmal)
 46. anserinella Zeller, 1839 (Gulmarmorerad gräsminerarmal)
 47. maculicerusella Bruand, 1859 (Rörflenminerarmal)
 48. argentella (Clerck, 1759) (Silvergräsminerarmal)
 49. pollinariella Zeller, 1839 (Pollengräsminerarmal)
 50. triatomea (Haworth, 1828) (Trepunktgräsminerarmal)
 51. subocellea (Stephens, 1834) (Halvögongräsminerarmal)
 52. festucicolella Zeller, 1853 (Fårsvingelminerarmal)
 53. dispilella Zeller, 1853 (Tvåpunktgräsminerarmal)
 54. bruuni Traugott-Olsen, 1990 (Dyngräsminerarmal)
 55. elsaella Traugott-Olsen, 1988 (Irrpunktgräsminerarmal)
 56. chrysodesmella Zeller, 1850 (Gulbandgräsminerarmal)
 57. megerlella (Hübner, 1810) (Smalbandgräsminerarmal)
 58. cingillella (Herrich-Schäffer, 1855) (Skarpbandad gräsminerarmal)
 59. unifasciella (Haworth, 1828) (Bokskogsgräsminerarmal)
 60. gangabella Zeller, 1850 (Lundskaftingminerarmal)
 61. subalbidella Schläger, 1847 (Gul gräsminerarmal)
 62. adscitella Stainton, 1851 (Älväxingminerarmal)
 63. bisulcella (Duponchel, 1843) (Bergrörminerarmal)
 64. pullicomella Zeller, 1839 (Svart vitspetsgräsminerarmal)
 65. bedellella (Sircom, 1848) (Grå vitspetsgräsminerarmal)
 66. lugdunensis Frey, 1857 (Ljus vitspetsgräsminerarmal)

Parametriotinae (Brokmalar)

Chrysoclista Stainton, 1854 (Brokmalar) - Male genitalia
 1. linneella (Clerck, 1759) (Lindbrokmal)
 2. splendida Karsholt, 1997 (Sälgbrokmal)
 3. lathamella T. Fletcher, 1936 (Pilbrokmal)
Heinemannia Wocke, 1876 (Brokmalar) - Male genitalia
 1. laspeyrella (Hübner, 1796) (Klargul lövängsbrokmal)
 2. festivella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitgul lövängsbrokmal)
Blastodacna Wocke, 1876 (Märgmalar) - Male genitalia
 1. atra (Haworth, 1828) (Apelmärgmal)
 2. hellerella (Duponchel, 1838) (Hagtornmärgmal)
Spuleria O. Hofmann, 1898 (Brokmalar)
 1. flavicaput (Haworth, 1828) (Gulhuvad hagtornbrokmal)
Dystebenna Spuler, 1910 (Brokmalar)
 1. stephensi (Stainton, 1849) (Ekbrokmal)

Scythrididae (Korthuvudmalar)

Scythris Hübner, 1825 (Korthuvudmalar) - Male genitalia
 1. productella (Zeller, 1839) (Havsstrandkorthuvudmal)
 2. fuscoaenea (Haworth, 1828) (Solvändekorthuvudmal)
 3. picaepennis (Haworth, 1828) (Ögonbrynkorthuvudmal)
 4. disparella (Tengström, 1848) (Svart ängskorthuvudmal)
 5. potentillella (Zeller, 1847) (Längsstreckad korthuvudmal)
 6. laminella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gråfibblekorthuvudmal)
 7. knochella (Fabricius, 1794) (Utropstecknad korthuvudmal)
 8. limbella (Fabricius, 1775) (Mållkorthuvudmal)
 9. noricella (Zeller, 1843) (Grå rallarroskorthuvudmal)
 10. inspersella (Hübner, 1817) (Svart rallarroskorthuvudmal)
 11. empetrella Karsholt & Nielsen, 1976 (Kråkriskorthuvudmal)
 12. siccella (Zeller, 1839) (Sandbackekorthuvudmal)
 13. cicadella (Zeller, 1839) (Brokig korthuvudmal)
 14. crypta Hannemann, 1961 (Ginsthedkorthuvudmal)
 15. fuscopterella Bengtsson, 1977 (Nordlig korthuvudmal)

Chimabachidae (Vårmalar)

Diurnea Haworth, 1811 (Vårmalar) - Male genitalia
 1. fagella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bokvårmal)
 2. lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Höstvårmal)
Dasystroma Curtis, 1833 (Vårmalar)
 1. salicella (Hübner, 1796) (Videvårmal)

Oecophoridae (Praktmalar)
Oecophorinae (Praktmalar)
Oecophorini (Praktmalar)

Bisigna Toll, 1956 (Praktmalar)
 1. procerella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hieroglyfpraktmal)
Schiffermuelleria Hübner, 1825 (Praktmalar)
 1. schaefferella (Linnaeus, 1758) (Kilskriftpraktmal)
Buvatina Leraut, 1984 (Praktmalar) - Male genitalia
 1. stroemella (Fabricius, 1781) (Silverfläckpraktmal)
 2. obscurella (Brandt, 1937) (Grå barrskogspraktmal)
Denisia Hübner, 1825 (Praktmalar) - Male genitalia
 1. albimaculea (Haworth, 1828) (Vitfläckig praktmal)
 2. luticiliella (Erschoff, 1877) (Parkpraktmal)
 3. similella (Hübner, 1797) (Klargul barrskogspraktmal)
 4. stipella (Linnaeus, 1758) (Ljusgul barrskogspraktmal)
Eratophyes Diakonoff, 1975 (Praktmalar)
 1. amasiella (Herrich-Schäffer, 1854) (Storfläckpraktmal)
Decantha Busck, 1900 (Praktmalar)
 1. borkhausenii (Zeller, 1839) (Guldfläckpraktmal)
Metalampra Toll, 1956 (Praktmalar)
 1. cinnamomea (Zeller, 1839) (Bågpraktmal)
Endrosis Hübner, 1825 (Skräpmalar)
 1. sarcitrella (Linnaeus, 1758) (Vithuvad skräpmal)
Hofmannophila Spuler, 1910 (Skräpmalar)
 1. pseudospretella (Stainton, 1849) (Trepunkterad skräpmal)
Borkhausenia Hübner, 1825 (Praktmalar) - Male genitalia
 1. minutella (Linnaeus, 1758) (Snedbandad skräppraktmal)
 2. fuscescens (Haworth, 1828) (Gråhuvad skräppraktmal)
 3. luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856) (Gulhuvad skräppraktmal)
Crassa Bruand, 1850 (Praktmalar) - Male genitalia
 1. tinctella (Hübner, 1796) (Gråstjärtad brunpraktmal)
 2. unitella (Hübner, 1796) (Gulstjärtad brunpraktmal)
Batia Stephens, 1834 (Buskpraktmalar)
 1. lunaris (Haworth, 1829) (Mindre buskpraktmal)
 2. internella Jäckh, 1972 (Större buskpraktmal)
Epicallima Dyar, 1903 (Praktmalar)
 1. formosella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Snedfläckpraktmal)
Oecophora Latreille, 1796 (Praktmalar)
 1. bractella (Linnaeus, 1758) (Blågul praktmal)
Harpella Schrank, 1802 (Praktmalar)
 1. forficella (Scopoli, 1763) (Jättepraktmal)

Pleurotini (Palpljungmalar)

Pleurota Hübner, 1825 (Palpljungmalar)
 1. bicostella (Clerck, 1759) (Palpljungmal)
Aplota Stephens, 1834 (Palpmossmalar)
 1. palpella (Haworth, 1828) (Palpmossmal)

Orophiini (Praktmalar)

Orophia Hübner, 1825 (Praktmalar)
 1. ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blåklockepraktmal)

Telechrysidini (Praktmalar)

Telechrysis Toll, 1956 (Praktmalar)
 1. tripuncta (Haworth, 1828) (Trepunktpraktmal)

Hypercalliini (Praktmalar)

Hypercallia Stephens, 1829 (Praktmalar)
 1. citrinalis (Scopoli, 1763) (Jungfrulinpraktmal)
Anchinia Hübner, 1825 (Praktmalar) - Male genitalia
 1. daphnella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stor tibastmal)
 2. cristalis (Scopoli, 1763) (Brun tibastmal)

Stathmopodinae (Spretmalar)

Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853 (Spretmalar)
 1. pedella (Linnaeus, 1761) (Alspretmal)
Carcina Hübner, 1825 (Praktmalar)
 1. quercana (Fabricius, 1775) (Ekpraktmal)

Batrachedridae (Smalvingemalar)

Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853 (Smalvingemalar) - Male genitalia
 1. praeangusta (Haworth, 1828) (Aspsmalvingemal)
 2. pinicolella (Zeller, 1839) (Tallsmalvingemal)

Coleophoridae (Säckmalar)

Augasma Herrich-Schäffer, 1853 (Gallmalar)
 1. aeratella (Zeller, 1839) (Trampörtgallmal)
Metriotes Herrich-Schäffer, 1853 (Säckmalar)
 1. lutarea (Haworth, 1828) (Buskstjärnblomkapselmal)
Coleophora Hübner, 1822 (Säckmalar) - Male genitalia
 1. albella (Thunberg, 1788) (Svartvit säckmal)
 2. spiraeella Rebel, 1916 (Spireasäckmal)
 3. lutipennella (Zeller, 1838) (Gul eksäckmal)
 4. gryphipennella (Hübner, 1796) (Nyponsäckmal)
 5. flavipennella (Duponchel, 1843) (Ljuskantad eksäckmal)
 6. adjectella Herrich-Schäffer, 1861 (Ljuskantad slånsäckmal)
 7. milvipennis Zeller, 1839 (Ljuskantad björksäckmal)
 8. alnifoliae Barasch, 1934 (Ljuskantad alsäckmal)
 9. badiipennella (Duponchel, 1843) (Vitkantad almsäckmal)
 10. limosipennella (Duponchel, 1843) (Ljuskantad almsäckmal)
 11. siccifolia Stainton, 1856 (Gulgrå rönnsäckmal)
 12. uliginosella Glitz, 1872 (Odonsäckmal)
 13. serratella (Linnaeus, 1761) (Björksäckmal)
 14. spinella (Schrank, 1802) (Apelsäckmal)
 15. prunifoliae Doets, 1944 (Körsbärssäckmal)
 16. hydrolapathella M. Hering, 1924 (Vattenskräppesäckmal)
 17. trigeminella Fuchs, 1881 (Vitkantad rönnsäckmal)
 18. cornutella Herrich-Schäffer, 1861 (Mossesäckmal)
 19. fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1861 (Liten grönglanssäckmal)
 20. arctostaphyli Meder, 1933 (Mjölonsäckmal)
 21. lusciniaepennella (Treitschke, 1833) (Videsäckmal)
 22. idaeella O. Hofmann, 1869 (Pyrolasäckmal)
 23. vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 (Blåbärsäckmal)
 24. ledi Stainton, 1860 (Mindre skvattramsäckmal)
 25. plumbella Kanerva, 1941 (Blygrå säckmal)
 26. vitisella Gregson, 1856 (Lingonpistolsäckmal)
 27. glitzella O. Hofmann, 1869 (Allmän lingonsäckmal)
 28. murinella Tengström, 1847 (Musgrå lingonsäckmal)
 29. violacea (Ström, 1783) (Allätarsäckmal)
 30. potentillae Elisha, 1885 (Brudbrödsäckmal)
 31. obscuripalpella Kanerva, 1941 (Skvattramsäckmal)
 32. thulea Johansson, 1967 (Hjortronsäckmal)
 33. uniginella Svensson, 1966 (Fjällsippesäckmal)
 34. juncicolella Stainton, 1851 (Liten ljungsäckmal)
 35. orbitella Zeller, 1849 (Grå björksäckmal)
 36. binderella (Kollar, 1832) (Brun alsäckmal)
 37. ahenella Heinemann, 1876 (Trysäckmal)
 38. albitarsella Zeller, 1849 (Myntesäckmal)
 39. pulmonariella Ragonot, 1874 (Lungörtsäckmal)
 40. trifolii (Curtis, 1832) (Sötväpplingsäckmal)
 41. frischella (Linnaeus, 1758) (Tidig grönglanssäckmal)
 42. alcyonipennella (Kollar, 1832) (Sen grönglanssäckmal)
 43. conyzae Zeller, 1868 (Skarplinjerad krisslesäckmal)
 44. lineolea (Haworth, 1828) (Stinksyskesäckmal)
 45. hemerobiella (Scopoli, 1763) (Vattrad rönnsäckmal)
 46. lithargyrinella Zeller, 1849 (Olivfärgad stjärnblomsäckmal)
 47. onobrychiella Zeller, 1849 (Sandvedelsäckmal)
 48. colutella (Fabricius, 1794) (Sötvedelsäckmal)
 49. genistae Stainton, 1847 (Ginstsäckmal)
 50. svenssoni Baldizzone, 1985 (Kilstreckad fjällsäckmal)
 51. parthenogenella Stainton, 1850 (Jungfrusäckmal)
 52. niveicostella Zeller, 1839 (Vitkantad timjansäckmal)
 53. peri Svensson, 1976 (Toksäckmal)
 54. discordella Zeller, 1849 (Käringtandsäckmal)
 55. chalcogrammella Zeller, 1839 (Silverstreckad säckmal)
 56. deauratella Lienig & Zeller, 1846 (Fjällsprötad grönglanssäckmal)
 57. mayrella (Hübner, 1813) (Klövergrönglanssäckmal)
 58. anatipennella (Hübner, 1796) (Pudrad hasselsäckmal)
 59. albidella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Pudrad sälgsäckmal)
 60. kuehnella (Goeze, 1783) (Vit eksäckmal)
 61. ibipennella Zeller, 1849 (Brunstreckad eksäckmal)
 62. betulella Heinemann & Wocke, 1877 (Gulstreckad björksäckmal)
 63. zelleriella Heinemann, 1854 (Gulspetsad sälgsäckmal)
 64. currucipennella Zeller, 1839 (Gulstreckad avenboksäckmal)
 65. pyrrhulipennella Zeller, 1839 (Kilstreckad ljungsäckmal)
 66. brevipalpella Wocke, 1874 (Stor klintsäckmal)
 67. gallipennella (Hübner, 1796) (Sötvedelfruktsäckmal)
 68. vibicigerella Zeller, 1839 (Kilstreckad fältmalörtsäckmal)
 69. conspicuella Zeller, 1849 (Kilstreckad klintsäckmal)
 70. partitella Zeller, 1849 (Kilstreckad röllekesäckmal)
 71. caelebipennella Zeller, 1839 (Kilstreckad hedblomstersäckmal)
 72. ochrea (Haworth, 1828) (Solvändesäckmal)
 73. lixella Zeller, 1849 (Sikelspetsad timjesäckmal)
 74. vulnerariae Zeller, 1839 (Getväpplingsäckmal)
 75. pennella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Strävbladsäckmal)
 76. laricella (Hübner, 1817) (Lärcksäckmal)
 77. antennariella Herrich-Schäffer, 1861 (Skogsfrylesäckmal)
 78. adjunctella Hodgkinson, 1882 (Salttågsäckmal)
 79. caespititiella Zeller, 1839 (Skarpringad tågsäckmal)
 80. tamesis Waters, 1929 (Ljussprötad tågsäckmal)
 81. glaucicolella Wood, 1892 (Suddig tågsäckmal)
 82. otidipennella (Hübner, 1817) (Dyster frylesäckmal)
 83. alticolella Zeller, 1849 (Allmän tågsäckmal)
 84. taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 (Gullinjerad tågsäckmal)
 85. sylvaticella Wood, 1892 (Parkfrylesäckmal)
 86. lassella Staudinger, 1859 (Trött säckmal)
 87. maritimella Newman, 1873 (Strandtågsäckmal)
 88. obscenella Herrich-Schäffer, 1855 (Gullrissäckmal)
 89. therinella Tengström, 1848 (Dubbellinjerad tistelsäckmal)
 90. asteris Mühlig, 1864 (Strandastersäckmal)
 91. saxicolella (Duponchel, 1843) (Gulgrå mållsäckmal)
 92. sp.
 93. jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 (Vitribbad mållsäckmal)
 94. sternipennella (Zetterstedt, 1839) (Allmän mållsäckmal)
 95. boreella Benander, 1939 (Nordsäckmal)
 96. squamosella Stainton, 1856 (Gråbinkesäckmal)
 97. versurella Zeller, 1849 (Blek mållsäckmal)
 98. vestianella (Linnaeus, 1758) (Spetsvingad mållsäckmal)
 99. atriplicis Meyrick, 1928 (Kustmållsäckmal)
 100. pappiferella O. Hofmann, 1869 (Kattfotsäckmal)
 101. absinthii Wocke, 1876 (Absintsäckmal)
 102. derasofasciella Klimesch, 1952 (Pältsasäckmal)
 103. artemisicolella Bruand, 1855 (Gråbosäckmal)
 104. adelogrammella Zeller, 1849 (Hylsnejlikesäckmal)
 105. succursella Herrich-Schäffer, 1855 (Grovfjällig fältmalörtsäckmal)
 106. gnaphalii Zeller, 1839 (Grovfjällig hedblomstersäckmal)
 107. galbulipennella Zeller, 1838 (Större backglimsäckmal)
 108. scabrida Toll, 1959 (Knytlingsäckmal)
 109. millefolii Zeller, 1849 (Grovfjällig rölleksäckmal)
 110. kyffhusana Petry, 1898 (Såpörtsäckmal)
 111. peribenanderi Toll, 1943 (Linjerad tistelsäckmal)
 112. amellivora Baldizzone, 1979 (Linjerad gullrissäckmal)
 113. ramosella Zeller, 1849 (Vitsprötad gullrissäckmal)
 114. trochilella (Duponchel, 1842)(Gullinjerad gullrissäckmal)
 115. directella Zeller, 1849 (Sen fältmalörtsäckmal)
 116. expressella Klemensiewicz, 1883 (Sen rölleksäckmal)
 117. striatipennella Nylander, 1848 (Strimmig stjärnblomsäckmal)
 118. solitariella Zeller, 1849 (Skarpringad stjärnblomsäckmal)
 119. tanaceti Mühlig, 1865 (Renfanesäckmal)
 120. artemisiella Scott, 1861 (Ljus malörtsäckmal)
 121. hackmani (Toll, 1953) (Punkterad backglimsäckmal)
 122. argentula (Stephens, 1834) (Silverstreckad rölleksäckmal)
 123. follicularis (Vallot, 1802) (Hampflockelsäckmal)
 124. granulatella Zeller, 1849 (Grå fältmalörtsäckmal)
 125. adspersella Benander, 1939 (Ljus mållsäckmal)
 126. dianthi Herrich-Schäffer, 1855 (Nejliksäckmal)
 127. nutantella Mühlig & Frey, 1857 (Ljusringad backglimsäckmal)
 128. graminicolella Heinemann, 1876 (Mörkringad tjärblomstersäckmal)
 129. paradrymidis Toll, 1949 (Dvärgsäckmal)
 130. saponariella Heeger, 1848 (Såpnejliksäckmal)
 131. paripennella Zeller, 1839 (Klintgrönglanssäckmal)
 132. clypeiferella O. Hofmann, 1871 (Ribbad mållsäckmal)
 133. squalorella Zeller, 1849 (Tvåfläckad mållsäckmal)
 134. salicorniae Heinemann & Wocke, 1876 (Glasörtsäckmal)

Momphidae (Brokmalar)

Mompha Hübner, 1825 (Brokmalar) Male genitalia
 1. miscella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Solvändebrokmal)
 2. idaei (Zeller, 1839) (Stor rallarrosbrokmal)
 3. langiella (Hübner, 1796) (Punktbrokmal)
 4. terminella (Humphreys & Westwood, 1845) (Häxörtbrokmal)
 5. locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödgul brokmal)
 6. raschkiella (Zeller, 1838) (Rödfläckig brokmal)
 7. sextrigella (Braun, 1921) (Nordlig brokmal)
 8. conturbatella (Hübner, 1819) (Svart rallarrosbrokmal)
 9. ochraceella (Curtis, 1839) (Gul dunörtbrokmal)
 10. lacteella (Stephens, 1834) (Gråbröstad brokmal)
 11. propinquella (Stainton, 1851) (Vitbröstad brokmal)
 12. divisella Herrich-Schäffer, 1854 (Galldunörtbrokmal)
 13. sturnipennella (Treitschke, 1833) (Gallrallarbrokmal)
 14. subbistrigella (Haworth, 1828) (Bergdunörtbrokmal)
 15. epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vinterbrokmal)

Blastobasidae (Förnamalar)

Blastobasis Zeller, 1855 (Förnamalar)
 1. decolorella Wollaston, 1858 (Madeiraförnamal)
Hypatopa Walsingham, 1907 (Förnamalar) Male genitalia
 1. binotella (Thunberg, 1794) (Barrskogsförnamal)
 2. inunctella (Zeller, 1839) (Alskogsförnamal)
 3. segnella (Zeller, 1873) (Blandskogsförnamal)

Autostichidae (Förnamalar)
Symmocinae (Förnamalar)

Oegoconia Stainton, 1854 (Förnamalar)
 1. deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) (Vitbandad förnamal)

Holcopogoninae (Spillningsmalar)

Holcopogon Staudinger, 1879 (Spillningsmalar)
 1. bubulcellus (Staudinger, 1859) (Hästlortmal)

Lypusidae (Sotmalar)

Lypusa Zeller, 1852 (Sotmalar)
 1. maurella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hedsotmal)
Pseudatemelia Rebel, 1910 (Tubmalar) Male genitalia
 1. josephinae (Toll, 1956) (Lövskogstubmal)
 2. elsae Svensson, 1982 (Tallskogstubmal)
 3. flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Försommartubmal)
 4. subochreella (Doubleday, 1859) (Bokskogstubmal)
Amphisbatis Zeller, 1870 (Hedmalar)
 1. incongruella (Stainton, 1849) (Ljunghedmal)

Cosmopterigidae (Fransmalar)
Chrysopeleiinae (Brokmalar)

Sorhagenia Spuler, 1910 (Brokmalar) Male genitalia
 1. rhamniella (Zeller, 1839) (Mindre getapelbrokmal)
 2. janiszewskae Riedl, 1962 (Brakvedbrokmal)
 3. lophyrella (Douglas, 1846) (Större getapelbrokmal)

Antequerinae (Brokmalar)

Pancalia Stephens, 1829 (Brokmalar) Male genitalia
 1. leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) (Mindre violbrokmal)
 2. schwarzella (Fabricius, 1798) (Större violbrokmal)
Limnaecia Stainton, 1851 (Fransmalar)
 1. phragmitella Stainton, 1851 (Kaveldunfransmal)

Cosmopteriginae (Fransmalar)

Eteobalea Hodges, 1962 (Silvermalar) Male genitalia
 1. anonymella (Riedl, 1965) (Anonym silvermal)
 2. tririvella (Staudinger, 1871) (Trestreckad silvermal)
Cosmopterix Hübner, 1825 (Fransmalar) Male genitalia
 1. zieglerella (Hübner, 1810) (Humlefransmal)
 2. orichalcea Stainton, 1861 (Ängsgräsfransmal)
 3. scribaiella Zeller, 1850 (Svart vassfransmal)
 4. lienigiella Lienig & Zeller, 1846 (Gulgrå vassfransmal)

Gelechiidae (Stävmalar)
Gelechiinae (Stävmalar)
Apatetrini (Flikmalar)

Apatetris Staudinger, 1879 (Flikmalar)
 1. kinkerella (Snellen, 1876) (Sandrörflikmal)

Anomologini (Mållmalar)

Aristotelia Hübner, 1825 (Filosofmalar) Male genitalia
 1. ericinella (Zeller, 1839) (Blystrimmig ljungmal)
 2. subdecurtella (Stainton, 1859) (Fackelrosmal)
 3. heliacella (Herrich-Schäffer, 1854) (Fjällsippefilosofmal)
 4. brizella (Treitschke, 1833) (Triftfilosofmal)
Chrysoesthia Hübner, 1825 (Mållmalar) Male genitalia
 1. drurella (Fabricius, 1775) (Praktmållmal)
 2. sexguttella (Thunberg, 1794) (Sexfläckmållmal)
Xystophora Wocke, 1876 (Terrassmalar) Male genitalia
 1. carchariella (Zeller, 1839) (Backvickermal)
 2. pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854) (Pulvermal)
Isophrictis Meyrick, 1917 (Korgmalar) Male genitalia
 1. striatella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Renfanekorgmal)
 2. anthemidella (Wocke, 1871) (Prästkragekorgmal)
Metzneria Zeller, 1839 (Korgmalar) Male genitalia
 1. neuropterella (Zeller, 1839) (Nättecknad korgmal)
 2. aestivella (Zeller, 1839) (Spåtistelkorgmal)
 3. lappella (Linnaeus, 1758) (Kardborrekorgmal)
 4. ehikeella Gozmány, 1954 (Väddklintkorgmal)
 5. metzneriella (Stainton, 1851) (Klintkorgmal)
 6. aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) (Rödstreckad korgmal)
 7. santolinella (Amsel, 1936) (Färgkullekorgmal)
Apodia Heinemann, 1870 (Korgmalar)
 1. bifractella (Duponchel, 1843) (Krisslekorgmal)
Ptocheuusa Heinemann, 1870 (Fattigmalar)
 1. inopella (Zeller, 1839) (Hedblomsterfattigmal)
Psamathocrita Meirick, 1925 (Stävmalar)
 1. osseella (Stainton, 1860) (Hässlestävmal)
Argolamprotes Benander, 1945 (Dystermalar)
 1. micella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Glitterdystermal)
Monochroa Heinemann, 1870 (Dystermalar) Male genitalia
 1. cytisella (Curtis, 1837) (Örnbräkenmal)
 2. rumicetella (O. Hofmann, 1868) (Mindre bergsyredystermal)
 3. sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854) (Större bergsyredystermal)
 4. tenebrella (Hübner, 1817) (Vitsprötad dystermal)
 5. servella (Zeller, 1839) (Gullvivedystermal)
 6. conspersella (Herrich-Schäffer, 1854) (Videörtdystermal)
 7. tetragonella (Stainton, 1885) (Strandkrypedystermal)
 8. elongella (Heinemann, 1870) (Motfläckdystermal)
 9. inflexella Svensson, 1992 (Kalkhälldystermal)
 10. lutulentella (Zeller, 1839) (Älgörtdystermal)
 11. lucidella (Stephens, 1834) (Knappsävdystermal)
 12. saltenella (Benander, 1928) (Fjällängssyredystermal)
 13. palustrella (Douglas, 1850) (Hästskräppedystermal)
 14. arundinetella (Stainton, 1858) (Starrdystermal)
 15. suffusella (Douglas, 1850) (Gungflydystermal)
 16. ferrea (Frey, 1870) (Siamesisk tvillingdystermal)
 17. hornigi (Staudinger, 1883) (Pilörtdystermal)
 18. niphognatha (Gozmány, 1953) (Fyrpunkterad dystermal)
Eulamprotes Bradley, 1971 (Dystermalar) Male genitalia
 1. wilkella (Linnaeus, 1758) (Målerisk dystermal)
 2. superbella (Zeller, 1839) (Superb dystermal)
 3. unicolorella (Duponchel, 1843) (Enfärgad dystermal)
 4. atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svart dystermal)
 5. plumbella (Heinemann, 1870) (Blydystermal)
Bryotropha Heinemann, 1870 (Mossmalar) Male genitalia
 1. terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brun mossmal)
 2. desertella (Douglas, 1850) (Sandfältmossmal)
 3. boreella (Douglas, 1851) (Dimorf mossmal)
 4. galbanella (Zeller, 1839) (Vitfjällig mossmal)
 5. plantariella (Tengström, 1848) (Gulpalpmossmal)
 6. purpurella (Zetterstedt, 1839) (Purpurmossmal)
 7. senectella (Zeller, 1839) (Franslinjemossmal)
 8. similis (Stainton, 1854) (Allmän mossmal)
 9. umbrosella (Zeller, 1839) (Motfläckmossmal)
 10. affinis (Haworth, 1828) (Ljuspunktmossmal)

Teleiodini (Böjmalar)

Recurvaria Haworth, 1828 (Böjmalar) Male genitalia
 1. nanella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fruktträdsböjmal)
 2. leucatella (Clerck, 1759) (Svartvit böjmal)
Exoteleia Wallengren, 1881 (Tallskottmalar)
 1. dodecella (Linnaeus, 1758) (Tallskottmal)
Coleotechnites Chambers, 1880 (Granbarrmalar)
 1. piceaella (Kearfott, 1903) (Granbarrminerarmal)
Stenolechia Meyrick, 1894 (Ekskottmalar)
 1. gemmella (Linnaeus, 1758) (Ekskottmal)
Parachronistis Meyrick, 1925 (Hasselknoppmalar)
 1. albiceps (Zeller, 1839) (Hasselknoppmal)
Teleiodes Sattler, 1960 (Bladkantmalar) Male genitalia
 1. vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hagtornbladkantmal)
 2. wagae (Nowicki, 1860) (Hasselbladkantmal)
 3. saltuum (Zeller, 1839) (Lärkbarrmal)
 4. luculella (Hübner, 1813) (Ekbladkantmal)
 5. flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) (Gulfläckbladkantmal)
 6. sequax (Haworth, 1828) (Solvändebladmal)
Carpatolechia Capuse, 1964 (Bladkantmalar) Male genitalia
 1. decorella (Haworth, 1828) (Dekorativ bladkantmal)
 2. fugitivella (Zeller, 1839) (Almbladkantmal)
 3. alburnella (Zeller, 1839) (Vit björkbladkantmal)
 4. notatella (Hübner, 1813) (Videbladkantmal)
 5. proximella (Hübner, 1796) (Grå björkbladkantmal)
 6. epomidella (Tengström, 1869) (Skvattrammal)
Pseudotelphusa Janse, 1958 (Bladkantmalar) Male genitalia
 1. scalella (Scopoli, 1763) (Svartvit bladkantmal)
 2. paripunctella (Thunberg, 1794) (Parpunktmal)
Teleiopsis Sattler, 1960 (Bladkantmalar)
 1. diffinis (Haworth, 1828) (Syrebladmal)
Altenia Sattler, 1960 (Stänkmalar) Male genitalia
 1. perspersella (Wocke, 1862) (Kråkrisstänkmal)
 2. scriptella (Hübner, 1796) (Lönnbladkantmal)

Gelechiini (Stävmalar)

Gelechia Hübner, 1825 (Stävmalar) Male genitalia
 1. rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Apelstävmal)
 2. scotinella (Herrich-Schäffer, 1854) (Slånstävmal)
 3. sabinellus (Zeller, 1839) (Längsstreckad enbuskstävmal)
 4. sororculella (Hübner, 1817) (Ringfläckad videstävmal)
 5. muscosella Zeller, 1839 (Mossig videstävmal)
 6. cuneatella Douglas, 1852 (Kilfläckstecknad videstävmal)
 7. hippophaella (Schrank, 1802) (Havtornmal)
 8. nigra (Haworth, 1828) (Svart aspstävmal)
 9. turpella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Frodig poppelstävmal)
 10. sestertiella Herrich-Schäffer, 1855 (Lönnstävmal)
Psoricoptera Stainton, 1854 (Stävmalar) Male genitalia
 1. gibbosella (Zeller, 1839) (Mindre höststävmal)
 2. speciosella Teich, 1893 (Större höststävmal)
Mirificarma Gozmany, 1955 (Stävmalar) Male genitalia
 1. lentiginosella (Zeller, 1839) (Brun ginststävmal)
 2. mulinella (Zeller, 1839) (Apexstreckad harrisstävmal)
Chionodes Hübner, 1825 (Stävmalar) Male genitalia
 1. lugubrella (Fabricius, 1794) (Tvåbandad stävmal)
 2. tragicella (Heyden, 1865) (Tragisk stävmal)
 3. luctuella (Hübner, 1793) (Granskogsstävmal)
 4. violacea (Tengström, 1848) (Sandstävmal)
 5. holosericella (Herrich-Schäffer, 1854) (Norsk stävmal)
 6. nubilella (Zetterstedt, 1839) (Dyster stävmal)
 7. continuella (Zeller, 1839) (Vithuvad stävmal)
 8. distinctella (Zeller, 1839) (Distinkt stävmal)
 9. electella (Zeller, 1839) (Granbarkstävmal)
 10. viduella (Fabricius, 1794) (Trebandad stävmal)
 11. fumatella (Douglas, 1850) (Rökstävmal)
 12. ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854) (Ignorerad stävmal)
Aroga Busck, 1914 (Stävmalar)
 1. velocella (Zeller, 1839) (Längsstreckad syrestävmal)
Filatima Busck, 1914 (Stävmalar)
 1. incomptella (Herrich-Schäffer, 1854) (Försummad stävmal)
 2. ukrainica Piskunov, 1971 (Ukrainastävmal)
Neofriseria Sattler, 1960 (Stävmalar) Male genitalia
 1. peliella (Treitschke, 1835) (Svart syrestävmal)
 2. singula (Staudinger, 1876) (Gråspräcklig syrestävmal)
Prolita Leraut, 1993 (Stävmalar) Male genitalia
 1. sexpunctella (Fabricius, 1794) (Flickstävmal)
 2. solutella (Zeller, 1839) (Fri stävmal)
Athrips Billberg, 1820 (Stävmalar) Male genitalia
 1. pruinosella (Lienig & Zeller, 1846) (Rimfroststävmal)
 2. mouffetella (Linnaeus, 1758) (Trystävmal)
 3. amoenella (Frey, 1882) (Praktstävmal)
 4. tetrapunctella (Thunberg, 1794) (Sumpvialstävmal)

Anacampsini (Palpmalar)

Sophronia Hübner, 1825 (Näbbmalar) Male genitalia
 1. semicostella (Hübner, 1813) (Rakstreckad näbbmal)
 2. gelidella Nordman, 1941 (Fjällnäbbmal)
 3. chilonella (Treitschke, 1833) (Dubbelstreckad näbbmal)
 4. humerella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bågstreckad näbbmal)
 5. sicariellus (Zeller, 1839) (Sikelstreckad näbbmal)

Gnorimoschemini (Småstävmalar)

Gnorimoschema Busck, 1900 (Småstävmalar) Male genitalia
 1. herbichii (Nowicki, 1864) (Grånad småstävmal)
 2. epithymella (Staudinger, 1859) (Brunfläckig småstävmal)
 3. nordlandicolella (Strand, 1902) (Nordlig småstävmal)
 4. valesiella (Staudinger, 1877) (Tårögd småstävmal)
 5. streliciella (Herrich-Schäffer, 1854) (Brunögd småstävmal)
Scrobipalpopsis Janse, 1951 (Skråpmalar)
 1. petasitis (Pfaffenzeller, 1867) (Fjällskråpmal)
Scrobipalpa Janse, 1951 (Småstävmalar) Male genitalia
 1. acuminatella (Sircom, 1850) (Tistelsmåstävmal)
 2. proclivella (Fuchs, 1886) (Malörtsmåstävmal)
 3. murinella (Duponchel, 1843) (Kattfotsmåstävmal)
 4. artemisiella (Treitschke, 1833) (Ljusryggad småstävmal)
 5. pauperella (Heinemann, 1870) (Kärrtistelsmåstävmal)
 6. clintoni Povolný, 1968 (Kustsmåstävmal)
 7. samadensis (Pfaffenzeller, 1870) (Gulkämpesmåstävmal)
 8. stangei (E. Hering, 1889) (Havssältingsmåstävmal)
 9. salinella (Zeller, 1847) (Glasörtmåstävmal)
 10. obsoletella (Fischer von Röslerstam, 1841) (Ljusgrå småstävmal)
 11. nitentella (Fuchs, 1902) (Saltmållesmåstävmal)
 12. atriplicella (Fischer von Röslerstam, 1841) (Svart småstävmal)
Scrobipalpula Povolný, 1964 (Småstävmalar) Male genitalia
 1. psilella (Herrich-Schäffer, 1854) (Ljuskantad småstävmal)
 2. tussilaginis (Frey, 1867) (Hästhovsmåstävmal)
 3. diffluella (Frey, 1870) (Tvillingsmåstävmal)
Klimeschiopsis Povolny, 1967 (Nejlikmalar)
 1. kiningerella (Duponchel, 1843) (Bergnejlikmal)
Caryocolum Gregor & Povolny, 1954 (Nejlikmalar) Male genitalia
 1. fischerella (Treitschke, 1833) (Såpnejlikmal)
 2. tischeriella (Zeller, 1839) (Svartvit backglimmal)
 3. alsinella (Zeller, 1868) (Allmän arvmal)
 4. viscariella (Stainton, 1855) (Rödblärearvmal)
 5. vicinella (Douglas, 1851) (Smällglimmal)
 6. amaurella (M. Hering, 1924) (Tjärblomstermal)
 7. petryi (O. Hofmann, 1899) (Såpörtmal)
 8. cauligenella (Schmid, 1863) (Backglimgallmal)
 9. schleichi (Cristoph, 1872) (Sandnejlikegallmal)
 10. marmorea (Haworth, 1828) (Marmorerad arvmal)
 11. pullatella (Tengström, 1848) (Ljusbandad arvmal)
 12. fraternella (Douglas, 1851) (Rostfläckig arvmal)
 13. blandella (Douglas, 1852) (Svarthakad buskstjärnblommal)
 14. blandelloides Karsholt, 1981 (Alvararvmal)
 15. proxima (Haworth, 1828) (Parkarvmal)
 16. blandulella (Tutt, 1887) (Svartbandad arvmal)
 17. tricolorella (Haworth, 1812) (Trefärgad stjärnblommal)
 18. junctella (Douglas, 1851) (Vinterarvmal)
 19. cassella (Walker, 1864) (Vitbandad lundstjärnblommal)
 20. petrophila (Preissecker, 1914) (Klipparvmal)
 21. huebneri (Haworth, 1828) (Mindre buskstjärnblommal)
 22. kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854) (Stor buskstjärnblommal)
Stomopteryx Heinemann, 1870 (Palpmalar)
 1. remisella (Zeller, 1847) (Gråbrun palpmal)
Syncopacma Meyrick, 1925 (Palpmalar) Male genitalia
 1. sangiella (Stainton, 1863) (Motfläckpalpmal)
 2. cinctella (Clerck, 1759) (Allmän palpmal)
 3. wormiella (Wolff, 1958) (Liten käringtandpalpmal)
 4. taeniolella (Zeller, 1839) (Omvändbandad käringtandpalpmal)
 5. suecicella (Wolff, 1958) (Ginstpalpmal)
 6. karvoneni (Hackman, 1950) (Vickerpalpmal)
Aproaerema Durrant, 1897 (Palpmalar)
 1. anthyllidella (Hübner, 1813) (Getväpplingpalpmal)
Anacampsis Curtis, 1827 (Sobermalar) Male genitalia
 1. populella (Clerck, 1759) (Aspsobermal)
 2. blattariella (Hübner, 1796) (Björksobermal)
 3. scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841) (Solvändesobermal)
 4. temerella (Lienig & Zeller, 1846) (Videsobermal)
 5. fuscella (Eversmann, 1844) (Klöversobermal)
Mesophleps Hübner, 1825 (Fotpalpmalar)
 1. silacella (Hübner, 1796) (Solvändefotpalpmal)

Chelariini (Buskpalpmalar)

Anarsia Zeller, 1839 (Buskpalpmalar) Male genitalia
 1. lineatella Zeller, 1839 (Körsbärsbuskpalpmal)
 2. spartiella (Schrank, 1802) (Harrisbuskpalpmal)
Hypatima Hübner, 1825 (Bågpalpmalar)
 1. rhomboidella (Linnaeus, 1758) (Aspbågpalpmal)
Nothris Hübner, 1825 (Nålpalpmalar) Male genitalia
 1. verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kungsljusmal)
 2. lemniscella (Zeller, 1839) (Bergskrabbemal)
Neofaculta Gozmány, 1955 (Stävmalar) Male genitalia
 1. ericetella (Geyer, 1832) (Ljungstävmal)
 2. infernella (Herrich-Schäffer, 1854) (Infernalisk stävmal)

Dichomeridinae (Bågpalpmalar)

Dichomeris Hübner, 1818 (Nålpalpmalar) Male genitalia
 1. juniperella (Linnaeus, 1761) (Grå ennålmal)
 2. marginella (Fabricius, 1781) (Vitkantad ennålmal)
 3. limosellus (Schläger, 1849) (Sandklövernålpalpmal)
 4. alacella (Zeller, 1839) (Skäckfransmal)
 5. latipennella (Rebel, 1937) (Granblomknoppmal)
Brachmia Hübner, 1825 (Bågpalpmalar) Male genitalia
 1. dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sandfältbågpalpmal)
 2. blandella (Fabricius, 1781) (Ängsgräsbågpalpmal)
 3. inornatella (Douglas, 1850) (Vassbågpalpmal)
Helcystogramma Zeller, 1877 (Bågpalpmalar) Male genitalia
 1. lineolella (Zeller, 1839) (Bergrörbågpalpmal)
 2. lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) (Kvickrotsbågpalpmal)
 3. rufescens (Haworth, 1828) (Rödgul gräsbågpalpmal)
Acompsia Hübner, 1825 (Bågpalpmalar) Male genitalia
 1. cinerella (Clerck, 1759) (Grå bågpalpmal)
 2. subpunctella Svensson, 1966 (Strandveronikapalpmal)

Pexicopiinae (Malvamalar)

Pexicopia Common, 1958 (Malvamalar)
 1. malvella (Hübner, 1805) (Malvamal)
Platyedra Meyrick, 1895 (Malvamalar)
 1. subcinerea (Haworth, 1828) (Kattostmal)
Thiotricha Meyrick, 1886 (Fodersäckmalar)
 1. subocellea (Stephens, 1834) (Kungsmyntefodersäckmal)

Zygaenoidea (Bastardsvärmare)
Limacodidae (Snigelspinnare)

Apoda Haworth, 1809 (Snigelspinnare)
 1. limacodes (Hufnagel, 1766) (Stor snigelspinnare)
Heterogenea Knoch, 1783 (Snigelspinnare)
 1. asella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Liten snigelspinnare)

Zygaenidae (Bastardsvärmare)
Procridinae (Bastardsvärmare)

Adscita Retzius, 1783 (Bastardsvärmare)
 1. statices (Linnaeus, 1758) (Allmän metallvingesvärmare)

Zygaeninae (Bastardsvärmare)

Zygaena Fabricius, 1775 (Bastardsvärmare)
 1. minos (Denis & Schiffermüller, 1775) (Klubbsprötad bastardsvärmare)
 2. exulans (Hohenwarth, 1792) (Fjällbastardsvärmare)
 3. osterodensis Reiss, 1921 (Smalsprötad bastardsvärmare)
 4. viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Liten bastardsvärmare)
 5. filipendulae (Linnaeus, 1758) (Allmän bastardsvärmare)
 6. lonicerae (Scheven, 1777) (Bredbrämad bastardsvärmare)

Sesioidea (Glasvingar)
Sesiidae (Glasvingar)
Tinthinae (Glasvingar)
Pennisetiini (Glasvingar)

Pennisetia Dehne, 1850 (Glasvingar)
 1. hylaeiformis (Laspeyres, 1801) (Hallonglasvinge)

Sesiinae (Glasvingar)
Sesiini (Glasvingar)

Sesia Fabricius, 1775 (Glasvingar)
 1. apiformis (Clerck, 1759) (Allmän poppelglasvinge)
 2. bembeciformis (Hübner, 1806) (Bålgetinglik glasvinge)
 3. melanocephala Dalman, 1816 (Liten poppelglasvinge)

Paranthrenini (Glasvingar)

Paranthrene Hübner, 1819 (Glasvingar)
 1. tabaniformis (Rottemburg, 1775) (Svart poppelglasvinge)

Synanthedonini (Glasvingar)

Synanthedon Hübner, 1819 (Glasvingar)
 1. scoliaeformis (Borkhausen, 1789) (Dolkstekellik glasvinge)
 2. spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rovstekellik glasvinge)
 3. culiciformis (Linnaeus, 1758) (Mygglik glasvinge)
 4. polaris (Staudinger, 1877) (Högnordisk glasvinge)
 5. formicaeformis (Esper, 1783) (Myrlik glasvinge)
 6. flaviventris (Staudinger, 1883) (Krypvideglasvinge)
 7. andrenaeformis (Laspeyres, 1801) (Olvonglasvinge)
 8. vespiformis (Linnaeus, 1761) (Getinglik glasvinge)
 9. myopaeformis (Borkhausen, 1789) (Äppleglasvinge)
 10. tipuliformis (Clerck, 1759) (Vinbärsglasvinge)
Bembecia Hübner, 1819 (Glasvingar)
 1. ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Smygstekellik glasvinge)
Synansphecia Câpuse, 1973 (Glasvingar)
 1. muscaeformis (Esper, 1783) (Fluglik glasvinge)

Cossidae (Träfjärilar)
Cossinae (Träfjärilar)

Cossus Fabricius, 1793 (Träfjärilar)
 1. cossus (Linnaeus, 1758) (Vanlig träfjäril)
Lamellocossus Daniel, 1956 (Träfjärilar)
 1. terebra (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mindre träfjäril)

Zeuzerinae (Träfjärilar)

Zeuzera Latreille, 1804 (Träfjärilar)
 1. pyrina (Linnaeus, 1761) (Blåfläckig träfjäril)
Phragmataecia Newman, 1850 (Träfjärilar)
 1. castaneae (Hübner, 1790) (Vassborrare)

Tortricoidea (Vecklare)
Tortricidae (Vecklare)
Tortricinae (Vecklare)
Cochylini (Vecklare)

Phtheochroa Stephens, 1829 (Praktvecklare) Male genitalia
 1. inopiana (Haworth, 1811) (Fältmalörtpraktvecklare)
 2. purpuratella (Fourcroy, 1785) (Almgallvecklare)
 3. sodaliana (Haworth, 1811) (Vägtornbärvecklare)
 4. vulneratana (Zetterstedt, 1839) (Fjällskärepraktvecklare)
Cochylimorpha Razowski, 1959 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. hilarana (Herrich-Schäffer, 1851) (Fältmalörtgallvecklare)
 2. woliniana (Schleich, 1868) (Äkta malörtskottvecklare)
 3. straminea (Haworth, 1811) (Svartklintblomvecklare)
 4. alternana (Stephens, 1834) (Väddklintblomvecklare)
Phalonidia Le Marchand, 1933 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. gilvicomana (Zeller, 1847) (Skogssallatblomvecklare)
 2. curvistrigana (Stainton, 1859) (Gullrisblomvecklare)
 3. manniana (Fischer von Röslerstam, 1839) (Mynteblomvecklare)
 4. udana (Guenée, 1845) (Topplösablomvecklare)
 5. affinitana (Douglas, 1846) (Strandasterblomvecklare)
Gynnidomorpha Turner, 1916 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. luridana (Gregson, 1870) (Gul lampblomvecklare)
 2. vectisana (Humphreys & Westwood, 1845) (Sältingblomvecklare)
 3. minimana (Caradja, 1916) (Kärrspireblomvecklare)
 4. permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödaktig lampblomvecklare)
 5. alismana (Ragonot, 1883) (Svaltingblomvecklare)
Agapeta Hübner, 1822 (Gulvecklare) Male genitalia
 1. hamana (Linnaeus, 1758) (Tistelgulvecklare)
 2. zoegana (Linnaeus, 1767) (Klintgulvecklare)
Eupoecilia Stephens, 1829 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. cebrana (Hübner, 1813) (Hedblomstervecklare)
 2. angustana (Hübner, 1799) (Ljungblomvecklare)
 3. ambiguella (Hübner, 1799) (Brakvedblomvecklare)
 4. sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856) (Blodtoppblomvecklare)
Aethes Billberg, 1820 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. hartmanniana (Clerck, 1759) (Brokig väddblomvecklare)
 2. margaritana (Haworth, 1811) (Röllekblomvecklare)
 3. deutschiana (Zetterstedt, 1839) (Svarthöblomvecklare)
 4. triangulana (Treitschke, 1835) (Strandveronikablomvecklare)
 5. rutilana (Hübner, 1817) (Enblomvecklare)
 6. smeathmanniana (Fabricius, 1781) (Allmän korgblomvecklare)
 7. tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rutig korgblomvecklare)
 8. dilucidana (Stephens, 1852) (Strandkvanneblomvecklare)
 9. beatricella (Walsingham, 1898) (Odörtblomvecklare)
 10. francillana (Fabricius, 1794) (Morotblomvecklare)
 11. fennicana (M. Hering, 1924) (Strätteblomvecklare)
 12. cnicana (Westwood, 1854) (Tistelblomvecklare)
 13. rubigana (Treitschke, 1830) (Kardborrblomvecklare)
 14. kindermanniana (Treitschke, 1830) (Fältmalörtblomvecklare)
Cochylidia Obraztsov, 1956 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. rupicola (Curtis, 1834) (Hampflockelvecklare)
 2. subroseana (Haworth, 1811) (Halvrosa gullrisvecklare)
 3. richteriana (Fischer von Röslerstam, 1837) (Större fältmalörtrotvecklare)
 4. moguntiana (Rössler, 1864) (Mindre fältmalörtrotvecklare)
 5. heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851) (Gråbinkevecklare)
 6. implicitana (Wocke, 1856) (Mörkbrämad gullrisblomvecklare)
Cochylis Treitschke, 1829 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. nana (Haworth, 1811) (Björkhängevecklare)
 2. flaviciliana (Westwood, 1854) (Röd väddblomvecklare)
 3. epilinana Duponchel, 1842 (Linvecklare)
 4. hybridella (Hübner, 1813) (Bitterfibbleblomvecklare)
 5. dubitana (Hübner, 1799) (Vithuvad korgblomvecklare)
 6. atricapitana (Stephens, 1852) (Ståndsblomvecklare)
 7. pallidana Zeller, 1847 (Monkeblomvecklare)
 8. posterana Zeller, 1847 (Vit korgblomvecklare)
Falseuncaria Obraztsov & Swatschek, 1958 (Blomvecklare) Male genitalia
 1. degreyana (McLachlan, 1869) (Kustkämpeblomvecklare)
 2. ruficiliana (Haworth, 1811) (Gullviveblomvecklare)

Tortricini (Vecklare)

Spatalistis Meyrick, 1907 (Bredvecklare)
 1. bifasciana (Hübner, 1787) (Gulbandad bredvecklare)
Tortrix Linnaeus, 1758 (Bredvecklare)
 1. viridana Linnaeus, 1758 (Ekvecklare)
Aleimma Hübner, 1825 (Bredvecklare)
 1. loeflingiana (Linnaeus, 1758) (Gul ekbredvecklare)
Acleris Hübner, 1825 (Vårvecklare) Male genitalia
 1. holmiana (Linnaeus, 1758) (Rosensommarvecklare)
 2. forsskaleana (Linnaeus, 1758) (Lönnbredvecklare)
 3. bergmanniana (Linnaeus, 1758) (Törnrosvecklare)
 4. comariana (Lienig & Zeller, 1846) (Jordgubbsvecklare)
 5. laterana (Fabricius, 1794) (Föränderlig höstvecklare)
 6. abietana (Hübner, 1822) (Granvårvecklare)
 7. maccana (Treitschke, 1835) (Trekantig blåbärsvårvecklare)
 8. sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lövskogshöstvecklare)
 9. rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sikelvingehöstvecklare)
 10. emargana (Fabricius, 1775) (Inbuktad videhöstvecklare)
 11. effractana (Hübner, 1799). (Jolsterhöstvecklare)
 12. schalleriana (Linnaeus, 1761) (Olvonvårvecklare)
 13. lorquiniana (Duponchel, 1835) (Fackelrosvårvecklare)
 14. umbrana (Hübner, 1799) (Häggvårvecklare)
 15. cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rosenvårvecklare)
 16. variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitbrokig rosenhöstvecklare)
 17. aspersana (Hübner, 1818) (Smultronhöstvecklare)
 18. shepherdana (Stephens, 1852) (Älgörthöstvecklare)
 19. arcticana (Guenée, 1845) (Arktisk vårvecklare)
 20. hastiana (Linnaeus, 1758) (Videvårvecklare)
 21. permutana (Duponchel, 1836) (Rödanlupen nyponhöstvecklare)
 22. hyemana (Haworth, 1811) (Ljungvårvecklare)
 23. implexana (Walker, 1863) (Rostgrå videvårvecklare)
 24. obtusana (Eversmann, 1844) (Mindre aspvårvecklare)
 25. ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Glansig bokvårvecklare)
 26. notana (Donovan, 1806) (Matt björkvårvecklare)
 27. quercinana (Zeller, 1849) (Brun ekvårvecklare)
 28. kochiella (Goeze, 1783) (Almvårvecklare)
 29. logiana (Clerck, 1759) (Björkvårvecklare)
 30. roscidana (Hübner, 1799) (Stor aspvårvecklare)
 31. literana (Linnaeus, 1758) (Grön ekvårvecklare)
 32. lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Småprickig blåbärsvårvecklare)
 33. rufana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hallonvårvecklare)
 34. fimbriana (Thunberg, 1791) (Odonvårvecklare)

Cnephasiini (Gråvecklare)

Xerocnephasia Leraut, 1979 (Vitbandvecklare)
 1. rigana (Sodoffsky, 1829) (Större vitbandvecklare)
Neosphaleroptera Real, 1953 (Gråvecklare)
 1. nubilana (Hübner, 1799) (Hagtorngråvecklare)
Doloploca Hübner, 1825 (Gråvecklare)
 1. punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Prydlig vårgråvecklare)
Exapate Hübner, 1825 (Långvecklare)
 1. congelatella (Clerck, 1759) (Höstlångvecklare)
Tortricodes Guenée, 1845 (Långvecklare)
 1. alternella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vårlångvecklare)
Eana Billberg, 1820 (Gråvecklare) Male genitalia
 1. osseana (Scopoli, 1763) (Ängsgråvecklare)
 2. argentana (Clerck, 1759) (Silvergråvecklare)
 3. incanana (Stephens, 1852) (Mörk gulfläckgråvecklare)
 4. derivana (La Harpe, 1858) (Mindre gulfläckgråvecklare)
 5. penziana (Thunberg, 1891) (Stor gulfläckgråvecklare)
Cnephasia Curtis, 1826 (Gråvecklare) Male genitalia
 1. incertana (Treitschke, 1835) (Osäker gråvecklare)
 2. stephensiana (Doubleday, 1849) (Allmän gråvecklare)
 3. asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Utbredd gråvecklare)
 4. pasiuana (Hübner, 1799) (Steppgråvecklare)
 5. genitalana Pierce & Metcalfe, 1922 (Småprickig gråvecklare)
 6. communana (Herrich-Schäffer, 1851) (Tidig gråvecklare)
 7. longana (Haworth, 1811) (Gulaktig gråvecklare)

Sparganothini (Långpalpvecklare)

Sparganothis Hübner, 1825 (Långpalpvecklare) Male genitalia
 1. rubicundana (Herrich-Schäffer, 1856) (Myrlångpalpvecklare)
 2. praecana (Kennel, 1900) (Fjällångpalpvecklare)
 3. pilleriana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tulkörtvecklare)

Euliini (Bredvecklare)

Eulia Hübner, 1825 (Bredvecklare)
 1. ministrana (Linnaeus, 1758) (Allmän kvällsbredvecklare)
Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954 (Bredvecklare)
 1. conwagana (Fabricius, 1775) (Askbredvecklare)

Ramapesiini (Bredvecklare)

Ditula Stephens, 1834 (Bredvecklare)
 1. angustiorana (Haworth, 1811) (Idegranbredvecklare)
Epagoge Hübner, 1825 (Bredvecklare)
 1. grotiana (Fabricius, 1781) (Rostbrun bredvecklare)
Paramesia Stephens, 1829 (Bredvecklare)
 1. gnomana (Clerck, 1759) (Blåbärbredvecklare)
Periclepsis Bradley, 1977 (Vitbandvecklare)
 1. cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mindre vitbandvecklare)
Philedone Hübner, 1825 (Bredvecklare)
 1. gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fjäderbredvecklare)
Capua Stephens, 1834 (Bredvecklare)
 1. vulgana (Frölich, 1828) (Fållad lövskogsbredvecklare)
Philedonides Obraztsov, 1954 (Bredvecklare)
 1. lunana (Thunberg, 1784) (Vårbredvecklare)

Archipini (Sommarvecklare)

Archips Hübner, 1825 (Sommarvecklare) Male genitalia
 1. oporana (Linnaeus, 1758) (Tallsommarvecklare)
 2. betulana (Hübner, 1787) (Porssommarvecklare)
 3. podana (Scopoli, 1763) (Fruktträdsommarvecklare)
 4. crataegana (Hübner, 1799) (Hagtornssommarvecklare)
 5. xylosteana (Linnaeus, 1758) (Trysommarvecklare)
 6. rosana (Linnaeus, 1758) (Häcksommarvecklare)
Choristoneura Lederer, 1859 (Bredvecklare) Male genitalia
 1. diversana (Hübner, 1817) (Berberisbredvecklare)
 2. hebenstreitella (Müller, 1764) (Rönnbredvecklare)
 3. albaniana (Walker, 1863) (Lappbredvecklare)
Argyrotaenia Stephens, 1852 (Bredvecklare)
 1. ljungiana (Thunberg, 1797) (Tallmossebredvecklare)
Ptycholomoides Obraztsov, 1954 (Bredvecklare)
 1. aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851) (Lärkbredvecklare)
Ptycholoma Stephens, 1829 (Blybandvecklare)
 1. lecheana (Linnaeus, 1758) (Blybandvecklare)
Pandemis Hübner, 1825 (Bredvecklare) Male genitalia
 1. cinnamomeana (Treitschke, 1830) (Vithuvad bredvecklare)
 2. corylana (Fabricius, 1794) (Mörkkantad bredvecklare)
 3. cerasana (Hübner, 1786) (Lädergul bredvecklare)
 4. heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tandbredvecklare)
 5. dumetana (Treitschke, 1835) (Björnbärsbredvecklare)
Syndemis Hübner, 1825 (Bredvecklare)
 1. musculana (Hübner, 1799) (Grå lövträdsbredvecklare)
Lozotaenia Stephens, 1829 (Bredvecklare)
 1. forsterana (Fabricius, 1781) (Skogsbredvecklare)
Aphelia Hübner, 1825 (Bredvecklare) Male genitalia
 1. paleana (Hübner, 1793) (Timotejbredvecklare)
 2. unitana (Hübner, 1799) (Sidengrå bredvecklare)
 3. viburnana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Olvondbredvecklare)
Dichelia Guenée, 1845 (Bredvecklare)
 1. histrionana (Frölich, 1828) (Granbredvecklare)
Clepsis Guenée, 1845 (Snedbandvecklare) Male genitalia
 1. nybomi (Hackman, 1950) (Pärlfläckvecklare)
 2. senecionana (Hübner, 1819) (Rustik snedbandvecklare)
 3. rurinana (Linnaeus, 1758) (Trysnedbandvecklare)
 4. illustrana (Krogerus, 1936) (Krogerus snedbandvecklare)
 5. spectrana (Treitschke, 1830) (Sumpmarksnedbandvecklare)
 6. pallidana (Fabricius, 1776) (Sandfältsnedbandvecklare)
 7. neglectana (Herrich-Schäffer, 1851) (Ofållad snedbandvecklare)
 8. consimilana (Hübner, 1817) (Fållad snedbandvecklare)
Epiphyas Turner, 1927 (Bredvecklare)
 1. postvittana (Walker, 1863) (Australienvecklare)
Adoxophyes Meyrick, 1881 (Sommarfruktvecklare)
 1. orana (Fischer von Röslerstam, 1834) (Sommarfruktvecklare)

Chlidanotinae (Skuggvecklare)

Olindia Guenée, 1845 (Skuggvecklare)
 1. schumacherana (Fabricius, 1787) (Lundskuggvecklare)

Olethreutinae (Brokvecklare)
Bactrini (Sumpvecklare)

Bactra Stephens, 1834 (Sumpvecklare) Male genitalia
 1. lancealana (Hübner, 1799) (Tågvecklare)
 2. furfurana (Haworth, 1811) (Vattrad sumpvecklare)
 3. lacteana Caradja, 1916 (Tvillingsumpvecklare)
 4. suedana Bengtsson, 1989 (Strecksumpvecklare)
 5. robustana (Christoph, 1872) (Havssävvecklare)

Endotheniini (Rotvecklare)

Endothenia Stephens, 1852 (Rotvecklare) Male genitalia
 1. oblongana (Haworth, 1811) (Klintrotvecklare)
 2. marginana (Haworth, 1811) (Brämrotvecklare)
 3. nigricostana (Haworth, 1811) (Stinksyskerotvecklare)
 4. pullana (Haworth, 1811) (Knölsyskevecklare)
 5. species (Fuktängrotvecklare)
 6. ericetana (Humphreys & Westwood, 1845) (Mindre rotvecklare)
 7. quadrimaculana (Haworth, 1811) (Större rotvecklare)
 8. hebesana (Walker, 1863) (Stormhattrotvecklare)

Olethreutini (Brokvecklare)

Eudemis Hübner, 1825 (Rullvecklare) Male genitalia
 1. porphyrana (Hübner, 1799) (Häggrullvecklare)
 2. profundana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitfläckig ekrullvecklare)
Aterpia Guenée, 1845 (Brokvecklare)
 1. sieversiana (Nolcken, 1870) (Agmyrvecklare)
Selenodes Guenée, 1845 (Skottvecklare)
 1. karelica (Tengström, 1875) (Åkerväddskottvecklare)
Pseudosciaphila Obraztsov, 1966 (Brokvecklare)
 1. branderiana (Linnaeus, 1758) (Stor aspbrokvecklare)
Apotomis Hübner, 1825 (Knoppvecklare) Male genitalia
 1. semifasciana (Haworth, 1811) (Halvbandad videknoppvecklare)
 2. algidana Krogerus, 1946 (Nättecknad fjällknoppvecklare)
 3. infida (Heinrich, 1926) (Helbandad videknoppvecklare)
 4. lemniscatana (Kennel, 1900) (Smalvingad fjällknoppvecklare)
 5. lineana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Pilknoppvecklare)
 6. inundana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Aspknoppvecklare)
 7. boreana Krogerus, 1946 (Större molnbrämknoppvecklare)
 8. turbidana (Hübner, 1825) (Vitfläckig björkknoppvecklare)
 9. betuletana (Haworth, 1811) (Gulanlupen björkknoppvecklare)
 10. capreana (Hübner, 1817) (Sälgknoppvecklare)
 11. moestana (Wocke, 1862) (Björkregionknoppvecklare)
 12. sororculana (Zetterstedt, 1839) (Mindre molnbrämknoppvecklare)
 13. fraterculana Krogerus, 1946 (Svart fjällknoppvecklare)
 14. sauciana (Frölich, 1828) (Svart blåbärsknoppvecklare)
 15. demissana (Kennel, 1900) (Mörkkantad fjällknoppvecklare)
Orthotaenia Stephens, 1829 (Brokvecklare)
 1. undulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Klubbfläckad brokvecklare)
Hedya Hübner, 1825 (Brokvecklare) Male genitalia
 1. salicella (Linnaeus, 1758) (Sälgbrokvecklare)
 2. nubiferana (Haworth, 1811) (Äppleknoppvecklare)
 3. pruniana (Hübner, 1799) (Stenfruktvecklare)
 4. dimidiana (Clerck, 1759) (Häggbrokvecklare)
 5. ochroleucana (Frölich, 1828) (Rosenknytevecklare)
Metendothenia Diakonof, 1972 (Brokvecklare)
 1. atropunctana (Zetterstedt, 1839) (Svartpunktvecklare)
Celypha Hübner, 1825 (Grundvecklare) Male genitalia
 1. rufana (Scopoli, 1763) (Brun grundvecklare)
 2. striana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Maskrosgrundvecklare)
 3. rosaceana (Schläger, 1847) (Purpurgrundvecklare)
 4. rurestrana (Duponchel, 1843) (Berggrundvecklare)
 5. cespitana (Hübner, 1817) (Timjangrundvecklare)
 6. tiedemanniana (Zeller, 1845) (Fräkenbrokvecklare)
 7. lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Allmän brokvecklare)
 8. siderana (Treitschke, 1835) (Spireabrokvecklare)
 9. rivulana (Scopoli, 1763) (Ljusrandbrokvecklare)
 10. aurofasciana (Haworth, 1811) (Gulbandvecklare)
Phiaris Hübner, 1825 (Brokvecklare) Male genitalia
 1. umbrosana (Freyer, 1842) (Umbrabrokvecklare)
 2. obsoletana (Zetterstedt, 1839) (Skum brokvecklare)
 3. dissolutana (Stange, 1866) (Barrmossbrokvecklare)
 4. metallicana (Hübner, 1799) (Metallbrokvecklare)
 5. schulziana (Fabricius, 1776) (Ljungbrokvecklare)
 6. turfosana (Herrich-Schäffer, 1851) (Torvbrokvecklare)
 7. heinrichana (McDunnough, 1927) (Nordlig barrskogsbrokvecklare)
 8. micana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mossebrokvecklare)
 9. palustrana (Lienig & Zeller, 1846) (Hedbrokvecklare)
 10. septentrionana (Curtis, 1835) (Fjällmossebrokvecklare)
 11. bipunctana (Fabricius, 1794) (Blåbärsbrokvecklare)
Capricornia Obraztsov, 1960 (Brokvecklare)
 1. boisduvaliana (Duponchel, 1836) (Blybandbrokvecklare)
Pristerognatha Obraztsov, 1960 (Springkornvecklare)
 1. penthinana (Guenée, 1845) (Springkornrotvecklare)
 2. fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Springkornstjälkvecklare)
Cymolomia Lederer, 1859 (Brokvecklare)
 1. hartigiana (Saxesen, 1840) (Blyfläckig granvecklare)
Argyroploce Hübner, 1825 (Brokvecklare) Male genitalia
 1. arbutella (Linnaeus, 1758) (Mjölonbrokvecklare)
 2. aquilonana Karvonen, 1932 (Fjällbrantbrokvecklare)
 3. noricana (Herrich-Schäffer, 1851) (Fjällsippebrokvecklare)
 4. lediana (Linnaeus, 1758) (Skvattrambrokvecklare)
 5. dalecarliana (Guenée, 1845) (Dalkarlsvecklare)
 6. roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851) (Rosenbandvecklare)
 7. concretana (Wocke, 1862) (Smalbandvecklare)
Stictea Guenée, 1845 (Brokvecklare)
 1. mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lingonbrokvecklare)
Olethreutes Hübner, 1822 (Brokvecklare)
 1. arcuella (Clerck, 1759) (Blypunkterad brokvecklare)
Piniphila Falkovitsh, 1962 (Brokvecklare)
 1. bifasciana (Haworth, 1811) (Tallbrokvecklare)
Pseudohermenias Obraztsov, 1960 (Brokvecklare)
 1. abietana (Fabricius, 1787) (Granbrokvecklare)

Lobesiini (Skottvecklare)

Lobesia Guenée, 1845 (Skottvecklare) Male genitalia
 1. abscisana (Doubleday, 1849) (Tistelskottvecklare)
 2. reliquana (Hübner, 1825) (Vassvingad skottvecklare)
 3. virulenta Bae & Komai, 1991 (Trubbvingad skottvecklare)
 4. bicinctana (Duponchel, 1844) (Fetbladskottvecklare)
 5. littoralis (Westwood & Humphreys, 1845) (Triftskottvecklare)

Eucosmini (Rullvecklare)

Eriopsela Guenée, 1845 (Rullvecklare)
 1. quadrana (Hübner, 1813) (Röllekrullvecklare)
Thiodia Hübner, 1825 (Frövecklare)
 1. citrana (Hübner, 1799) (Citrongul vecklare)
Rhopobota Lederer, 1859 (Hakvecklare) Male genitalia
 1. myrtillana (Humphrey & Westwood, 1845) (Blåbärshakvecklare)
 2. stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Väddhakvecklare)
 3. ustomaculana (Curtis, 1831) (Lingonhakvecklare)
 4. naevana (Hübner, 1817) (Sotfläckvecklare)
Spilonota Stephens, 1829 (Knoppvecklare) Male genitalia
 1. ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lövträdsknoppvecklare)
 2. laricana (Heinemann, 1863) (Lärkknoppvecklare)
Gibberifera Obraztsov, 1946 (Bladvecklare)
 1. simplana (Fischer von Röslerstam, 1839) (Aspbladvecklare)
Epinotia Hübner, 1825 (Rullvecklare) Male genitalia
 1. sordidana (Hübner, 1824) (Dyster alrullvecklare)
 2. caprana (Fabricius, 1798) (Halvgrå viderullvecklare)
 3. trigonella (Linnaeus, 1758) (Vitfläckig björkrullvecklare)
 4. indecorana (Zetterstedt, 1839) (Dvärgbjörkrullvecklare)
 5. brunnichana (Linnaeus, 1767) (Umbrarullvecklare)
 6. maculana (Fabricius, 1775) (Fläckig asprullvecklare)
 7. solandriana (Linnaeus, 1758) (Föränderlig rullvecklare)
 8. abbreviana (Fabricius, 1794) (Almrullvecklare)
 9. nemorivaga (Tengström, 1848) (Mjölonminerarvecklare)
 10. granitana (Herrich-Schäffer, 1851) (Granitgranbarkvecklare)
 11. signatana (Douglas, 1845) (Häggskottvecklare)
 12. cruciana (Linnaeus, 1761) (Prydlig videvecklare)
 13. gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846) (Prydlig odonvecklare)
 14. mercuriana (Frölich, 1828) (Prydlig fjällsippevecklare)
 15. rhomboidella (Fourcroy, 1785) (Alhängevecklare)
 16. crenana (Hübner, 1817) (Smal videvecklare)
 17. nanana (Treitschke, 1835) (Dvärgbarrvecklare)
 18. demarniana (Fischer von Röslerstam, 1839) (Björkrullvecklare)
 19. subocellana (Donovan, 1806) (Mindre viderullvecklare)
 20. tetraquetrana (Haworth, 1811) (Björkgallvecklare)
 21. pygmaeana (Hübner, 1799) (Vitblinkgranvecklare)
 22. subsequana (Haworth, 1811) (Silvergrantoppvecklare)
 23. tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Alknoppvecklare)
 24. ramella (Linnaeus, 1758) (Grenrullvecklare)
 25. nigricana (Herrich-Schäffer, 1851) (Silvergranknoppvecklare)
 26. rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851) (Rödspetsad tallvecklare)
 27. tedella (Clerck, 1759) (Granbarrvecklare)
 28. fraternana (Haworth, 1811) (Silvergranminerarvecklare)
 29. bilunana (Haworth, 1811) (Dubbelmånerullvecklare)
 30. nisella (Clerck, 1759) (Mångformig aspvecklare)
 31. cinereana (Haworth, 1811) (Asphängevecklare)
Zeiraphera Treitschke, 1829 (Klockvecklare) Male genitalia
 1. griseana (Hübner, 1799) (Lärkträdsvecklare)
 2. rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851) (Silvergranskottvecklare)
 3. ratzeburgiana (Saxesen, 1840) (Granskottvecklare)
 4. isertana (Fabricius, 1794) (Ekklockvecklare)
Pelochrista Lederer, 1859 (Rotvecklare) Male genitalia
 1. caecimaculana (Hübner, 1799) (Rödklintrotvecklare)
 2. mollitana (Zeller, 1847) (Krisslerotvecklare)
 3. infidana (Hübner, 1824) (Fältmalörtrotvecklare)
 4. huebneriana (Lienig & Zeller, 1846) (Hybnerrotvecklare)
Eucosma Hübner, 1823 (Frövecklare) Male genitalia
 1. obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) (Fettistelfrövecklare)
 2. scorzonerana (Benander, 1942) (Svinrotvecklare)
 3. cana (Haworth, 1811) (Tistelfrövecklare)
 4. hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödklintfrövecklare)
 5. fulvana (Stephens, 1834) (Väddklintfrövecklare)
 6. balatonana (Osthelder, 1937) (Bitterfibblefrövecklare)
 7. campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ståndsfrövecklare)
 8. aemulana (Schläger, 1849) (Stram gullrisfrövecklare)
 9. tripoliana (Barrett, 1880) (Strandasterfrövecklare)
 10. lacteana (Treitschke, 1835) (Malörtfrövecklare)
 11. krygeri (Rebel, 1937) (Strandmalörtfrövecklare)
 12. metzneriana (Treitschke, 1830) (Malörtskottvecklare)
 13. messingiana (Fischer von Röslerstam, 1839) (Gul fältmalörtrotvecklare)
 14. conterminana (Guenée, 1845) (Sallatsfrövecklare)
 15. aspidiscana (Hübner, 1817) (Brun gullrisfrövecklare)
 16. pupillana (Clerck, 1759) (Malörtstjälkvecklare)
 17. saussureana (Benander, 1928) (Fjällskärefrövecklare)
 18. suomiana (A. Hoffmann, 1893) (Finsk gullrisfrövecklare)
Gypsonoma Meyrick, 1895 (Bladvecklare) Male genitalia
 1. minutana (Hübner, 1799) (Silverpoppelbladvecklare)
 2. dealbana (Frölich, 1828) (Hagtornbladvecklare)
 3. oppressana (Treitschke, 1835) (Poppelknoppvecklare)
 4. sociana (Haworth, 1811) (Aspskottvecklare)
 5. nitidulana (Lienig & Zeller, 1846) (Videhakvecklare)
 6. aceriana (Duponchel, 1843) (Poppelskottvecklare)
Epiblema Hübner, 1825 (Stjälkvecklare) Male genitalia
 1. sticticana (Fabricius, 1794) (Hästhovstjälkvecklare)
 2. scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Större tistelstjälkvecklare)
 3. cirsiana (Zeller, 1843) (Mindre tistelstjälkvecklare)
 4. foenella (Linnaeus, 1758) (Gråbostjälkvecklare)
 5. junctana (Herrich-Schäffer, 1856) (Fingerörtvecklare)
 6. grandaevana (Lienig & Zeller, 1846) (Hästhovsrotvecklare)
 7. graphana (Treitschke, 1835) (Röllekstjälkvecklare)
 8. simploniana (Duponchel, 1835) (Fjällskälkvecklare)
 9. obscurana (Herrich-Schäffer, 1851) (Krisslestjälkvecklare)
Notocelia Hübner, 1825 (Rosenvecklare) Male genitalia
 1. cynosbatella (Linnaeus, 1758) (Rosenvecklare)
 2. tetragonana (Stephens, 1834) (Mörk rosenvecklare)
 3. uddmanniana (Linnaeus, 1758) (Björnbärsvecklare)
 4. roborana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Större rosenvecklare)
 5. incarnatana (Hübner, 1800) (Mindre rosenvecklare)
 6. rosaecolana (Doubleday, 1850) (Blek rosenvecklare)
 7. trimaculana (Haworth, 1811) (Hagtornskottvecklare)
Pseudococcyx Swatschek, 1958 (Tallvecklare) Male genitalia
 1. posticana (Zetterstedt, 1839) (Gråblå tallvecklare)
 2. turionella (Linnaeus, 1758) (Tallknoppvecklare)
Clavigesta Obraztsov, 1946 (Tallvecklare)
 1. purdeyi (Durrant, 1911) (Tallbarrsvecklare)
Retinia Guenée, 1845 (Tallvecklare) Male genitalia
 1. resinella (Linnaeus, 1758) (Hartsgallvecklare)
 2. perangustana (Snellen, 1883) (Lärkkottvecklare)
Gravitarmata Obraztsov, 1946 (Grankottvecklare)
 1. margarotana (Heinemann, 1863) (Silvergrankottvecklare)
Rhyacionia Hübner, 1825 (Tallvecklare) Male genitalia
 1. buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tallskottvecklare)
 2. pinicolana (Doubleday, 1849) (Förväxlad tallskottvecklare)
 3. pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) (Gråbrun tallvecklare)
 4. duplana (Hübner, 1813) (Tallkulturvecklare)
 5. logaea Durrant, 1911 (Cilierad tallvecklare)
 6. piniana (Herrich-Schäffer, 1851) (Dvärgtallvecklare)
Eucosmomorpha Obraztsov, 1951 (Bladvecklare)
 1. albersana (Hübner, 1813) (Snöbärsvecklare)
Enarmonia Hübner, 1826 (Barkvecklare)
 1. formosana (Scopoli, 1763) (Äppelbarkvecklare)
Ancylis Hübner, 1825 (Sikelvecklare) Male genitalia
 1. unguicella (Linnaeus, 1758) (Ljungsikelvecklare)
 2. uncella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gråfläcksikelvecklare)
 3. laetana (Fabricius, 1775) (Aspsikelvecklare)
 4. kenneli Kuznetsov, 1962 (Östlig sikelvecklare)
 5. obtusana (Haworth, 1811) (Trubbsikelvecklare)
 6. comptana (Frölich, 1828) (Smultronsikelvecklare)
 7. upupana (Treitschke, 1835) (Almsikelvecklare)
 8. geminana (Donovan, 1806) (Grårandsikelvecklare)
 9. subarcuana (Douglas, 1847) (Halvvågsikelvecklare)
 10. diminutana (Haworth, 1811) (Spetssikelvecklare)
 11. selenana (Guenée, 1845) (Hagtornsikelvecklare)
 12. unculana (Haworth, 1811) (Getapelsikelvecklare)
 13. myrtillana (Treitschke, 1830) (Blåbärsikelvecklare)
 14. apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Långsikelvecklare)
 15. paludana (Barrett, 1871) (Sumpvialsikelvecklare)
 16. badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Allmän sikelvecklare)
 17. achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Slånsikelvecklare)
 18. mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Eksikelvecklare)
 19. tineana (Hübner, 1799) (Björksikelvecklare)

Grapholitini (Borrvecklare)

Cydia Hübner, 1825 (Borrvecklare) Male genitalia
 1. fissana (Frölich, 1828) (Dubbelmåneärtvecklare)
 2. compositella (Fabricius, 1775) (Klövervecklare)
 3. pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846) (Sötvedelvecklare)
 4. aureolana (Tengström, 1848) (Fjällvedelvecklare)
 5. caecana (Schläger, 1849) (Skogsklövervecklare)
 6. discretana (Wocke, 1861) (Humlevecklare)
 7. gemmiferana (Treitschke, 1835) (Backvialvecklare)
 8. jungiella (Clerck, 1759) (Förstamajvecklare)
 9. lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Månfläckad ärtvecklare)
 10. orobana (Treitschke, 1830) (Vickerärtvecklare)
 11. funebrana (Treitschke, 1835) (Plommonvecklare)
 12. tenebrosana (Duponchel, 1843) (Nypononvecklare)
 13. janthinana (Duponchel, 1835) (Hagtornbärvecklare)
 14. lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Trädgårdsvecklare)
 15. nigricana (Fabricius, 1794) (Ärtvecklare)
 16. succedana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Käringtandvecklare)
 17. medicaginis (Kuznetsov, 1962) (Luzernvecklare)
 18. microgrammana (Guenée, 1845) (Puktörnevecklare)
 19. duplicana (Zetterstedt, 1839) (Enbarkvecklare)
 20. cognatana (Barrett, 1874) (Kvartsmånetallbarkvecklare)
 21. illutana (Herrich-Schäffer, 1851) (Svart granborrvecklare)
 22. corollana (Hübner, 1823) (Aspbarkvecklare)
 23. coniferana (Saxesen, 1840) (Allmän tarrbarkvecklare)
 24. indivisa (Danilevsky, 1963) (Grankådvecklare)
 25. conicolana (Heylaerts, 1874) (Svarttallkottvecklare)
 26. cosmophorana (Treitschke, 1835) (Tallkådvecklare)
 27. strobilella (Linnaeus, 1758) (Grankottvecklare)
 28. pactolana (Zeller, 1840) (Granbarkvecklare)
 29. grunertiana (Ratzeburg, 1868) (Lärkbarkvecklare)
 30. pomonella (Linnaeus, 1758) (Äpplevecklare)
 31. servillana (Duponchel, 1836) (Sälggallvecklare)
 32. leguminana (Lienig & Zeller, 1846) (Almbarkvecklare)
 33. cornucopiae (Tengström, 1869) (Aspskogvecklare)
 34. triangulella (Goeze, 1783) (Ekollonvecklare)
 35. fagiglandana (Zeller, 1841) (Bokollonvecklare)
 36. amplana (Hübner, 1799) (Tegelfärgad ekollonvecklare)
 37. inquinatana (Hübner, 1799) (Lönnfruktvecklare)
Lathronympha Meyrick, 1926 (Bladvecklare)
 1. strigana (Fabricius, 1775) (Johannesörtvecklare)
Pammene Hübner, 1825 (Solvecklare) Male genitalia
 1. aurana (Fabricius, 1775) (Guldborrvecklare)
 2. gallicana (Guenée, 1845) (Palsternackborrvecklare)
 3. fasciana (Linnaeus, 1761) (Ollonsolvecklare)
 4. splendidulana (Guenée, 1845) (Glanssolvecklare)
 5. insulana (Guenée, 1845) (Sällsynt björksolvecklare)
 6. ignorata Kuznetsov, 1968 (Ignorerad solvecklare)
 7. giganteana (Peyerimhoff, 1863) (Smal eksolvecklare)
 8. argyrana (Hübner, 1799) (Liten eksolvecklare)
 9. suspectana (Lienig & Zeller, 1846) (Asksolvecklare)
 10. albuginana (Guenée, 1845) (Ekgallsolvecklare)
 11. clanculana (Tengström, 1869) (Dvärgbjörksolvecklare)
 12. obscurana (Stephens, 1834) (Murrig björksolvecklare)
 13. agnotana Rebel, 1914 (Hagtornsolvecklare)
 14. luedersiana (Sorhagen, 1885) (Odonsolvecklare)
 15. rhediella (Clerck, 1759) (Rödspetsad solvecklare)
 16. populana (Fabricius, 1787) (Videsolvecklare)
 17. spiniana (Duponchel, 1843) (Slånsolvecklare)
 18. regiana (Zeller, 1849) (Kunglig sykomorsolvecklare)
 19. aurita Razovski, 1992 (Gyllene sykomorsolvecklare)
 20. ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) (Gransolvecklare)
 21. germmana (Hübner, 1799) (Svart eksolvecklare)
Strophedra Herrich-Schäffer, 1853 (Bladvecklare) Male genitalia
 1. weirana (Douglas, 1850) (Bokbladvecklare)
 2. nitidana (Fabricius, 1794) (Ekbladvecklare)
Dichrorampha Guenée, 1845 (Rotvecklare) Male genitalia
 1. plumbana (Scopoli, 1763) (Jämstruken röllekrotvecklare)
 2. sedatana Busck, 1906 (Gulfjällig renfanerotvecklare)
 3. aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) (Svartstreckad rotvecklare)
 4. consortana Stephens, 1852 (Prästkragestjälkvecklare)
 5. acuminatana (Lienig & Zeller, 1846) (Spetsig prästkragerotvecklare)
 6. sylvicolana (Heinemann, 1863) (Nysörtrotvecklare)
 7. simpliciana (Haworth, 1811) (Gråborotvecklare)
 8. sequana (Hübner, 1799) (Vithakad röllekrotvecklare)
 9. heegerana (Duponchel, 1843) (Rödgulhakad rotvecklare)
 10. senectana Guenée, 1845 (Grågul alvarrotvecklare)
 11. incognitana (Kremky & Maslowski, 1933) (Svagtecknad röllekrotvecklare)
 12. vancouverana McDunnough, 1935 (Rödtonad röllekrotvecklare)
 13. flavidorsana Knaggs, 1867 (Gulhakad renfanerotvecklare)
 14. alpinana (Treitshke, 1830) (Gulhakad prästkragerotvecklare)
 15. petiverella (Linnaeus, 1758) (Gulhakad röllekrotvecklare)
 16. plumbagana (Treitshke, 1830) (Ljus röllekrotvecklare)
 17. obscuratana (Wolff, 1955) (Obskyr renfanerotvecklare)
 18. agilana (Tengström, 1848) (Liten röllekrotvecklare)

Choreutoidea (Gnidmalar)
Choreutidae (Gnidmalar)
Choreutinae (Gnidmalar)

Anthophila Haworth, 1811 (Gnidmalar)
 1. fabriciana (Linnaeus, 1767) (Bredvingad nässelmal)
Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980 (Gnidmalar) Male genitalia
 1. argentinetta (Fourcroy, 1785) (Glansig frossörtmal)
 2. sehestediana (Fabricius, 1775) (Brunbandad frossörtmal)
 3. ultimana (Krulikovsky, 1909) (Vitstreckad gnidmal)
Tebenna Billberg, 1820 (Gnidmalar)
 1. bjerkandrella (Thunberg, 1784) (Krisslegnidmal)
Choreutis Hübner, 1825 (Gnidmalar) Male genitalia
 1. diana (Hübner, 1822) (Björkgnidmal)
 2. pariana (Clerck, 1759) (Äpplegnidmal)

Urodoidea (Raspmalar)
Urodidae (Raspmalar)

Wockia Heinemann, 1870 (Raspmalar)
 1. asperipunctella (Bruand, 1851) (Aspraspmal)

Schreckensteinioidea (Konkavmalar)
Schreckensteiniidae (Konkavmalar)

Schreckensteinia Hübner, 1825 (Konkavmalar)
 1. festaliella (Hübner, 1819) (Hallonkonkavmal)

Epermenioidea (Skärmmalar)
Epermeniidae (Skärmmalar)
Epermeniinae (Skärmmalar)
Phaulerniini (Skärmmalar)

Phaulernis Meyrick, 1895 (SKärmmalar) Male genitalia
 1. fulviguttella (Zeller, 1839) (Strätteskärmmal)
 2. dentella (Zeller, 1839) (Svart kirskålskärmmal)

Epermeniini (Skärmmalar)

Epermenia Hübner, 1825 (Skärmmalar) Male genitalia
 1. chaerophyllella (Goeze, 1783) (Smalvingad skärmmal)
 2. illigerella (Hübner, 1813) (Rödgul kirskålmal)
 3. falciformis (Haworth, 1828) (Rödgul strättemal)
 4. farreni (Walsingham, 1894) (Björnlokeskärmmal)
 5. profugella (Stainton, 1856) (Bockrotskärmmal)

Alucitoidea (Fjädermott)
Alucitidae (Fjädermott)

Alucita Linnaeus, 1758 (Fjädermott) Male genitalia
 1. hexadactyla (Linnaeus, 1758) (Kaprifolfjädermott)
 2. grammodactyla Zeller, 1841 (Fältväddfjädermott)
Pterotopteryx Hannemann, 1959 (Fjädermott)
 1. dodecadactyla (Hübner, 1813) (Tryfjädermott)

Pterophoroidea (Fjädermott)
Pterophoridae (Fjädermott)
Pterophorinae (Fjädermott)

Platyptilia Hübner, 1825 (Fjädermott) Male genitalia
 1. tesseradactyla (Linnaeus, 1761) (Kattfotfjädermott)
 2. farfarellus Zeller, 1867 (Korsörtfjädermott)
 3. gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hästhovsfjädermott)
 4. calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gullrisfjädermott)
Gillmeria Tutt, 1905 (Fjädermott) Male genitalia
 1. pallidactyla (Haworth, 1811) (Röllekfjädermott)
 2. tetradactyla (Linnaeus, 1758) (Renfanefjädermott)
Amblyptilia Hübner, 1825 (Fjädermott) Male genitalia
 1. acanthadactyla (Hübner, 1813) (Syskefjädermott)
 2. punctidactyla (Haworth, 1811) (Stormhattfjädermott)
Stenoptilia Hübner, 1825 (Fjädermott) Male genitalia
 1. pneumonanthes (Büttner, 1880) (Klockgentianafjädermott)
 2. pterodactyla (Linnaeus, 1761) (Teveronikefjädermott)
 3. veronicae Karvonen, 1932 (Strandveronikefjädermott)
 4. bipunctidactyla (Scopoli, 1763) (Ängsväddfjädermott)
 5. pelidnodactyla (Stein, 1837) (Mandelblomfjädermott)
 6. islandicus (Staudinger, 1857) (Tuvbräckefjädermott)
 7. zophodactylus (Duponchel, 1840) (Arunfjädermott)
Buszkoiana Kocak, 1981 (Fjädermott)
 1. capnodactylus (Zeller, 1841) (Pestskråpfjädermott)
Cnaemidophorus Wallengren, 1862 (Fjädermott)
 1. rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rosenknoppfjädermott)
Marasmarcha Meyrick, 1886 (Fjädermott)
 1. lunaedactyla (Haworth, 1811) (Puktörnefjädermott)
Geina Tutt, 1907 (Fjädermott)
 1. didactyla (Linnaeus, 1758) (Humleblomsterfjädermott)
Buckleria Tutt, 1905 (Fjädermott)
 1. paludum (Zeller, 1839) (Sileshårfjädermott)
Oxyptilus Zeller, 1841 (Fjädermott) Male genitalia
 1. pilosellae (Zeller, 1841) (Gråfibblefjädermott)
 2. chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Flockfibblefjädermott)
 3. ericetorum (Stainton, 1851) (Backfibblefjädermott)
 4. parvidactyla (Haworth, 1811) (Sandfibblefjädermott)
Crombrugghia Tutt, 1907 (Fjädermott)
 1. distans (Zeller, 1847) (Klofibblefjädermott)
Pselnophorus Wallengren, 1881 (Fjädermott)
 1. heterodactyla (Müller, 1764) (Skogssallatfjädermott)
Hellinsia Tutt, 1905 (Fjädermott) Male genitalia
 1. osteodactylus (Zeller, 1841) (Blekgult gullrisfjädermott)
 2. distinctus (Herrich-Schäffer, 1855) (Malörtfjädermott)
 3. didactylites (Ström, 1783) (Fibbleblomfjädermott)
 4. tephradactyla (Hübner, 1813) (Treprickigt gullrisfjädermott)
 5. lienigianus (Zeller, 1852) (Gråbofjädermott)
Oidaematophorus Wallengren, 1862 (Fjädermott) Male genitalia
 1. lithodactyla (Treitschke, 1833) (Allmänt krisslefjädermott)
 2. rogenhoferi (Mann, 1871) (Brunbinkefjädermott)
 3. vafradactylus Svensson, 1966 (Gråbenkrisslefjädermott)
Emmelina Tutt, 1905 (Fjädermott)
 1. monodactyla (Linnaeus, 1758) (Gråbrunt vindefjädermott)
Adaina Tutt, 1905 (Fjädermott)
 1. microdactyla (Hübner, 1813) (Hampflockelfjädermott)
Porittia Tutt, 1905 (Fjädermott)
 1. galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kardborrefjädermott)
Calyciphora Kasy, 1960 (Fjädermott)
 1. albodactylus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Spåtistelfjädermott)
Merrifieldia Tutt, 1905 (Fjädermott) Male genitalia
 1. leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ojämnsprötat timjanfjädermott)
 2. tridactyla (Linnaeus, 1758) (Radsprötat timjanfjädermott)
 3. baliodactylus (Zeller, 1841) (Kungsmyntefjädermott)
Pterophorus Schäffer, 1766 (Fjädermott)
 1. pentadactyla (Linnaeus, 1758) (Vitt fjädermott)

Pyraloidea (Mott)
Pyralidae (Mott)
Gallerinae (Vaxmott)
Tirathabini (Humlemott)

Aphomia Hübner, 1825 (Humlemott)
 1. sociella (Linnaeus, 1758) (Humlemott)
Melissoblaptes Zeller, 1839 (Sandflymott)
 1. zelleri Joannis, 1932 (Sandflymott)

Galleriini (Vaxmott)

Achroia Hübner, 1819 (Vaxmott)
 1. grisella (Fabricius, 1794) (Litet vaxmott)
Galleria Fabricius, 1798 (Vaxmott)
 1. mellonella (Linnaeus, 1758) (Stort vaxmott)

Pyralinae (Mott)
Pyralini (Mott)

Synaphe Hübner, 1825 (Mossmott)
 1. punctalis (Fabricius, 1775) (Spetsvingat mossmott)
Pyralis Linnaeus, 1758 (Ljusmott) Male genitalia
 1. regalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kungligt ljusmott)
 2. lienigialis (Zeller, 1843) (Lienigljusmott)
 3. farinalis (Linnaeus, 1758) (Mjölmott)
Aglossa Latreille, 1796 (Fettmott)
 1. pinguinalis (Linnaeus, 1758) (Fettmott)
Hypsopygia Hübner, 1825 (Ljusmott)
 1. costalis (Fabricius, 1775) (Högstjärtmott)
Orthopygia Ragonot, 1890 (Herkulesmott)
 1. glaucinalis (Linnaeus, 1758) (Blågrått herkulesmott)

Endotrichini (Mott)

Endotricha Zeller, 1847 (Ljusmott)
 1. flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lövkrattmott)

Phycitinae (Mott)
Cryptoblabini (Mott)

Cryptoblabes Zeller, 1847 (Strimmott)
 1. bistriga (Haworth, 1811) (Tvåstrimmigt almott)

Phycitini (Mott)

Salebriopsis Hannemann, 1965 (Molnmott)
 1. albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) (Vithuvat molnmott)
Elegia Ragonot, 1887 (Molnmott)
 1. similella (Zincken, 1818) (Ekmolnmott)
Ortholepis Ragonot, 1887 (Bladmott) Male genitalia
 1. betulae (Goeze, 1778) (Svartgrått björkbladmott)
 2. vacciniella (Lienig & Zeller, 1846) (Blåbärsmott)
Pyla Grote, 1882 (Molnmott)
 1. fusca (Haworth, 1811) (Svartbrunt ljungmott)
Pempeliella Caradja, 1916 (Timjansmott) Male genitalia
 1. ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rakbandat timjansmott)
 2. dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Krokbandat timjansmott)
Catastia Hübner, 1825 (Molnmott) Male genitalia
 1. marginea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Guldfransmott)
 2. kistrandella Opheim, 1963 (Stenblocksmott)
Polopeustis Ragonot, 1893 (Molnmott)
 1. altensis (Wocke, 1862) (Blågrått fjällmott)
Khorassania Amsel, 1951 (Molnmott)
 1. compositella (Treitschke, 1835) (Prydligt molnmott)
Sciota Hulst, 1888 (Molnmott) Male genitalia
 1. fumella (Eversmann, 1844) (Östligt molnmott)
 2. hostilis (Stephens, 1834) (Aspmolnmott)
 3. adelphella (Fischer von Röslerstam, 1836) (Vitpilmott)
Selagia Hübner, 1825 (Glansmott) Male genitalia
 1. argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Silverglansmott)
 2. spadicella (Hübner, 1796) (Kastanjebrunt glansmott)
Pima Hulst, 1888 (Molnmott)
 1. boisduvaliella (Guenée, 1845) (Strandärtmott)
Etiella Zeller, 1839 (Molnmott)
 1. zinckenella (Treitschke, 1832) (Tropikärtmott)
Oncocera Stephens, 1829 (Molnmott) Male genitalia
 1. semirubella (Scopoli, 1763) (Käringtandmott)
 2. faecella (Zeller, 1839) (Björkskogsmott)
Pempelia Hübner, 1825 (Molnmott) Male genitalia
 1. formosa (Haworth, 1811) (Almmolnmott)
 2. palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Jungfrulinmott)
Psorosa Zeller, 1846 (Molnmott)
 1. nucleolella (Möschler, 1866) (Kärnmott)
Dioryctria Zeller, 1846 (Barrskogsmott) Male genitalia
 1. sylvestrella (Ratzeburg, 1840) (Glänsande tallbarkmott)
 2. schuetzeella Fuchs, 1899 (Granbarrmott)
 3. simplicella Heinemann, 1863 (Tallknoppmott)
 4. abietella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grankottmott)
Phycita Curtis, 1828 (Bladmott)
 1. roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gråbrunt ekbladmott)
Hypochalcia Hübner, 1825 (Backmott)
 1. ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stort backmott)
Nephopterix Hübner, 1825 (Benvedsmott)
 1. angustella (Hübner, 1796) (Benvedsmott)
Conobathra Meyrick, 1886 (Ekbladmott) Male genitalia
 1. tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bergekbladmott)
 2. repandana (Fabricius, 1798) (Skogsekbladmott)
Trachycera Ragonot, 1893 (Mörkmott) Male genitalia
 1. suavella (Zincken, 1818) (Snedbandat slånmott)
 2. advenella (Zincken, 1818) (Rönnmörkmott)
 3. marmorea (Haworth, 1811) (Marmorerat slånmott)
Acrobasis Zeller, 1839 (Ekbladmott) Male genitalia
 1. sodalella Zeller, 1848 (Grått ekbladmott)
 2. consociella (Hübner, 1813) (Mindre ekbladmott)
Apomyelois Heinrich, 1956 (Svampmott)
 1. bistriatella (Hulst, 1887) (Skiktdynemott)
Episcythrastis Meyrick, 1937 (Hedmott)
 1. tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hedmott)
Eurhodope Hübner, 1825 (Rosenmott) Male genitalia
 1. rosella (Scopoli, 1763) (Rosenmott)
 2. cirrigerella (Zincken, 1818) (Åkerväddmott)
Myelois Hübner, 1825 (Märgmott)
 1. circumvoluta (Fourcroy, 1785) (Tistelmärgmott)
Zophodia Hübner, 1825 (Bärmott)
 1. grossulariella (Zincken, 1818) (Krusbärsmott)
Assara Walker, 1863 (Frömott)
 1. terebrella (Zincken, 1818) (Granfrömott)
Euzophera Zeller, 1867 (Rörmott) Male genitalia
 1. pinguis (Haworth, 1811) (Askbarkmott)
 2. cinerosella (Zeller, 1839) (Malörtmott)
 3. fuliginosella (Heinemann, 1865) (Björkrörmott)
Nyctegretis Zeller, 1848 (Rotmott)
 1. lineana (Scopoli, 1786) (Gråborotmott)
Ancylosis Zeller, 1839 (Rotmott) Male genitalia
 1. cinnamomella (Duponchel, 1836) (Cinnobermott)
 2. oblitella (Zeller, 1839) (Marskmott)
Homoeosoma Curtis, 1833 (Blommott) Male genitalia
 1. sinuella (Fabricius, 1794) (Grobladrotmott)
 2. nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Molnigt tistelkorgmott)
 3. nimbella (Duponchel, 1837) (Grått korgblomsmott)
Phycitodes Hampson, 1917 (Blommott) Male genitalia
 1. maritima (Tengström, 1848) (Vitkantat korgblomsmott)
 2. binaevella (Hübner, 1813) (Storpunktsmott)
 3. lacteella (Rotschild, 1915) (Vitt blommott)
 4. saxicola (Vaughan, 1870) (Vinkelpunkterat korgblomsmott)
 5. albatella (Ragonot, 1887) (Triangelpunkterat korgblomsmott)
Vitula Ragonot, 1887 (Olikmott) Male genitalia
 1. edmandsii (Zincken, 1818) (Humlebomott)
 2. biviella (Zeller, 1848) (Tallhängemott)
Plodia Guenée, 1845 (Mjölmott)
 1. interpunctella (Hübner, 1813) (Indiskt mjölmott)
Ephestia Guenée, 1845 (Olikmott) Male genitalia
 1. kuehniella Zeller, 1879 (Kvarnmott)
 2. mistralella (Millière, 1874) (Kråkrismott)
 3. elutella (Hübner, 1796) (Hömott)
Cadra Walker, 1864 (Fruktmott)
 1. cautella (Walker, 1863) (Kortvingat fruktmott)

Anerastiini (Mott)

Anerastia Hübner, 1825 (Rotmott)
 1. lotella (Hübner, 1813) (Rödgrått gräsrotmott)

Crambidae (Ugglemott)
Scopariinae (Ugglemott)

Scoparia Haworth, 1811 (Ugglemott) Male genitalia
 1. subfusca Haworth, 1811 (Hästhovsugglemott)
 2. basistrigalis Knaggs, 1866 (Ekskogsugglemott)
 3. ambigualis (Treitschke, 1829) (Variabelt ugglemott)
 4. ancipitella (La Harpe, 1855) (Askgrått ugglemott)
 5. conicella (La Harpe, 1855) (Bokskogsugglemott)
 6. pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvivelaktigt ugglemott)
Gesneria Hübner, 1825 (Ugglemott)
 1. centuriella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stort ugglemott)
Eudonia Billberg, 1820 (Ugglemott) Male genitalia
syn. Dipleurina Chapman, 1912 (Ugglemott)
syn. Witlesia Chapman, 1912 (Ugglemott)
 1. lacustrata (Panzer, 1804) (Hagtornsugglemott)
 2. murana (Curtis, 1827) (Murugglemott)
 3. alpina (Curtis, 1850) (Nordligt ugglemott)
 4. laetella (Zeller, 1846) (Vitt ugglemott)
 5. aequalis Kyrki & Svensson, 1986 (Svartgrått ugglemott)
 6. truncicolella (Stainton, 1849) (Stamugglemott)
 7. mercurella (Linnaeus, 1758) (Molnugglemott)
 8. sudetica (Zeller, 1839) (Sudetiskt ugglemott)
 9. pallida (Curtis, 1827) (Blekt ugglemott)
Heliothela Guenée, 1854 (Solmott)
 1. wulfeniana (Scopoli, 1763) (Svart solmott)

Crambinae (Gräsmott)

Euchromius Guenée, 1845 (Gräsmott)
 1. ocellea (Haworth, 1811) (Immigrantgräsmott)
Chilo Zincken, 1817 (Gräsmott)
 1. phragmitella (Hübner, 1810) (Vassmott)
Calamotropha Zeller, 1863 (Gräsmott)
 1. paludella (Hübner, 1824) (Kaveldunmott)
Chrysoteuchia Hübner, 1825 (Gräsmott)
 1. culmella (Linnaeus, 1758) (Trädgårdsgräsmott)
Crambus Fabricius, 1798 (Gräsmott) Male genitalia
 1. pascuella (Linnaeus, 1758) (Betesmarkgräsmott)
 2. silvella (Hübner, 1813) (Skogsgräsmott)
 3. scoticus (Westwood, 1849) (Sumpgräsmott)
 4. ericella (Hübner, 1813) (Ljunggräsmott)
 5. alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817) (Främlingsgräsmott)
 6. heringiellus Herrich-Schäffer, 1848 (Svartbrunt gräsmott)
 7. pratella (Linnaeus, 1758) (Tandgräsmott)
 8. lathoniellus (Zincken, 1817) (Allmänt gräsmott)
 9. hamella (Thunberg, 1788) (Spetsgräsmott)
 10. perlella (Scopoli, 1763) (Silvervitt gräsmott)
Agriphila Hübner, 1825 (Gräsmott) Male genitalia
 1. deliella (Hübner, 1813) (Svartstrimmigt gräsmott)
 2. tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Dystert gräsmott)
 3. inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grässkottmott)
 4. latistria (Haworth, 1811) (Långstreckat gräsmott)
 5. selasella (Hübner, 1813) (Strandgröegräsmott)
 6. straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Halmgult gräsmott)
 7. poliellus (Treitschke, 1832) (Smalt gräsmott)
 8. biarmicus (Tengström, 1865) (Dubbelbeväpnat gräsmott)
 9. geniculea (Haworth, 1811) (Knägräsmott)
Catoptria Hübner, 1825 (Gräsmott) Male genitalia
 1. permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848) (Allmänt silverbandgräsmott)
 2. osthelderi (Lattin, 1950) (Sydligt silverbandgräsmott)
 3. conchella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Hofgrens gräsmott)
 4. mytilella (Hübner, 1805) (Mytiskt gräsmott)
 5. pinella (Linnaeus, 1758) (Silverfläckat gräsmott)
 6. permiaca (Petersen, 1924) (Östligt gräsmott)
 7. margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Pärlgräsmott)
 8. furcatellus (Zetterstedt, 1839) (Fjällgräsmott)
 9. fulgidella (Hübner, 1813) (Vitstrimmigt sandgräsmott)
 10. maculalis (Zetterstedt, 1839) (Fläckat myrgräsmott)
 11. falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Oäkta gräsmott)
 12. verellus (Zincken, 1817) (Äkta gräsmott)
 13. lythargyrella (Hübner, 1796) (Glänsande sandgräsmott)
Thisanotia Hübner, 1825 (Gräsmott)
 1. chrysonuchella (Scopoli, 1763) (Bågbandgräsmott)
Pediasia Hübner, 1825 (Gräsmott) Male genitalia
 1. fascelinella (Hübner, 1813) (Linjerat gräsmott)
 2. truncatellus (Zetterstedt, 1839) (Stympat gräsmott)
 3. contaminella (Hübner, 1796) (Förväxlat gräsmott)
 4. aridella (Thunberg, 1788) (Saltängsgräsmott)
Platytes Guenée, 1845 (Gräsmott) Male genitalia
 1. cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Litet mossmott)
 2. alpinella (Hübner, 1813) (Sandmott)

Schoenobiinae (Sävmott)

Schoenobius Duponchel, 1836 (Sävmott)
 1. gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stort sävmott)
Donacaula Meyrick, 1890 (Sävmott) Male genitalia
 1. forficella (Thunberg, 1794) (Saxsävmott)
 2. mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Spetssävmott)

Acentropinae (Vattenmott)

Elophila Hübner, 1825 (Vattenmott)
 1. nymphaeata (Linnaeus, 1758) (Näckrosmott)
Acentria Stephens, 1829 (Vattenmott)
 1. ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Snövitt vattenmott)
Cataclysta Hübner, 1825 (Vattenmott)
 1. lemnata (Linnaeus, 1758) (Andmatmott)
Parapoynx Hübner, 1825 (Vattenmott)
 1. stratiotata (Linnaeus, 1758) (Vattenaloemott)
Nymphula Schrank, 1802 (Vattenmott)
 1. nitidulata (Hufnagel, 1767) (Dammott)

Odontiinae (Mott)
Hercyniini (Mott)

Metaxmeste Hübner, 1825 (Hedflymott) Male genitalia
 1. phrygialis (Hübner, 1796) (Fjällhedflymott)
 2. schrankiana (Hochenwarth, 1785) (Lapphedflymott)

Odontiini (Mott)

Cynaeda Hübner, 1825 (Tandmott)
 1. dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tandmott)
Epascestria Hübner, 1825 (Ljusmott)
 1. pustulalis (Hübner, 1823) (Oxtungegallmott)
Atralata Sylvén, 1947 (Sorgmott)
 1. albofascialis (Treitschke, 1829) (Krisslesorgmott)

Eurrhypini (Mott)

Eurrhypis Hübner, 1825 (Ginstmott)
 1. pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ginstmott)

Evergestinae (Senapsmott)

Evergestis Hübner, 1825 (Senapsmott) Male genitalia
 1. frumentalis (Linnaeus, 1761) (Flammigt senapsmott)
 2. forficalis (Linnaeus, 1758) (Kålmott)
 3. extimalis (Scopoli, 1763) (Molnbrämat senapsmott)
 4. limbata (Linnaeus, 1767) (Löktravmott)
 5. pallidata (Hufnagel, 1767) (Sommargyllenmott)
 6. aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Bergsenapsmott)

Pyraustinae (Ängsmott)

Loxostege Hübner, 1825 (Ljusmott) Male genitalia
 1. turbidalis (Treitschke, 1829) (Fältmalörtsmott)
 2. sticticalis (Linnaeus, 1761) (Betmott)
 3. commixtalis (Walker, 1866) (Myrljusmott)
 4. manualis (Geyer, 1832) (Alvarljusmott)
 5. ephippialis (Zetterstedt, 1839) (Fjällängsljusmott)
Ecpyrrhorrhoea Hübner, 1826 (Ängsmott)
 1. rubiginalis (Hübner, 1796) (Rödgult ängsmott)
Pyrausta Schrank, 1802 (Ljusmott) Male genitalia
 1. cingulata (Linnaeus, 1758) (Gördelljusmott)
 2. sanguinalis (Linnaeus, 1767) (Blodrött ljusmott)
 3. despicata (Scopoli, 1763) (Grobladsljusmott)
 4. porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Porfyrljusmott)
 5. aurata (Scopoli, 1763) (Guldljusmott)
 6. purpuralis (Linnaeus, 1758) (Purpurljusmott)
 7. ostrinalis (Hübner, 1796) (Dubbelbandat ljusmott)
 8. nigrata (Scopoli, 1763) (Svart ljusmott)
 9. aerealis (Hübner, 1793) (Sandfältljusmott)
Nascia Curtis, 1835 (Ängsmott)
 1. cilialis (Hübner, 1796) (Jättestarrmott)
Sitochroa Hübner, 1825 (Ängsmott) Male genitalia
 1. palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Morotsmott)
 2. verticalis (Linnaeus, 1758) (Tistelängsmott)
Anania Hübner, 1823 (Ängsmott) Male genitalia
 1. fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kovallmott)
 2. lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lansmott)
 3. coronata (Hufnagel, 1767) (Flädermott)
 4. stachydalis (Germar, 1821) (Stinksyskemott)
 5. perlucidalis (Hübner, 1809) (Åkertistelmott)
 6. verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kungsljusmott)
 7. funebris (Ström, 1768) (Vitfläckigt ängsmott)
Algedonia Lederer, 1863 (Ängsmott)
 1. terrealis (Treitschke, 1829) (Mörkbrämat gullrismott)
Sclerocona Meyrick, 1890 (Ängsmott)
 1. acutella (Eversmann, 1842) (Vassvingemott)
Psammotis Hübner, 1825 (Ängsmott)
 1. pulveralis (Hübner, 1796) (Pudrat ängsmott)
Ostrinia Hübner, 1825 (Ängsmott) Male genitalia
 1. palustralis (Hübner, 1796) (Vattenskräppemott)
 2. nubilalis (Hübner, 1796) (Majsmott)
Ebulea Doubleday, 1849 (Ängsmott)
 1. crocealis (Hübner, 1796) (Guldgult krisslemott)
Eurrhypara Hübner, 1825 (Ängsmott)
 1. hortulata (Linnaeus, 1758) (Vitt nässelmott)
Paratalanta Meyrick, 1890 (Ängsmott) Male genitalia
 1. pandalis (Hübner, 1825) (Spensligt ängsmott)
 2. hyalinalis (Hübner, 1796) (Sidengult ängsmott)

Spilomelini (Ängsmott)

Udea Guenée, 1845 (Ängsmott) Male genitalia
 1. ferrugalis (Hübner, 1796) (Vandrarängsmott)
 2. lutealis (Hübner, 1809) (Blekgult ängsmott)
 3. prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Plommonängsmott)
 4. inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846) (Töcknigt myrmott)
 5. accolalis (Zeller, 1867) (Bymott)
 6. nebulalis (Hübner, 1796) (Dimmigt ängsmott)
 7. decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848) (Bräkenängsmott)
 8. olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kvadratmott)
 9. hamalis (Thunberg, 1788) (Blåbärsljusmott)
Pleuroptya Meyrick, 1890 (Ängsmott)
 1. ruralis (Scopoli, 1763) (Allmänt nässelmott)
Mecyna Doubleday, 1849 (Ängsmott)
 1. flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gyllenängsmott)
Agrotera Schrank, 1802 (Lundmott)
 1. nemoralis (Scopoli, 1763) (Avenboksmott)
Diasemia Hübner, 1825 (Torrängsmott)
 1. reticularis (Linnaeus, 1761) (Bokstavsmott)
Palpita Hübner, 1808 (Sydmott)
 1. vitrealis (Rossi, 1794) (Vitt sydmott)
Synclera Lederer, 1863 (Sydmott)
 1. traducalis (Zeller, 1852) (Brokigt sydmott)
Dolicharthria Stephens, 1834 (Smalmott)
 1. punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Punktsmalmott)
Antigastra Lederer, 1863 (Nattsländemott)
 1. catalaunalis (Duponchel, 1833) (Nattsländemott)
Nomophila Hübner, 1825 (Nattflymott)
 1. noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nattflymott)

Lasiocampoidea (Ädelspinnare)
Lasiocampidae (Ädelspinnare)
Poecilocampinae (Poppelspinnare)
Poecilocampini (Poppelspinnare)

Poecilocampa Stephens, 1828 (Poppelspinnare)
 1. populi (Linnaeus, 1758) (Poppelspinnare)
Trichiura Stephens, 1828 (Hagtornspinnare)
 1. crataegi (Linnaeus, 1758) (Hagtornspinnare)
 2. ariae (Hübner, 1824) (Nordlig hagtornspinnare)

Lasiocampinae (Ädelspinnare)
Eriogastrini (Björkspinnare)

Eriogaster Germar, 1810 (Björkspinnare)
 1. lanestris (Linnaeus, 1758) (Björkspinnare)
 2. arbusculae Freyer, 1849 (Dvärgbjörkspinnare)

Lasiocampini (Ädelspinnare)

Lasiocampa Schrank, 1802 (Ekspinnare)
 1. trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) (Klöverspinnare)
 2. quercus (Linnaeus, 1758) (Ekspinnare)

Macrothylaciini (Fältspinnare)

Macrothylacia Rambur, 1866 (Fältspinnare)
 1. rubi (Linnaeus, 1758) (Gräsulv)

Malacosomatinae (Ädelspinnare)
Malacosomatini (Ringspinnare)

Malacosoma Hübner, 1820 (Ringspinnare)
 1. neustria (Linnaeus, 1758) (Hedringspinnare)
 2. castrensis (Linnaeus, 1758) (Ängsringspinnare)

Pinarinae (Ädelspinnare)
Pinarini (Barrspinnare)

Dendrolimus Germar, 1812 (Barrspinnare)
 1. pini (Linnaeus, 1758) (Tallspinnare)

Selenepherini (Fältspinnare)

Euthrix Meigen, 1830 (Fältspinnare)
 1. potatoria (Linnaeus, 1758) (Gräselefant)
Cosmotriche Hübner, 1820 (Barrspinnare)
 1. lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Barrskogsspinnare)

Gastropachini (Bladspinnare)

Phyllodesma Hübner, 1820 (Bladspinnare)
 1. ilicifolia (Linnaeus, 1758) (Rödbrun bladspinnare)
Gastropacha Ochsenheimer, 1810 (Bladspinnare)
 1. quercifolia (Linnaeus, 1758) (Rostfärgad bladspinnare)

Bombycoidea (Spinnare)
Endromidae (Skäckspinnare)

Endromis Ochsenheimer, 1810 (Skäckspinnare)
 1. versicolora (Linnaeus, 1758) (Skäckspinnare)

Saturniidae (Påfågelspinnare)
Agliinae (Påfågelspinnare)

Aglia Ochsenheimer, 1810 (Påfågelspinnare)
 1. tau (Linnaeus, 1758) (Nagelspinnare)

Saturniinae (Påfågelspinnare)

Saturnia Schrank, 1802 (Påfågelspinnare)
 1. pavonia (Linnaeus, 1758) (Mindre påfågelspinnare)

Lemonidae (Mjölkörtspinnare)

Lemonia Hübner, 1820 (Mjölkörtspinnare)
 1. dumi (Linnaeus, 1758) (Mjölkörtspinnare)

Sphingidae (Svärmare)
Smerinthinae (Svärmare)
Smerinthini (Svärmare)

Mimas Hübner, 1819 (Nattsvärmare)
 1. tiliae (Linnaeus, 1758) (Lindsvärmare)
Smerinthus Latreille, 1802 (Nattsvärmare)
 1. ocellata (Linnaeus, 1758) (Videsvärmare)
Laothoe Fabricius, 1807 (Nattsvärmare)
 1. populi (Linnaeus, 1758) (Poppelsvärmare)

Sphinginae (Svärmare)
Acherontini (Svärmare)

Agrius Hübner, 1819 (Nattsvärmare)
 1. convolvuli (Linnaeus, 1758) (Åkervindesvärmare)
Acherontia Laspeyres, 1809 (Nattsvärmare)
 1. atropos (Linnaeus, 1758) (Dödskallesvärmare)

Sphingini (Svärmare)

Sphinx Linnaeus, 1758 (Nattsvärmare)
 1. ligustri Linnaeus, 1758 (Ligustersvärmare)
 2. pinastri (Linnaeus, 1758) (Tallsvärmare)

Macroglossinae (Svärmare)
Dilophonotini (Svärmare)

Hemaris Dalman, 1816 (Dagsvärmare)
 1. tityus (Linnaeus, 1758) (Svävdagsvärmare)
 2. fuciformis (Linnaeus, 1758) (Humledagsvärmare)

Macroglossini (Svärmare)

Macroglossum Scopoli, 1777 (Dagsvärmare)
 1. stellatarum (Linnaeus, 1758) (Större dagsvärmare)
Daphnis Hübner, 1819 (Nattvärmare)
 1. nerii (Linnaeus, 1758) (Oleandersvärmare)
Hyles Hübner, 1819 (Skymningssvärmare)
 1. euphorbiae (Linnaeus, 1758) (Vitsprötsvärmare)
 2. gallii (Rottemburg, 1775) (Brunsprötsvärmare)
 3. livornica (Esper, 1779) (Vitribbsvärmare)
Deilephila Laspeyres, 1809 (Svärmare)
 1. elpenor (Linnaeus, 1758) (Större snabelsvärmare)
 2. porcellus (Linnaeus, 1758) (Mindre snabelsvärmare)
Hippotion Hübner, 1819 (Skymningssvärmare)
 1. celerio (Linnaeus, 1758) (Silverbandsvärmare)

Papilionoidea (Dagfjärilar)
Hesperiidae (Tjockhuvudfjärilar)
Pyrginae (Tjockhuvudfjärilar)

Erynnis Schrank, 1801 (Smygare)
 1. tages (Linnaeus, 1758) (Skogsvisslare)
Pyrgus Hübner, 1819 (Visslare)
 1. andromedae (Wallengren, 1853) (Blomvisslare)
 2. centaureae (Rambur, 1839) (Myrvisslare)
 3. malvae (Linnaeus, 1758) (Smultronvisslare)
 4. armoricanus (Oberthür, 1910) (Backvisslare)
 5. alveus (Hübner, 1803) (Kattunvisslare)

Heteropterinae (Tjockhuvudfjärilar)

Heteropterus Duméril, 1806 (Smygare)
 1. morpheus (Pallas, 1771) (Spegelsmygare)
Carterocephalus Lederer, 1852 (Smygare)
 1. palaemon (Pallas, 1771) (Gulfläckig glanssmygare)
 2. silvicola (Meigen, 1829) (Svartfläckig glanssmygare)

Hesperiinae (Tjockhuvudfjärilar)

Thymelicus Hübner, 1819 (Smygare)
 1. lineola (Ochsenheimer, 1808) (Mindre tåtelsmygare)
Hesperia Fabricius, 1793 (Smygare)
 1. comma (Linnaeus, 1758) (Silversmygare)
Ochlodes Scudder, 1872 (Smygare)
 1. sylvanus (Esper, 1788) (Ängssmygare)

Papilionidae (Riddarfjärilar)
Parnassinae (Apollofjärilar)

Parnassius Linnaeus, 1758 (Apollofjärilar)
 1. mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Mnemosynefjäril)
 2. apollo (Linnaeus, 1758) (Apollofjäril)

Papilioninae (Riddarfjärilar)

Iphiclides Hübner, 1819 (Svalstjärtar)
 1. podalirius (Linnaeus, 1758) (Segelfjäril)
Papilio Linnaeus, 1758 (Svalstjärtar)
 1. machaon Linnaeus, 1758 (Makaonfjäril)

Pieridae (Vitfjärilar)
Dismorphiinae (Vitfjärilar)

Leptidea Billberg, 1820 (Vitfjärilar)
 1. sinapis (Linnaeus, 1758) (Skogsvitvinge)
 2. reali Reisinger, 1989 (Ängsvitvinge)

Pierinae (Vitfjärilar)
Anthocharini (Vitfjärilar)

Anthocharis Boisduval, et al. 1833 (Vitfjärilar)
 1. cardamines (Linnaeus, 1758) (Aurorafjäril)

Pierini (Vitfjärilar)

Aporia Hübner, 1819 (Vitfjärilar)
 1. crataegi (Linnaeus, 1758) (Hagtornsfjäril)
Pieris Schrank, 1801 (Vitfjärilar)
 1. brassicae (Linnaeus, 1758) (Kålfjäril)
 2. rapae (Linnaeus, 1758) (Rovfjäril)
 3. napi (Linnaeus, 1758) (Rapsfjäril)
Pontia Fabricius, 1807 (Vitfjärilar)
 1. daplidice (Linnaeus, 1758) (Grönfläckig vitfjäril)

Coliadinae (Höfjärilar)

Colias Fabricius, 1807 (Höfjärilar)
 1. tyche (Böber, 1812) (Fjällhöfjäril)
 2. palaeno (Linnaeus, 1758) (Svavelgul höfjäril)
 3. croceus (Fourcroy, 1785) (Rödgul höfjäril)
 4. hecla Lefèbvre, 1836 (Högnordisk höfjäril)
 5. hyale (Linnaeus, 1758) (Ljusgul höfjäril)
Gonepteryx Leach, 1815 (Citronfjärilar)
 1. rhamni (Linnaeus, 1758) (Citronfjäril)

Lycaenidae (Juvelvingar)
Riodininae (Gullvivefjärilar)

Hamearis Hübner, 1819 (Gullvivefjärilar)
 1. lucina (Linnaeus, 1758) (Gullvivefjäril)

Lycaeninae (Juvelvingar)
Lycaenini (Guldvingar)

Lycaena Fabricius, 1807 (Guldvingar)
 1. phlaeas (Linnaeus, 1761) (Mindre guldvinge)
 2. helle (Denis & Schiffermüller, 1775) (Violett guldvinge)
 3. virgaureae (Linnaeus, 1758) (Vitfläckig guldvinge)
 4. hippothoe (Linnaeus, 1761) (Violettkantad guldvinge)

Theclinae (Snabbvingar)
Theclini (Snabbvingar)

Thecla Fabricius, 1807 (Snabbvingar)
 1. betulae (Linnaeus, 1758) (Eldsnabbvinge)
Favonius Sibatani & Ito, 1942 (Snabbvingar)
 1. quercus (Linnaeus, 1758) (Eksnabbvinge)

Eumaeini (Snabbvingar)

Callophrys Billberg, 1820 (Snabbvingar)
 1. rubi (Linnaeus, 1758) (Grönsnabbvinge)
Satyrium Scudder, 1876 (Snabbvingar)
 1. w-album (Knoch, 1782) (Almsnabbvinge)
 2. pruni (Linnaeus, 1758) (Busksnabbvinge)
 3. ilicis (Esper, 1779) (Krattsnabbvinge)

Polyommatinae (Blåvingar)
Polyommatini (Blåvingar)

Cupido Schrank, 1801 (Blåvingar)
 1. minimus (Fuessly, 1775) (Mindre blåvinge)
Everes Hübner, 1819 (Blåvingar)
 1. argiades (Pallas, 1771) (Kortsvansad blåvinge)
Celastrina Tutt, 1906 (Blåvingar)
 1. argiolus (Linnaeus, 1758) (Tosteblåvinge)
Scolitantides Hübner, 1819 (Blåvingar)
 1. orion (Pallas, 1771) (Fetörtsblåvinge)
Glaucopsyche Scudder, 1872 (Blåvingar)
 1. alexis (Poda, 1761) (Klöverblåvinge)
Maculinea Eecke, 1915 (Blåvingar)
 1. arion (Linnaeus, 1758) (Svartfläckig blåvinge)
 2. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) (Alkonblåvinge)
Plebeius Kluk, 1802 (Blåvingar)
 1. argus (Linnaeus, 1758) (Ljungblåvinge)
 2. idas (Linnaeus, 1761) (Hedblåvinge)
 3. argyrognomon (Bergsträsser, 1779) (Kronärtblåvinge)
Vacciniina Tutt, 1909 (Blåvingar)
 1. optilete (Knoch, 1781) (Violett blåvinge)
Agriades Hübner, 1819 (Blåvingar)
 1. aquilo (Boisduval, 1833) (Högnordisk blåvinge)
Albulina Tutt, 1909 (Blåvingar)
 1. orbitulus (Prunner, 1798) (Fjällvickerblåvinge)
Aricia Reichenbach, 1817 (Blåvingar)
 1. eumedon (Esper, 1780) (Brun blåvinge)
 2. agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödfläckig blåvinge)
 3. artaxerxes (Fabricius, 1793) (Midsommarblåvinge)
 4. nicias (Meigen, 1830) (Turkos blåvinge)
Polyommatus Latreille, 1804 (Blåvingar)
 1. semiargus (Rottemburg, 1775) (Ängsblåvinge)
 2. amandus (Schneider, 1792) (Silverblåvinge)
 3. dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) (Väpplingblåvinge)
 4. icarus (Rottemburg, 1775) (Puktörneblåvinge)

Nymphalidae (Praktfjärilar)
Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)
Argynnini (Pärlemorfjärilar)

Argynnis Fabricius, 1807 (Pärlemorfjärilar)
 1. paphia (Linnaeus, 1758) (Silverstreckad pärlemorfjäril)
 2. aglaja (Linnaeus, 1758) (Ängspärlemorfjäril)
 3. adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) (Skogspärlemorfjäril)
 4. niobe (Linnaeus, 1758) (Hedpärlemorfjäril)
 5. laodice (Pallas, 1771) (Skuggpärlemorfjäril)
Issoria Hübner, 1819 (Pärlemorfjärilar)
 1. lathonia (Linnaeus, 1758) (Storfläckig pärlemorfjäril)
Brenthis Hübner, 1819 (Pärlemorfjärilar)
 1. ino (Rottemburg, 1775) (Älggräspärlemorfjäril)
Boloria Moore, 1900 (Pärlemorfjärilar)
 1. eunomia (Esper, 1799) (Svartringlad pärlemorfjäril)
 2. euphrosyne (Linnaeus, 1758) (Prydlig pärlemorfjäril)
 3. selene (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunfläckig pärlemorfjäril)
 4. chariclea (Schneider, 1794) (Arktisk pärlemorfjäril)
 5. freija (Thunberg, 1791) (Frejas pärlemorfjäril)
 6. polaris (Boisduval, 1828) (Högnordisk pärlemorfjäril)
 7. thore (Hübner, 1803) (Bäckpärlemorfjäril)
 8. frigga (Thunberg, 1791) (Friggas pärlemorfjäril)
 9. improba (Butler, 1877) (Dvärgpärlemorfjäril)
 10. napaea (Hoffmansegg, 1804) (Fjällpärlemorfjäril)
 11. aquilonaris (Stichel, 1908) (Myrpärlemorfjäril)

Nymphalinae (Ädelfjärilar)
Nymphalini (Ädelfjärilar)

Vanessa Fabricius, 1807 (Ädelfjärilar)
 1. atalanta (Linnaeus, 1758) (Amiral)
 2. cardui (Linnaeus, 1758) (Tistelfjäril)
Inachis Hübner, 1819 (Ädelfjärilar)
 1. io (Linnaeus, 1758) (Påfågelöga)
Aglais Dalman, 1816 (Ädelfjärilar)
 1. urticae (Linnaeus, 1758) (Nässelfjäril)
Polygonia Hübner, 1819 (Ädelfjärilar)
 1. c-album (Linnaeus, 1758) (Vinbärsfuks)
Araschnia Hübner, 1819 (Ädelfjärilar)
 1. levana (Linnaeus, 1758) (Kartfjäril)
Nymphalis Kluk, 1802 (Ädelfjärilar)
 1. antiopa (Linnaeus, 1758) (Sorgmantel)
 2. polychloros (Linnaeus, 1758) (Körsbärsfuks)
 3. xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) (Videfuks)
 4. vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) (Aspfuks)

Melitaeini (Nätfjärilar)

Euphydryas Scudder, 1872 (Nätfjärilar)
 1. iduna (Dalman, 1816) (Lappnätfjäril)
 2. maturna (Linnaeus, 1758) (Asknätfjäril)
 3. aurinia (Rottemburg, 1775) (Väddnätfjäril)
Melitaea Fabricius, 1807 (Nätfjärilar)
 1. cinxia (Linnaeus, 1758) (Ängsnätfjäril)
 2. diamina (Lang, 1789) (Sotnätfjäril)
 3. britomartis Assmann, 1847 (Veronikanätfjäril)
 4. athalia (Rottemburg, 1775) (Skogsnätfjäril)

Limenitinae (Ädelfjärilar)

Limenitis Fabricius, 1807 (Ädelfjärilar)
 1. populi (Linnaeus, 1758) (Aspfjäril)
 2. camilla (Linnaeus, 1764) (Tryfjäril)

Apaturinae (Ädelfjärilar)

Apatura Fabricius, 1807 (Ädelfjärilar)
 1. iris (Linnaeus, 1758) (Sälgskimmerfjäril)
 2. ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Aspskimmerfjäril)

Satyrinae (Gräsfjärilar)
Elymniini (Gräsfjärilar)

Pararge Hübner, 1819 (Gräsfjärilar)
 1. aegeria (Linnaeus, 1758) (Kvickgräsfjäril)
Lasiommata Westwood, 1841 (Gräsfjärilar)
 1. megera (Linnaeus, 1767) (Svingelgräsfjäril)
 2. petropolitana (Fabricius, 1787) (Berggräsfjäril)
 3. maera (Linnaeus, 1758) (Vitgräsfjäril)
Lopinga Moore, 1893 (Gräsfjärilar)
 1. achine (Scopoli, 1763) (Dårgräsfjäril)

Coenonymphini (Gräsfjärilar)

Coenonympha Hübner, 1819 (Gräsfjärilar)
 1. tullia (Müller, 1764) (Starrgräsfjäril)
 2. arcania (Linnaeus, 1761) (Pärlgräsfjäril)
 3. hero (Linnaeus, 1761) (Brun gräsfjäril)
 4. pamphilus (Linnaeus, 1758) (Kamgräsfjäril)

Maniolini (Gräsfjärilar)

Aphantopus Wallengren, 1853 (Gräsfjärilar)
 1. hyperantus (Linnaeus, 1758) (Luktgräsfjäril)
Maniola Schrank, 1801 (Gräsfjärilar)
 1. jurtina (Linnaeus, 1758) (Slåttergräsfjäril)

Erebiini (Gräsfjärilar)

Erebia Dalman, 1816 (Gräsfjärilar)
 1. ligea (Linnaeus, 1758) (Skogsgräsfjäril)
 2. embla (Thunberg, 1791) (Gulringad gräsfjäril)
 3. disa (Thunberg, 1791) (Disas gräsfjäril)
 4. pandrose (Borkhausen, 1788) (Fjällgräsfjäril)

Melanargiini (Gräsfjärilar)

Melanargia Meigen, 1828 (Gräsfjärilar)
 1. galathea (Linnaeus, 1758) (Schackbräde)

Satyrini (Gräsfjärilar)

Hipparchia Fabricius, 1807 (Gräsfjärilar)
 1. semele (Linnaeus, 1758) (Sandgräsfjäril)
Chazara Moore, 1893 (Gräsfjärilar)
 1. briseis (Linnaeus, 1764) (Vitbandad gräsfjäril)
Oeneis Hübner, 1819 (Gräsfjärilar)
 1. norna (Thunberg, 1791) (Myrgräsfjäril)
 2. bore (Schneider, 1792) (Tundragräsfjäril)
 3. jutta (Hübner, 1806) (Tallgräsfjäril)

Drepanoidea (Sikelvingar)
Drepanidae (Sikelvingar)
Thyatirinae (Hallonspinnare)

Thyatira Ochsenheimer, 1816 (Hallonspinnare)
 1. batis (Linnaeus, 1758) (Fläckig hallonspinnare)
Habrosyne Hübner, 1821 (Hallonspinnare)
 1. pyritoides (Hufnagel, 1766) (Bandad hallonspinnare)
Tethea Ochsenheimer, 1816 (Blekmaskspinnare)
 1. ocularis (Linnaeus, 1767) (Rödaktig blekmaskspinnare)
 2. or (Denis & Schiffermüller, 1775) (Poppelblekmaskspinnare)
Tetheella Werny, 1966 (Blekmaskspinnare)
 1. fluctuosa (Hübner, 1803) (Svartgrå blekmaskspinnare)
Ochropacha Wallengren, 1871 (Blekmaskspinnare)
 1. duplaris (Linnaeus, 1761) (Björkblekmaskspinnare)
Cymatophorima Spuler, 1908 (Blekmaskspinnare)
 1. diluta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ekblekmaskspinnare)
Polyploca Hübner, 1821 (Blekmaskspinnare)
 1. ridens (Fabricius, 1787) (Ekgulhornspinnare)
Achlya Billberg, 1820 (Blekmaskspinnare)
 1. flavicornis (Linnaeus, 1758) (Björkgulhornspinnare)

Drepaninae (Sikelvingar)

Falcaria Haworth, 1809 (Sikelvingar)
 1. lacertinaria (Linnaeus, 1758) (Tandad sikelvinge)
Watsonalla Minet, 1985 (Sikelvingar)
 1. binaria (Hufnagel, 1767) (Eksikelvinge)
 2. cultraria (Fabricius, 1775) (Boksikelvinge)
Drepana Schrank, 1802 (Sikelvingar)
 1. curvatula (Borkhausen, 1790) (Brunaktig sikelvinge)
 2. falcataria (Linnaeus, 1758) (Ockragul sikelvinge)
Sabra Bode, 1907 (Sikelvingar)
 1. harpagula (Esper, 1786) (Vasspetsad sikelvinge)
Cilix Leach, 1815 (Slånspinnare)
 1. glaucata (Scopoli, 1763) (Slånspinnare)

Geometroidea (Mätare)
Geometridae (Mätare)
Archiearinae (Flickfjärilar)

Archiearis Hübner, 1823 (Flickfjärilar)
 1. parthenias (Linnaeus, 1761) (Brun flickfjäril)
 2. notha (Hübner, 1803) (Grå flickfjäril)

Ennominae (Fläckmätare)
Abraxini (Fläckmätare)

Abraxas Leech, 1815 (Fläckmätare)
 1. grossulariata (Linnaeus, 1758) (Krusbärsmätare)
 2. sylvata (Scopoli, 1763) (Almfläckmätare)
Ligdia Guenée, 1857 (Benvedsmätare)
 1. adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Benvedsmätare)

Cassymini (Fläckmätare)

Lomaspilis Hübner, 1825 (Fläckmätare)
 1. marginata (Linnaeus, 1758) (Liten fläckmätare)
 2. opis (Butler, 1878) (Östlig fläckmätare)

Macarini (Bågmätare)

Macaria Curtis, 1826 (Bågmätare)
 1. notata (Linnaeus, 1758) (Pilbågmätare)
 2. alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Albågmätare)
 3. signaria (Hübner, 1809) (Granbågmätare)
 4. liturata (Clerck, 1759) (Tallbågmätare)
 5. wauaria (Linnaeus, 1758) (Liten krusbärsmätare)
 6. artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Videbuskmätare)
 7. carbonaria (Clerck, 1759) (Liten ängsmätare)
 8. brunneata (Thunberg, 1784) (Ockragul buskmätare)
 9. loricaria (Eversmann, 1837) (Nordisk buskmätare)
 10. fusca (Thunberg, 1792) (Dvärgmätare)
Chiasmia Hübner, 1823 (Buskmätare)
 1. clathrata (Linnaeus, 1758) (Liten buskmätare)
Narraga Hübner, 1823 (Fältmalörtsmätare)
 1. fasciolaria (Hufnagel, 1767) (Fältmalörtsmätare)

Lithinini (Buskmätare)

Cepphis Hübner, 1823 (Skäckmätare)
 1. advenaria (Hübner, 1790) (Skäckmätare)
Petrophora Hübner, 1811 (Buskmätare)
 1. chlorosata (Scopoli, 1763) (Ormbunksmätare)

Hypochrosini (Buskmätare)

Plagodis Hübner, 1823 (Buskmätare)
 1. pulveraria (Linnaeus, 1758) (Violettpudrad skymningsmätare)
 2. dolabraria (Linnaeus, 1767) (Tvärstrimmig smalvingemätare)
Pachycnemia Stephens, 1829 (Mottmätare)
 1. hippocastanaria (Hübner, 1799) (Mottmätare)

Epionini (Citronmätare)

Opisthograptis Hübner, 1823 (Citronmätare)
 1. luteolata (Linnaeus, 1758) (Citronmätare)
Epione Duponchel, 1829 (Spetsmätare)
 1. repandaria (Hufnagel, 1767) (Snedbandad spetsmätare)
 2. vespertaria (Linnaeus, 1767) (Tvärbandad spetsmätare)
Pseudopanthera Hübner, 1823 (Pantermätare)
 1. macularia (Linnaeus, 1758) (Pantermätare)
Hypoxystis Prout, 1915 (Gulvingemätare)
 1. pluviaria (Fabricius, 1787) (Spetsvingemätare)

Ennomini (Flikmätare)

Apeira Gistl, 1848 (Syrenmätare)
 1. syringaria (Linnaeus, 1758) (Syrenmätare)
Ennomos Treitschke, 1825 (Flikmätare)
 1. autumnaria (Werneburg, 1859) (Höstflikmätare)
 2. quercinaria (Hufnagel, 1767) (Bokflikmätare)
 3. alniaria (Linnaeus, 1758) (Alflikmätare)
 4. fuscantaria (Haworth, 1809) (Violettbrun flikmätare)
 5. erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ekflikmätare)
Selenia Hübner, 1823 (Månmätare)
 1. dentaria (Fabricius, 1775) (Allmän månmätare)
 2. lunularia (Hübner, 1788) (Urringad månmätare)
 3. tetralunaria (Hufnagel, 1767) (Rödbrun månmätare)

Gonodontini (Tandmätare)

Odontopera Stephens, 1831 (Tandmätare)
 1. bidentata (Clerck, 1759) (Tandmätare)
Crocallis Treitschke, 1825 (Rovmätare)
 1. elinguaria (Linnaeus, 1758) (Ockragul rovmätare)

Ourapterygini (Svansmätare)

Ourapteryx Leach, 1814 (Svansmätare)
 1. sambucaria (Linnaeus, 1758) (Svansmätare)

Colotoini (Spinnarmätare)

Colotois Hübner, 1823 (Spinnarmätare)
 1. pennaria (Linnaeus, 1761) (Spinnarmätare)

Angeronini (Gulvingemätare)

Angerona Duponchel, 1829 (Gulvingemätare)
 1. prunaria (Linnaeus, 1758) (Plommonmätare)

Bistonini (Vintermätare)

Apocheima Hübner, 1825 (Vintermätare)
 1. hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Taggig vintermätare)
Phigalia Duponchel, 1829 (Vintermätare)
 1. pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grå fjädermätare)
Lycia Hübner, 1825 (Vintermätare)
 1. hirtaria (Clerck, 1759) (Lurvig vintermätare)
 2. lapponaria (Boisduval, 1840) (Lappsk vintermätare)
 3. zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ringlad vintermätare)
 4. pomonaria (Hübner, 1790) (Äpplevintermätare)
Biston Leach, 1815 (Björkmätare)
 1. strataria (Hufnagel, 1767) (Brunaktig vintermätare)
 2. betularia (Linnaeus, 1758) (Stor björkmätare)
Agriopis Hübner, 1825 (Frostmätare)
 1. leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartbandad frostmätare)
 2. aurantiaria (Hübner, 1799) (Guldgul frostmätare)
 3. marginaria (Fabricius, 1776) (Grågul frostmätare)
Erannis Hübner, 1825 (Frostmätare)
 1. defoliaria (Clerck, 1759) (Lindmätare)

Boarmiini (Lavmätare)

Peribatodes Wehrli, 1943 (Lavmätare)
 1. rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fruktträdslavmätare)
 2. secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Granlavmätare)
Selidosema Hübner, 1823 (Ängsmätare)
 1. brunnearia (Villers, 1789) (Hedmätare)
Cleora Curtis, 1825 (Lavmätare)
 1. cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitgördlad lavmätare)
Deileptenia Hübner, 1825 (Lavmätare)
 1. ribeata (Clerck, 1759) (Barrskogslavmätare)
Alcis Curtis, 1826 (Lavmätare)
 1. repandata (Linnaeus, 1758) (Vågbräddad lavmätare)
 2. jubata (Thunberg, 1788) (Skägglavmätare)
Arichanna Moore, 1868 (Lavmätare)
 1. melanaria (Linnaeus, 1758) (Torvmossemätare)
Hypomecis Hübner, 1821 (Lavmätare)
 1. roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stor eklavmätare)
 2. punctinalis (Scopoli, 1763) (Ringad eklavmätare)
Cleorodes Warren, 1894 (Lavmätare)
 1. lichenaria (Hufnagel, 1767) (Grönaktig lavmätare)
Fagivorina Wehrli, 1943 (Lavmätare)
 1. arenaria (Hufnagel, 1767) (Vit lavmätare)
Ectropis Hübner, 1821 (Lavmätare)
 1. crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Dubbelvågig lavmätare)
 2. species (Skymningslavmätare)
Paradarisa Warren, 1894 (Lavmätare)
 1. consonaria (Hübner, 1799) (Fyrkantsfläckad lavmätare)
Parectropis Sato, 1980 (Lavmätare)
 1. similaria (Hufnagel, 1767) (Grågul lavmätare)
Aethalura McDunnough, 1920 (Lavmätare)
 1. punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Allavmätare)
Ematurga Lederer, 1853 (Ängsmätare)
 1. atomaria (Linnaeus, 1758) (Allmän ängsmätare)

Bupalini (Tallmätare)

Bupalus Leach, 1815 (Tallmätare)
 1. piniaria (Linnaeus, 1758) (Tallmätare)

Caberini (Streckmätare)

Cabera Treitschke, 1825 (Streckmätare)
 1. pusaria (Linnaeus, 1758) (Snövit streckmätare)
 2. exanthemata (Scopoli, 1763) (Gulvit streckmätare)

Baptini (Atlasmätare)

Lomographa Hübner, 1825 (Atlasmätare)
 1. bimaculata (Fabricius, 1775) (Tvåfärgad atlasmätare)
 2. temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvåbandad atlasmätare)

Theriini (Frostmätare)

Theria Hübner, 1825 (Frostmätare)
 1. rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunaktig frostmätare)

Campaeini (Skogsmätare)

Campaea Lamarck, 1816 (Skogsmätare)
 1. margaritaria (Linnaeus, 1761) (Blekgrön halvmätare)
Hylaea Hübner, 1822 (Skogsmätare)
 1. fasciaria (Linnaeus, 1758) (Barrskogsmätare)

Gnophini (Ringmätare)

Gnophos Treitschke, 1825 (Ringmätare)
 1. obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Stor ringmätare)
Charissa Curtis, 1826 (Ringmätare)
 1. obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartgrå ringmätare)
Elophos Boisduval, 1840 (Ringmätare)
 1. vittaria (Thunberg, 1788) (Nordisk ringmätare)
Glacies Millière, 1874 (Ängsmätare)
 1. coracina (Esper, 1805) (Svartgrå fjällmätare)
Siona Duponchel, 1829 (Ängsmätare)
 1. lineata (Scopoli, 1763) (Svartribbad vitvingemätare)

Aspiatini (Ängsmätare)

Dyscia Hübner, 1825 (Ängsmätare)
 1. fagaria (Thunberg, 1784) (Skuggmätare)
Perconia Hübner, 1823 (Ängsmätare)
 1. strigillaria (Hübner, 1787) (Pudermätare)

Desmobathrinae (Vårmätare)

Epirranthis Hübner, 1823 (Vårmätare)
 1. diversata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vårmätare)
Alsophila Hübner, 1825 (Frostmätare)
 1. aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ullgumpsmätare)

Geometrinae (Mätare)
Pseudoterpnini (Ginstmätare)

Pseudoterpna Hübner, 1823 (Ginstmätare)
 1. pruinata (Hufnagel, 1767) (Daggig ginstmätare)

Geometrini (Dagfjärilsmätare)

Geometra Linnaeus, 1758 (Dagfjärilsmätare)
 1. papilionaria (Linnaeus, 1758) (Dagfjärilsmätare)

Comibaenini (Smaragdmätare)

Comibaena Hübner, 1823 (Smaragdmätare)
 1. bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fläckig smaragdmätare)
Antonechloris Raineri, 1994 (Midsommarmätare)
 1. smaragdaria (Fabricius, 1787) (Midsommarmätare)

Hemitheini (Lundmätare)

Hemithea Duponchel, 1829 (Lundmätare)
 1. aestivaria (Hübner, 1799) (Brunfläckig lundmätare)
Chlorissa Stephens, 1831 (Lundmätare)
 1. viridata (Linnaeus, 1758) (Ljunglundmätare)

Thalerini (Lundmätare)

Thalera Hübner, 1823 (Lundmätare)
 1. fimbrialis (Scopoli, 1763) (Tandad lundmätare)

Hemistolini (Lundmätare)

Hemistola Warren, 1893 (Lundmätare)
 1. chrysoprasaria (Esper, 1793) (Smaragdgrön lundmätare)

Jodiini (Lundmätare)

Jodis Hübner, 1823 (Lundmätare)
 1. lactearia (Linnaeus, 1758) (Vitgön lundmätare)
 2. putata (Linnaeus, 1758) (Blåbärslundmätare)

Sterrhinae (Gördelmätare)
Cosymbiini (Gördelmätare)

Cyclophora Cyclophora Hübner, 1822 (Gördelmätare)
 1. pendularia (Linnaeus, 1758) (Pilgördelmätare)
 2. annularia (Fabricius, 1775) (Lönngördelmätare)
 3. albipunctata (Hufnagel, 1767) (Björkgördelmätare)
 4. puppillaria (Hübner, 1799) (Vandrande gördelmätare)
 5. porata (Linnaeus, 1758) (Brunvattrad gördelmätare)
 6. quercimontaria (Bastelberger, 1897) (Backgördelmätare)
 7. punctaria (Linnaeus, 1758) (Ekgördelmätare)
 8. linearia (Hübner, 1799) (Bokgördelmätare)

Timandrini (Syremätare)

Timandra Duponchel, 1829 (Syremätare)
 1. griseata W. Petersen, 1902 (Grå syremätare)
 2. comae A. Schmidt, 1931 (Gul syremätare)

Scopulini (Lövmätare)

Scopula Schrank, 1802 (Lövmätare)
 1. immorata (Linnaeus, 1758) (Gråbandad lövmätare)
 2. nigropunctata (Hufnagel, 1767) (Svartpunkterad lövmätare)
 3. virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Snedstreckad lövmätare)
 4. ornata (Scopoli, 1763) (Prydlig lövmätare)
 5. decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blåfläckad lövmätare)
 6. rubiginata (Hufnagel, 1767) (Rödlätt lövmätare)
 7. marginepunctata (Goeze, 1781) (Gulgrå lövmätare)
 8. incanata (Linnaeus, 1758) (Ljusgrå lövmätare)
 9. immutata (Linnaeus, 1758) (Ängslövmätare)
 10. ternata Schrank, 1802 (Blåbärslövmätare)
 11. floslactata (Haworth, 1809) (Blekgul lövmätare)

Idaeini (Lövmätare)

Idaea Treitschke, 1825 (Lövmätare)
 1. ochrata (Scopoli, 1763) (Ockralövmätare)
 2. serpentata (Hufnagel, 1767) (Ockragul lövmätare)
 3. muricata (Hufnagel, 1767) (Rödpudrad lövmätare)
 4. sylvestraria (Hübner, 1799) (Halmfärgad lövmätare)
 5. biselata (Hufnagel, 1767) (Tofsfotad lövmätare)
 6. dilutaria (Hübner, 1799) (Sidenglänsande lövmätare)
 7. fuscovenosa (Goeze, 1781) (Benfärgad lövmätare)
 8. humiliata (Hufnagel, 1767) (Rödbrämad lövmätare)
 9. seriata (Schrank, 1802) (Rislövmätare)
 10. dimidiata (Hufnagel, 1767) (Brunhörnad lövmätare)
 11. pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blek lövmätare)
 12. trigeminata (Haworth, 1809) (Brunfläckad lövmätare)
 13. emarginata (Linnaeus, 1758) (Naggad lövmätare)
 14. aversata (Linnaeus, 1758) (Vinkelstreckad lövmätare)
 15. straminata (Borkhausen, 1794) (Enkel lövmätare)
 16. maritimaria (Bruand, 1846) (Halvenkel lövmätare)

Rhodostrophiini (Lövmätare)

Rhodostrophia Hübner, 1823 (Lädermätare)
 1. vibicaria (Clerck, 1759) (Lädermätare)

Rhodometrini (Långbensmätare)

Rhodometra Meyrick, 1892 (Långbensmätare)
 1. sacraria (Linnaeus, 1767) (Svavelgul långbensmätare)

Larentiinae (Fältmätare)
Lythriini (Purpurmätare)

Lythria Hübner, 1823 (Purpurmätare)
 1. cruentaria (Hufnagel, 1767) (Allmän purpurmätare)

Cataclysmini (Mellanmätare)

Phibalapteryx Stephens, 1829 (Mellanmätare)
 1. virgata (Hufnagel, 1767) (Mellanmätare)

Xanthorhoini (Backmätare)

Scotopteryx Hübner, 1825 (Backmätare)
 1. chenopodiata (Linnaeus, 1758) (Allmän backmätare)
 2. mucronata (Scopoli, 1763) (Gulstreckad backmätare)
 3. luridata (Hufnagel, 1767) (Sen ginstbackmätare)
Orthonama Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. vittata (Borkhausen, 1794) (Tvåbandad fältmätare)
 2. obstipata (Fabricius, 1794) (Vandrarefältmätare)
Xanthorhoe Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. biriviata (Borkhausen, 1794) (Springkornfältmätare)
 2. designata (Hufnagel, 1767) (Svartkantad fältmätare)
 3. abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855) (Lapsk fältmätare)
 4. decoloraria (Esper, 1806) (Violettbandad fältmätare)
 5. spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunröd fältmätare)
 6. ferrugata (Clerck, 1759) (Roströd fältmätare)
 7. quadrifasiata (Clerck, 1759) (Fyrbandad fältmätare)
 8. montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Backfältmätare)
 9. fluctuata (Linnaeus, 1758) (Svartbältad fältmätare)
 10. annotinata (Zetterstedt, 1839) (Skogsfältmätare)
Catarhoe Herbulot, 1951 (Fältmätare)
 1. rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödbandad fältmätare)
 2. cuculata (Hufnagel, 1767) (Kapuschongfältmätare)
Epirrhoe Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. hastulata (Hübner, 1790) (Sorgklädd fältmätare)
 2. tristata (Linnaeus, 1758) (Dyster fältmätare)
 3. pupillata (Thunberg, 1788) (Thunbergs fältmätare)
 4. alternata (Müller, 1764) (Förväxlad fältmätare)
 5. rivata (Hübner, 1813) (Jämnbandad fältmätare)
 6. galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mårefältmätare)
Costaconvexa Agenjo, 1949 (Fältmätare)
 1. polygrammata (Borkhausen, 1794) (Mångstreckad fältmätare)
Camptogramma Stephens, 1831 (Fältmätare)
 1. bilineata (Linnaeus, 1758) (Gulvingad fältmätare)
Psycophora Kirby, 1824 (Fältmätare)
 1. sabini Kirby, 1824 (Polarfältmätare)

Larentiini (Fältmätare)

Entephria Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. polata (Duponchel, 1830) (Högnordisk fältmätare)
 2. punctipes (Curtis, 1835) (Sidenglänsande fältmätare)
 3. nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852) (Blågrå fältmätare)
 4. flavicinctata (Hübner, 1813) (Gulpudrad fältmätare)
 5. caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Allmän blåbärsfältmätare)
Larentia Treitschke, 1825 (Fältmätare)
 1. clavaria (Haworth, 1809) (Kattostmätare)
Anticlea Stephens, 1831 (Fältmätare)
 1. badiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brungul fältmätare)
 2. derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rosenfältmätare)
Mesoleuca Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. albicillata (Linnaeus, 1758) (Hallonfältmätare)
Pelurga Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. comitata (Linnaeus, 1758) (Mållmätare)
Spargania Guenée, 1858 (Fältmätare)
 1. luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sörjande fältmätare)

Cidariini (Fältmätare)

Lampropteryx Stephens, 1831 (Fältmätare)
 1. suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Trekantsfläckad fältmätare)
 2. otregiata (Metcalfe, 1917) (Skogskärrfältmätare)
Cosmorhoe Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. ocellata (Linnaeus, 1758) (Ögonfläckad fältmätare)
Eulithis Hübner, 1821 (Parkmätare)
 1. prunata (Linnaeus, 1758) (Vitbrokig parkmätare)
 2. testata (Linnaeus, 1761) (Violettgrå parkmätare)
 3. populata (Linnaeus, 1758) (Blåbärsparkmätare)
 4. mellinata (Fabricius, 1787) (Fransfläckad parkmätare)
 5. pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Citrongul parkmätare)
 6. pyropata (Hübner, 1809) (Orangebandad parkmätare)
Ecliptopera Warren, 1894 (Fältmätare)
 1. silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gråryggig fältmätare)
 2. capitata (Herrich-Schäffer, 1839) (Gulryggig fältmätare)
Chloroclysta Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. siterata (Hufnagel, 1767) (Brungrön fältmätare)
 2. miata (Linnaeus, 1758) (Grön fältmätare)
Dysstroma Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. citrata (Linnaeus, 1761) (Vitfläckad fältmätare)
 2. infuscata (Tengström, 1869) (Olivgrå fältmätare)
 3. latefasciata (Prout, 1914) (Bredbandad fältmätare)
 4. truncata (Hufnagel, 1767) (Tvärhuggen fältmätare)
Cidaria Treitschke, 1825
 1. fulvata (Forster, 1771) (Citrongul fältmätare)
Plemyria Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvåfärgad fältmätare)
Pennithera Viidalepp, 1980 (Fältmätare)
 1. firmata (Hübner, 1822) (Brunbandad fältmätare)
Thera Stephens, 1831 (Fältmätare)
 1. obeliscata (Hübner, 1787) (Violettgrå fältmätare)
 2. variata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Föränderlig fältmätare)
 3. britannica (Turner, 1925) (Ädelgranfältmätare)
 4. cognata (Thunberg, 1792) (Gråbrun fältmätare)
 5. juniperata (Linnaeus, 1758) (Enfältmätare)
Heterothera Inoue, 1943 (Fältmätare)
 1. serraria (Lienig & Zeller, 1846) (Finsk fältmätare)
Eustroma Hübner, 1825 (Parkmätare)
 1. reticulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nätådrig parkmätare)
Electrophaes Prout, 1923 (Fältmätare)
 1. corylata (Thunberg, 1792) (Hasselfältmätare)
Colostygia Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. aptata (Hübner, 1813) (Grönvit fältmätare)
 2. olivata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mossgrön fältmätare)
 3. turbata (Hübner, 1799) (Mörkbrämad fältmätare)
 4. pectinataria (Knoch, 1781) (Grönaktig fältmätare)

Hydriomenini (Fältmätare)

Hydriomena Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. furcata (Thunberg, 1784) (Vattrad fältmätare)
 2. impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gaffeltaggad fältmätare)
 3. ruberata (Freyer, 1831) (Rödtonad fältmätare)

Melanthiini (Fältmätare)

Coenocalpe Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. lapidata (Hübner, 1809) (Stenfältmätare)
Horisme Hübner, 1825 (Strimmätare)
 1. vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Längsbandad strimmätare)
 2. corticata (Treitschke, 1835) (Brun strimmätare)
 3. tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartgördlad strimmätare)
 4. aemulata (Hübner, 1813) (Grå strimmätare)
 5. aquata (Hübner, 1813) (Vitaktig strimmätare)
Melanthia Duponchel, 1829 (Fältmätare)
 1. procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Klematisfältmätare)
Anticollix Prout, 1938 (Malmätare)
 1. sparsata (Treitschke, 1828) (Videörtmätare)

Rheumapterini (Fältmätare)

Pareulype Herbulot, 1951 (Fältmätare)
 1. berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Berberisfältmätare)
Rheumaptera Hübner, 1822 (Fältmätare)
 1. hastata (Linnaeus, 1758) (Vitbandad björkfältmätare)
 2. subhastata (Nolcken, 1870) (Vitbandad blåbärsfältmätare)
 3. cervinalis (Scopoli, 1763) (Berberistofsmätare)
 4. undulata (Linnaeus, 1758) (Vågig tofsmätare)
Triphosa Stephens, 1829 (Fältmätare)
 1. dubitata (Linnaeus, 1758) (Vägtornsmätare)

Phileremini (Klaffmätare)

Philereme Hübner, 1825 (Klaffmätare)
 1. vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grå klaffmätare)
 2. transversata (Hufnagel, 1767) (Svartbrun klaffmätare)

Euphyiini (Fältmätare)

Euphyia Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. biangulata (Haworth, 1809) (Tvåspetsad fältmätare)
 2. unangulata (Haworth, 1809) (Vinklad fältmätare)

Operophterini (Frostmätare)

Epirrita Hübner, 1822 (Höstmätare)
 1. dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Töcknig höstmätare)
 2. christyi (Allen, 1906) (Christys höstmätare)
 3. autumnata (Borkhausen, 1794) (Allmän höstmätare)
Operophtera Hübner, 1825 (Frostmätare)
 1. brumata (Linnaeus, 1758) (Allmän frostfjäril)
 2. fagata (Scharfenberg, 1805) (Björkfrostfjäril)
Malacodea Tengström, 1869 (Frostmätare)
 1. regelaria Tengström, 1869 (Tunnvingemätare)

Perizomini (Fältmätare)

Perizoma Hübner, 1825 (Fältmätare)
 1. taeniata (Stephens, 1831) (Tvärbandad fältmätare)
 2. affinitata (Stephens, 1831) (Blärefältmätare)
 3. alchemillata (Linnaeus, 1758) (Dånfältmätare)
 4. hydrata (Treitschke, 1829) (Glimfältmätare)
 5. bifaciata (Haworth, 1809) (Snedstreckad fältmätare)
 6. sp
 7. minorata (Treitschke, 1828) (Fjällängsfältmätare)
 8. blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ögontröstfältmätare)
 9. albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitstreckad fältmätare)
 10. flavofasciata (Thunberg, 1792) (Brunflammig fältmätare)
 11. didymata (Linnaeus, 1758) (Tvillingfläckad fältmätare)
 12. sagittata (Fabricius, 1787) (Piltecknad fältmätare)
 13. parallelolineata (Retzius, 1783) (Parallellinjerad fältmätare)

Solitaneini (Trolldruvemätare)

Baptria Hübner, 1825 (Trolldruvemätare)
 1. tibiale (Esper, 1804) (Trolldruvemätare)

Eupitheciini (Malmätare)

Eupithecia Curtis, 1825 (Malmätare) - Male genitalia
 1. tenuiata (Hübner, 1813) (Pilmalmätare)
 2. inturbata (Hübner, 1817) (Lönnmalmätare)
 3. haworthiata Doubleday, 1856 (Haworths malmätare)
 4. immundata (Lienig & Zeller, 1846) (Oren malmätare)
 5. plumbeolata (Haworth, 1809) (Kovallmalmätare)
 6. abietaria (Goeze, 1781) (Större grankottmätare)
 7. analoga Djakonov, 1926 (Mindre grankottmätare)
 8. linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Linariamalmätare)
 9. irriguata (Hübner, 1813) (Vattrad malmätare)
 10. exiguata (Hübner, 1813) (Rönnmalmätare)
 11. insigniata (Hübner, 1790) (Hagtornsmalmätare)
 12. valerianata (Hübner, 1813) (Vänderotmalmätare)
 13. pygmaeata (Hübner, 1799) (Dvärgmalmätare)
 14. fennoscandica Knaben, 1949 (Nejlikmalmätare)
 15. venosata (Fabricius, 1787) (Glimmalmätare)
 16. egenaria Herrich-Schäffer, 1848 (Lindmalmätare)
 17. centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Klintmalmätare)
 18. actaeata Walderdorff, 1869 (Paddbärsmalmätare)
 19. selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Kirskålmalmätare)
 20. trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 (Spenörtsmalmätare)
 21. intricata (Zetterstedt, 1839) (Zetterstedts malmätare)
 22. cauchiata (Duponchel, 1831) (Bredbrämad malmätare)
 23. satyrata (Hübner, 1813) (Tistelmalmätare)
 24. absinthiata (Clerck, 1759) (Absintmalmätare)
 25. goossensiata Mabille, 1869 (Spenslig malmätare)
 26. assimilata Doubleday, 1856 (Humlemalmätare)
 27. vulgata (Haworth, 1809) (Allmän malmätare)
 28. tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 (Björnflokemalmätare)
 29. denotata (Hübner, 1813) (Blåklockemalmätare)
 30. subfuscata (Haworth, 1809) (Hallonmalmätare)
 31. icterata (Villers, 1789) (Röllekemalmätare)
 32. succenturiata (Linnaeus, 1758) (Gråbomalmätare)
 33. orphnata W. Petersen, 1909 (Dyster malmätare)
 34. subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ängsmalmätare)
 35. millefoliata Rössler, 1866 (Backmalmätare)
 36. simpliciata (Haworth, 1809) (Mållmalmätare)
 37. distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 (Timjemalmätare)
 38. sinuosaria (Eversmann, 1848) (Brunbandad malmätare)
 39. indigata (Hübner, 1813) (Tallmalmätare)
 40. pimpinellata (Hübner, 1813) (Backanismalmätare)
 41. gelidata Möschler, 1860 (Skvattrammalmätare)
 42. nanata (Hübner, 1813) (Ljungmalmätare)
 43. innotata (Hufnagel, 1767) (Malörtsmalmätare)
 44. ochridata Schütze & Pinker, 1968 (Gråblek malmätare)
 45. virgaureata Doubleday, 1861 (Gullrismalmätare)
 46. abbreviata Stephens, 1831 (Förkortad malmätare)
 47. dodoneata Guenée, 1858 (Ekmalmätare)
 48. pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Enmalmätare)
 49. lanceata (Hübner, 1825) (Lansettvingad malmätare)
 50. lariciata (Freyer, 1841) (Lärkmalmätare)
 51. tantillaria Boisduval, 1840 (Granmalmätare)
 52. conterminata (Lienig & Zeller, 1846) (Spetsvingad malmätare)
Gymnoscelis Mabille, 1868 (Malmätare)
 1. rufifasciata (Haworth, 1809) (Tvåsporrad malmätare)
Chloroclystis Hübner, 1825 (Malmätare)
 1. v-ata (Haworth, 1809) (Krönt malmätare)
Pasiphila Meyrick, 1883 (Malmätare)
 1. rectangulata (Linnaeus, 1758) (Grön malmätare)
 2. chloerata (Mabille, 1870) (Slånmalmätare)
 3. debiliata (Hübner, 1817) (Blåbärsmalmätare)

Chesiadini (Harrismätare)

Chesias Treitschke, 1825 (Harrismätare)
 1. legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) (Större harrismätare)
 2. rufata (Fabricius, 1775) (Rödtonad harrismätare)
Carsia Hübner, 1825 (Taggmätare)
 1. sororiata (Hübner, 1813) (Torvmossetaggmätare)
Aplocera Stephens, 1827 (Taggmätare)
 1. plagiata (Linnaeus, 1758) (Allmän taggmätare)
 2. efformata (Guenée, 1858) (Mindre taggmätare)
 3. praeformata (Hübner, 1826) (Stor taggmätare)
Odezia Boisduval, 1840 (Backmätare)
 1. atrata (Linnaeus, 1758) (Sotmätare)
Lithostege Hübner, 1825 (Puckelmätare)
 1. griseata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grå puckelmätare)
 2. farinata (Hufnagel, 1767) (Vit puckelmätare)

Asthenini (Älvmätare)

Venusia Curtis, 1839 (Älvmätare)
 1. blomeri (Curtis, 1832) (Blomers mätare)
 2. cambrica Curtis, 1839 (Kambrisk mätare)
Euchoeca Hübner, 1825 (Älvmätare)
 1. nebulata (Scopoli, 1763) (Brungul älvmätare)
Asthena Hübner, 1825 (Älvmätare)
 1. albulata (Hufnagel, 1767) (Snövit hasselmätare)
 2. anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) (Snövit kornellmätare)
Hydrelia Hübner, 1825 (Älvmätare)
 1. flammeolaria (Hufnagel, 1767) (Ockragul älvmätare)
 2. sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rotstreckad älvmätare)

Trichopterygini (Lobmätare)

Lobophora Curtis, 1825 (Lobmätare)
 1. halterata (Hufnagel, 1767) (Gråaktig lobmätare)
Trichopteryx Hübner, 1825 (Lobmätare)
 1. polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Trylobmätare)
 2. carpinata (Borkhausen, 1794) (Asplobmätare)
Pterapherapteryx Curtis, 1825 (Lobmätare)
 1. sexalata (Retzius, 1783) (Långflikad lobmätare)
Nothocasis Prout, 1937 (Lobmätare)
 1. sertata (Hübner, 1817) (Brunbandad lobmätare)
Acasis Duponchel, 1845 (Lobmätare)
 1. viretata (Hübner, 1799) (Mossgrön lobmätare)
 2. appensata (Eversmann, 1842) (Trolldruvelobmätare)

Noctuoidea (Nattflyartade fjärilar)
Notodontidae (Tandspinnare)
Thaumetopoeinae (Högstjärtar)

Thaumetopoea Hübner, 1820 (Processionsspinnare)
 1. processionea (Linnaeus, 1758) (Ekprocessionsspinnare)
 2. pinivora (Treitschke, 1834) (Tallprocessionsspinnare)

Pygaerinae (Högstjärtar)

Pygaera Ochsenheimer, 1810 (Högstjärtar)
 1. timon (Hübner, 1803) (Rysk högstjärt)
Clostera Samouelle, 1819 (Högstjärtar)
 1. curtula (Linnaeus, 1758) (Rödgrå högstjärt)
 2. pigra (Hufnagel, 1766) (Pärlgrå högstjärt)
 3. anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartgrå högstjärt)
 4. anastomosis (Linnaeus, 1758) (Brungrå högstjärt)

Notodontinae (Tandspinnare)

Cerura Schrank, 1802 (Gaffelsvansar)
 1. vinula (Linnaeus, 1758) (Större gaffelsvans)
Furcula Lamarck, 1816 (Gaffelsvansar)
 1. furcula (Clerck, 1759) (Grå gaffelsvans)
 2. bicuspis (Borkhausen, 1790) (Snövit gaffelsvans)
 3. bifida (Brahm, 1787) (Gråvit gaffelsvans)
Notodonta Ochsenheimer, 1810 (Tandvingar)
 1. dromedarius (Linnaeus, 1767) (Björktandvinge)
 2. torva (Hübner, 1803) (Asptandvinge)
 3. tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Poppeltandvinge)
 4. ziczac (Linnaeus, 1758) (Piltandvinge)
Drymonia Hübner, 1819 (Vinterekspinnare)
 1. dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulsvansspinnare)
 2. ruficornis (Hufnagel, 1766) (Vinterekspinnare)
Pheosia Hübner, 1819 (Porslinsvingar)
 1. tremula (Clerck, 1759) (Pilporslinsvinge)
 2. gnoma (Fabricius, 1777) (Björkporslinsvinge)
Pterostoma Germar, 1812 (Tandspinnare)
 1. palpina (Clerck, 1759) (Näbbspinnare)
Ptilophora Stephens, 1828 (Tandspinnare)
 1. plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) (Fjäderbärare)
Leucodonta Staudinger, 1892 (Tandspinnare)
 1. bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vit hakvinge)
Ptilodon Hübner, 1822 (Flikvingar)
 1. capucina (Linnaeus, 1758) (Ekflikvinge)
Odontosia Hübner, 1819 (Flikvingar)
 1. carmelita (Esper, 1799) (Björkflikvinge)
 2. sieversii (Ménetriés, 1856) (Vårflikvinge)
Gluphisia Boisduval, 1828 (Tandspinnare)
 1. crenata (Esper, 1785) (Vecklarspinnare)

Phalerinae (Tandvingar)

Phalera Hübner, 1819 (Tandspinnare)
 1. bucephala (Linnaeus, 1758) (Oxhuvudspinnare)
Peridea Stephens, 1828 (Tandvingar)
 1. anceps (Goeze, 1781) (Ektandvinge)

Heterocampinae (Tandvingar)

Stauropus Germar, 1812 (Tandspinnare)
 1. fagi (Linnaeus, 1758) (Ekorrspinnare)
Harpyia Ochsenheimer, 1810 (Tandspinnare)
 1. milhauseri (Fabricius, 1775) (Trollspinnare)

Noctuidae (Nattflyn)
Acronictinae (Aftonflyn)

Moma Hübner, 1820 (Aftonflyn)
 1. alpium (Osbeck, 1778) (Åsfly)
Acronicta Ochsenheimer, 1816 (Aftonflyn)
 1. alni (Linnaeus, 1767) (Alaftonfly)
 2. cuspis (Hübner, 1813) (Spjutaftonfly)
 3. tridens (Denis & Schiffermüller, 1775) (Treuddtecknat aftonfly)
 4. psi (Linnaeus, 1758) (Psiaftonfly)
 5. aceris (Linnaeus, 1758) (Lönnaftonfly)
 6. leporina (Linnaeus, 1758) (Vitt aftonfly)
 7. megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) (Storhuvat aftonfly)
 8. strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Strecktecknat aftonfly)
 9. menyanthidis (Esper, 1789) (Myraftonfly)
 10. auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) (Allmänt aftonfly)
 11. euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blågrått aftonfly)
 12. rumicis (Linnaeus, 1758) (Syreaftonfly)
Craniophora Snellen, 1867 (Aftonflyn)
 1. ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ligusterfly)
Simyra Ochsenheimer, 1816 (Aftonflyn)
 1. albovenosa (Goeze, 1781) (Lansettvinge)

Bryophilinae (Lavflyn)

Cryphia Hübner, 1825 (Lavflyn)
 1. algae (Fabricius, 1775) (Grönt lavfly)
Bryophila Treitschke, 1825 (Lavflyn)
 1. ravula (Hübner, 1813) (Lavfly) (tillfälligt namn)
 2. ereptricula (Treitschke, 1825) (Vitfläckigt lavfly)
 3. raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Askgrått lavfly)
 4. domestica (Hufnagel, 1766) (Blekgult lavfly)
Bryopsis Boursin, 1970 (Lavflyn)
 1. muralis (Forster, 1771) (Murlavfly)
Victrix Staudinger, 1879 (Lavflyn)
 1. umovii (Eversmann, 1846) (Barrskogslavfly)

Plusiinae (Metallflyn)
Plusiini (Metallflyn)

Polychrysia Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. moneta (Fabricius, 1787) (Guldgult metallfly)
Lamprotes Reichenbach, 1817 (Metallflyn)
 1. c-aureum (Knoch, 1781) (Förgyllt metallfly)
Diachrysia Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. chrysitis (Linnaeus, 1758) (Grönglänsande metallfly)
 2. stenochrysis (Warren, 1913) (Mittfältsdelat metallfly)
 3. chryson (Esper, 1789) (Guldfläckat metallfly)
Macdunnoughia Kostrowicki, 1961 (Metallflyn)
 1. confusa (Stephens, 1850) (Dropptecknat metallfly)
Plusia Ochsenheimer, 1816 (Metallflyn)
 1. festucae (Linnaeus, 1758) (Gulbrunt metallfly)
 2. putnami Grote, 1873 (Sumpmetallfly)
Autographa Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. gamma (Linnaeus, 1758) (Gammafly)
 2. macrogamma (Eversmann, 1842) (Långfläckat metallfly)
 3. mandarina (Freyer, 1845) (Silverlinjerat metallfly)
 4. pulchrina (Haworth, 1809) (Purpurfärgat metallfly)
 5. buraetica (Staudinger, 1892) (Brungrått metallfly)
 6. jota (Linnaeus, 1758) (Violettrött metallfly)
 7. bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Platinafläckat metallfly)
 8. excelsa (Kretschmar, 1862) (Silverfläckat metallfly)
Syngrapha Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. hochenwarthi (Hochenwarth, 1785) (Fjällmetallfly)
 2. microgamma (Hübner, 1823) (Torvmossemetallfly)
 3. interrogationis (Linnaeus, 1758) (Frågeteckenmetallfly)
 4. parilis (Hübner, 1809) (Högnordiskt metallfly)
 5. diasema (Boisduval, 1829) (Lapskt metallfly)

Argyrogrammatini (Metallflyn)

Trichoplusia McDunnough, 1944 (Metallflyn)
 1. ni (Hübner, 1803) (Nifly)
Chrysodeixis Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. chalcites (Esper, 1789) (Tvillingfläckat metallfly)

Abrostolini (Nässelflyn)

Abrostola Ochsenheimer, 1816 (Nässelflyn)
 1. tripartita (Hufnagel, 1766) (Grönvitt nässelfly)
 2. asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tulkörtsfly)
 3. triplasia (Linnaeus, 1758) (Brungult nässelfly)

Acontiinae (Glansflyn)

Emmelia Hübner, 1821 (Glansflyn)
 1. trabealis (Scopoli, 1763) (Åkervindefly)

Eustrotiinae (Glansflyn)

Protodeltote Ueda, 1984 (Glansflyn)
 1. pygarga (Hufnagel, 1766) (Vitfläckat glansfly)
Deltote Reichenbach, 1817 (Glansflyn)
 1. deceptoria (Scopoli, 1763) (Vitbandat glansfly)
 2. uncula (Clerck, 1759) (Gråkantat glansfly)
 3. bankiana (Fabricius, 1775) (Tvärstreckat glansfly)
Pseudeustrotia Warren, 1913 (Glansflyn)
 1. candidula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartfläckigt glansfly)
Eublemma Hübner, 1821 (Glansflyn)
 1. minutata (Fabricius, 1794) (Mjölfly)
Trisateles Tams, 1939 (Sprötflyn)
 1. emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Palpfly)

Cuculliinae (Kapuschongflyn)

Cucullia Schrank, 1802 (Kapuschongflyn)
 1. fraudatrix Eversmann, 1837 (Gråbokapuschongfly)
 2. absinthii (Linnaeus, 1761) (Absintkapuschongfly)
 3. argentea (Hufnagel, 1766) (Silverfläckat kapuschongfly)
 4. artemisiae (Hufnagel, 1766) (Malörtskapuschongfly)
 5. praecana Eversmann, 1843 (Nordiskt kapuschongfly)
 6. lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blågrått kapuschongfly)
 7. lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ljusskyggt kapuschongfly)
 8. umbratica (Linnaeus, 1758) (Grått kapuschongfly)
 9. chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sötkullkapuschongfly)
 10. boryphora Fischer von Waldheim, 1840 (Stäppkapuschongfly)
 11. gnaphalii (Hübner, 1813) (Gullriskapuschongfly)
 12. tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775) (Renfanekapuschongfly)
 13. asteris (Denis & Schiffermüller, 1775) (Asterkapuschongfly)
Shargacucullia G. & L. Ronkay, 1992 (Kapuschongflyn)
 1. scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Flenörtkapuschongfly)
 2. lychnitis (Rambur, 1833) (Grenkungsljuskapuschongfly)
 3. verbasci (Linnaeus, 1758) (Kungsljuskapuschongfly)
Calophasia Stephens, 1829 (Hagflyn)
 1. lunula (Hufnagel, 1766) (Fläckat linariafly)
Sympistis Hübner, 1823 (Hedflyn)
 1. funebris (Hübner, 1809) (Svartbandat hedfly)
 2. heliophila (Paykull, 1793) (Vitvingat hedfly)
 3. lapponica (Thunberg, 1791) (Lapskt hedfly)
 4. nigrita (Boisduval, 1840) (Zetterstedts hedfly)

Amphipyrinae (Buskflyn)
Psaphidini (Hagtornsflyn)

Allophyes Tams, 1942 (Hagtornsflyn)
 1. oxyacanthae (Linnaeus, 1758) (Hagtornsfly)

Oncocnemidini (Hagflyn)

Xylocampa Guenée, 1837 (Hagflyn)
 1. areola (Esper, 1789) (Kaprifoliumfly)
Amphipyra Ochsenheimer, 1816 (Buskflyn)
 1. pyramidea (Linnaeus, 1758) (Stort buskfly)
 2. berbera Rungs, 1949 (Afrikabuskfly)
 3. perflua (Fabricius, 1787) (Poppelbuskfly)
 4. tragopoginis (Clerck, 1759) (Treprickigt buskfly)
Asteroscopus Boisduval, 1828 (Taggflyn)
 1. sphinx (Hufnagel, 1766) (Hösttaggfly)
Brachionycha Hübner, 1819 (Taggflyn)
 1. nubeculosa (Esper, 1785) (Vårtaggfly)

Dilobinae (Spinnarflyn)

Diloba Boisduval, 1840 (Spinnarflyn)
 1. caeruleocephala (Linnaeus, 1758) (Blåhuva)

Condicinae (Töckenflyn)
Condicini (Töckenflyn)

Acosmetia Stephens, 1829 (Töckenflyn)
 1. caliginosa (Hübner, 1813) (Töckenfly)

Leucocytini (Jungfruflyn)

Eucarta Lederer, 1857 (Jungfruflyn)
 1. virgo (Treitschke, 1835) (Rosa jungfrufly)

Metoponiinae (Solflyn)

Panemeria Hübner, 1823 (Solflyn)
 1. tenebrata (Scopoli, 1763) (Solfly)
Tyta Billberg, 1820 (Mönsterflyn)
 1. luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kalkfly)

Heliothinae (Knölflyn)

Schinia Hübner, 1818 (Knölflyn)
 1. scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartfläckigt knölfly)
Heliothis Ochsenheimer, 1816 (Knölflyn)
 1. viriplaca (Hufnagel, 1766) (Grönaktigt knölfly)
 2. maritima Graslin, 1855 (Strandknölfly)
 3. peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulaktigt knölfly)
Helicoverpa Hardwick, 1965 (Knölflyn)
 1. armigera (Hübner, 1808) (Brunaktigt knölfly)
Pyrrhia Hübner, 1821 (Knölflyn)
 1. umbra (Hufnagel, 1766) (Guldfly)
Callopistria Hübner, 1821 (Buskflyn)
 1. juventina (Stoll, 1782) (Ormbunksfly)

Hadeninae (Nejlikflyn)
Orthosiini (Sälgflyn)

Panolis Hübner, 1821 (Skogsflyn)
 1. flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tallfly)
Orthosia Ochsenheimer, 1816 (Sälgflyn)
 1. incerta (Hufnagel, 1766) (Föränderligt sälgfly)
 2. miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödlätt sälgfly)
 3. cerasi (Fabricius, 1775) (Oföränderligt sälgfly)
 4. cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) (Litet sälgfly)
 5. populeti (Fabricius, 1781) (Aspsälgfly)
 6. gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grått sälgfly)
 7. opima (Hübner, 1809) (Brunbandat sälgfly)
 8. gothica (Linnaeus, 1758) (Allmänt sälgfly)
 9. munda (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartprickigt sälgfly)

Xylenini (Mantelflyn)

Xanthia Ochsenheimer, 1816 (Gulvingflyn)
 1. citrago (Linnaeus, 1758) (Trestreckat gulvingfly)
 2. aurago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mörkbandat gulvingfly)
 3. sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvåringat gulvingfly)
 4. togata (Esper, 1788) (Violettbandat gulvingfly)
 5. icteritia (Hufnagel, 1766) (Blekgult gulvingfly)
 6. gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ockragult gulvingfly)
 7. ocellaris (Borkhausen, 1792) (Ljusribbat gulvingfly)
Atethmia Hübner, 1809 (Gulvingflyn)
 1. centrago (Haworth, 1809) (Tvärbandat gulvingfly)
Agrochola Hübner, 1821 (Backflyn)
 1. lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Strecktecknat backfly)
 2. nitida (Denis & Schiffermüller, 1775) (Glänsande backfly)
 3. litura (Linnaeus, 1761) (Kantfläckigt backfly)
 4. helvola (Linnaeus, 1758) (Gulrött backfly)
 5. lota (Clerck, 1759) (Rödstreckat backfly)
 6. macilenta (Hübner, 1809) (Lädergult backfly)
 7. circellaris (Hufnagel, 1766) (Tvärlinjerat backfly)
Conistra Hübner, 1821 (Plattflyn)
 1. vaccinii (Linnaeus, 1761) (Lingonplattfly)
 2. rubiginosa (Scopoli, 1763) (Svartprickigt plattfly)
 3. rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rostgult plattfly)
 4. erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulhövdat plattfly)
Jodia Hübner, 1818 (Plattflyn)
 1. croceago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Saffransfly)
Ipimorpha Hübner, 1821 (Vecklarflyn)
 1. retusa (Linnaeus, 1761) (Inbuktat vecklarfly)
 2. subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvärkantat vecklarfly)
Enargia Hübner, 1821 (Buskflyn)
 1. paleacea (Esper, 1788) (Vinkelfly)
Dicycla Guenée, 1852 (Buskflyn)
 1. oo (Linnaeus, 1758) (Kretsfly)
Cosmia Ochsenheimer, 1816 (Rovflyn)
 1. diffinis (Linnaeus, 1767) (Almrovfly)
 2. affinis (Linnaeus, 1767) (Gulbrunt rovfly)
 3. pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunrött rovfly)
 4. trapezina (Linnaeus, 1758) (Ockragult rovfly)
Brachylomia Hampson, 1906 (Pilflyn)
 1. viminalis (Fabricius, 1776) (Allmänt pilfly)
Hillia Grote, 1883 (Pilflyn)
 1. iris (Zetterstedt, 1839) (Nordiskt pilfly)
Lithophane Hübner, 1821 (Träflyn)
 1. semibrunnea (Haworth, 1809) (Askträfly)
 2. socia (Hufnagel, 1766) (Gråbrunt träfly)
 3. ornitopus (Hufnagel, 1766) (Vitgrått träfly)
 4. furcifera (Hufnagel, 1766) (Gaffeltecknat träfly)
 5. consocia (Borkhausen, 1792) (Alträfly)
 6. lamda (Fabricius, 1787) (Blågrått träfly)
Lithomoia Hübner, 1821 (Mantelflyn)
 1. solidaginis (Hübner, 1803) (Grått mantelfly)
Xylena Ochsenheimer, 1816 (Mantelflyn)
 1. exsoleta (Linnaeus, 1758) (Större mantelfly)
 2. vetusta (Hübner, 1813) (Mindre mantelfly)
Eupsilia Hübner, 1821 (Plattflyn)
 1. transversa (Hufnagel, 1766) (Trefläckigt vågfly)
Dichonia Hübner, 1821 (Höstflyn)
 1. aprilina (Linnaeus, 1758) (Grönt ekfly)
Dryobotodes Warren, 1910 (Höstflyn)
 1. eremita (Fabricius, 1775) (Föränderligt ekfly)
Antitype Hübner, 1821 (Höstflyn)
 1. chi (Linnaeus, 1758) (Vitgrått klippfly)
Ammoconia Lederer, 1857 (Höstflyn)
 1. caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grått höstfly)
Aporophyla Guenée, 1841 (Höstflyn)
 1. lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kamsprötat puckelfly)
Dasypolia Guenée, 1852 (Hagflyn)
 1. templi (Thunberg, 1792) (Tempelfly)
Polymixis Hübner, 1820 (Höstflyn)
 1. polymita (Linnaeus, 1761) (Grönbrunt klippfly)
 2. flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulfläckigt klippfly)
 3. gemmea (Treitschke, 1825) (Vitfläckigt ängsfly)
Blepharita Hampson, 1907 (Ängsflyn)
 1. amica (Treitschke, 1825) (Bergängsfly)
 2. satura (Denis & Schiffermüller, 1775) (Violettbrunt ängsfly)
Mniotype Franclemont, 1941 (Ängsflyn)
 1. adusta (Esper, 1790) (Brunt ängsfly)
 2. bathensis (Lutzau, 1901) (Mörkbrämat ängsfly)
Parastichtis Hübner, 1821 (Backflyn)
 1. suspecta (Hübner, 1817) (Rödflammigt backfly)
Apterogenum Berio, 2002 (Backflyn)
 1. ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tappfläckat backfly)
Pseudohadena Alphéraky, 1889 (Rotflyn)
 1. immunda (Eversmann, 1842) (Stäppfly)
Mesogona Boisduval, 1840 (Jordflyn)
 1. oxalina (Hübner, 1803) (Harsyrefly)

Elaphriini (Glansflyn)

Elaphria Hübner, 1818 (Glansflyn)
 1. venustula (Hübner, 1790) (Litet glansfly)

Caradrini (Lövflyn)

Caradrina Ochsenheimer, 1816 (Lövflyn)
 1. morpheus (Hufnagel, 1766) (Brungult lövfly)
Platyperigea Smith, 1894 (Lövflyn)
 1. montana (Bremer, 1864) (Ljusgrått lövfly)
Paradrina Boursin, 1937 (Lövflyn)
 1. selini (Boisduval, 1840) (Grått lövfly)
 2. clavipalpis (Scopoli, 1763) (Allmänt lövfly)
Hoplodrina Boursin, 1937 (Lövflyn)
 1. octogenaria (Goeze, 1781) (Gulaktigt lövfly)
 2. blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) (Maskroslövfly)
 3. ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ljusringat lövfly)
Charanyca Billberg, 1820 (Lövflyn)
 1. trigrammica (Hufnagel, 1766) (Streckfly)

Prodeniini (Lövflyn)

Spodoptera Guenée, 1852 (Lövflyn)
 1. exigua (Hübner, 1808) (Smalvingat lövfly)
 2. littoralis (Boisduval, 1833) (Bomullsfly)
Chilodes Herrich-Schäffer, 1849 (Rörflyn)
 1. maritima (Tauscher, 1806) (Vassfly)

Athetiini (Lövflyn)

Athetis Hübner, 1821 (Kärrängsflyn)
 1. gluteosa (Treitschke, 1835) (Gråaktigt kärrängsfly)
 2. pallustris (Hübner, 1808) (Nordiskt kärrängsfly)
Proxenus Herrich-Schäffer, 1850 (Kärrängsflyn)
 1. lepigone (Möschler, 1860) (Gråbrunt kärrängsfly)

Dypterygiini (Buskflyn)

Dypterygia Stephens, 1829 (Buskflyn)
 1. scabriuscula (Linnaeus, 1758) (Brunsvart syrefly)
Rusina Stephens, 1829 (Buskflyn)
 1. ferruginea (Esper, 1785) (Mörkbrunt skuggfly)
Thalpophila Hübner, 1820 (Buskflyn)
 1. matura (Hufnagel, 1766) (Borstfly)
Trachea Ochsenheimer, 1816 (Buskflyn)
 1. atriplicis (Linnaeus, 1758) (Mållfly)
Euplexia Stephens, 1829 (Buskflyn)
 1. lucipara (Linnaeus, 1758) (Lyktbärare)
Phlogophora Treitschke, 1825 (Buskflyn)
 1. meticulosa (Linnaeus, 1758) (Tandfly)

Actinotiini (Raggflyn)

Hyppa Duponchel, 1845 (Buskflyn)
 1. rectilinea (Esper, 1788) (Raggfly)
Actinotia Hübner, 1821 (Johannesörtflyn)
 1. polyodon (Clerck, 1759) (Tandat johannesörtfly)
Cloantha Bouisduval, Rambur & Graslin, 1836 (Johannesörtflyn)
 1. hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grått johannesörtfly)

Apameini (Ängsflyn)

Apamea Ochsenheimer, 1816 (Ängsflyn)
 1. monoglypha (Hufnagel, 1766) (Stort ängsfly)
 2. lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Träfärgat ängsfly)
 3. sublustris (Esper, 1788) (Träbrunt ängsfly)
 4. crenata (Hufnagel, 1766) (Allmänt ängsfly)
 5. epomidion (Haworth, 1809) (Leverfärgat ängsfly)
 6. lateritia (Hufnagel, 1766) (Tegelrött ängsfly)
 7. furva (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tåtelängsfly)
 8. maillardi (Geyer, 1834) (Fjällängsfly)
 9. zeta (Treitschke, 1825) (Högnordiskt ängsfly)
 10. rubrirena (Treitschke, 1825) (Rödtofsat ängsfly)
 11. oblonga (Haworth, 1809) (Jordgrått ängsfly)
 12. remissa (Hübner, 1809) (Föränderligt ängsfly)
 13. unanimis (Hübner, 1813) (Flenängsfly)
 14. illyria Freyer, 1846 (Illyriskt ängsfly)
 15. anceps (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sandängsfly)
 16. sordens (Hufnagel, 1766) (Sädesängsfly)
 17. scolopacina (Esper, 1788) (Gulhalsat ängsfly)
 18. ophiogramma (Esper, 1794) (Halvbrunt ängsfly)
Pabulatrix Sugi, 1982 (Ängsflyn)
 1. pabulatricula (Brahm, 1791) (Ljusgrått ängsfly)
Oligia Hübner, 1821 (Ängsflyn)
 1. strigilis (Linnaeus, 1758) (Hundäxingsängsfly)
 2. versicolor (Borkhausen, 1792) (Brokigt ängsfly)
 3. latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödskimrande ängsfly)
 4. fasciuncula (Haworth, 1809) (Rödgult ängsfly)
Mesoligia Boursin, 1965 (Ängsflyn)
 1. furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvåfärgat ängsfly)
 2. literosa (Haworth, 1809) (Strandängsfly)
Mesapamea Heinicke, 1959 (Ängsflyn)
 1. secalis (Linnaeus, 1758) (Vitaxfly)
 2. didyma (Esper, 1788) (Litet vitaxfly)
Photedes Lederer, 1857 (Ängsflyn)
 1. captiuncula (Treitschke, 1825) (Dvärgängsfly)
 2. minima (Haworth, 1809) (Tuvängsfly)
Eremobia Stephens, 1829 (Ängsflyn)
 1. ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ockragult ängsfly)
Luperina Boisduval, 1828 (Rotflyn)
 1. testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gräsrotfly)
 2. zollikoferi (Freyer, 1836) (Zollikofers nattfly)
Rhizedra Warren, 1911 (Rörflyn)
 1. lutosa (Hübner, 1803) (Dyfly)
Amphipoea Billberg, 1820 (Stamflyn)
 1. oculea (Linnaeus, 1761) (Fläckat stamfly)
 2. fucosa (Freyer, 1830) (Allmänt stamfly)
 3. lucens (Freyer, 1845) (Högmossestamfly)
 4. crinanensis (Burrows, 1908) (Litet stamfly)
Hydraecia Guenée, 1841 (Stamflyn)
 1. micacea (Esper, 1789) (Potatisstamfly)
 2. ultima Holst, 1965 (Förväxlat stamfly)
 3. nordstroemi Horke, 1952 (Svenskt stamfly)
 4. petasitis Doubleday, 1847 (Pestrotsfly)
Gortyna Ochsenheimer, 1816 (Stamflyn)
 1. flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kardborrsfly)
Calamia Hübner, 1821 (Rotflyn)
 1. tridens (Hufnagel, 1766) (Torvfly)
Staurophora Reichenbach, 1817 (Rotflyn)
 1. celsia (Linnaeus, 1758) (Grönt rotfly)
Celaena Stephens, 1829 (Stamflyn)
 1. haworthii (Curtis, 1829) (Haworths ängsfly)
 2. leucostigma (Hübner, 1808) (Sumpfly)
Nonagria Ochsenheimer, 1816 (Rörflyn)
 1. typhae (Thunberg, 1784) (Kaveldunsrörfly)
Phragmatiphila Hampson, 1908 (Rörflyn)
 1. nexa (Hübner, 1808) (Vinkelprytt rörfly)
Archanara Walker, 1866 (Rörflyn)
 1. geminipuncta (Haworth, 1809) (Tvillingfläckat rörfly)
 2. neurica (Hübner, 1808) (Spensligt rörfly)
 3. dissoluta (Treitschke, 1825) (Vassrörfly)
 4. sparganii (Esper, 1790) (Igelknoppsrörfly)
 5. algae (Esper, 1789) (Kanelbrunt rörfly)
Sedina Urbahn, 1933 (Rörflyn)
 1. buettneri (E. Hering, 1858) (Brunstarrfly)
Arenostola Hampson, 1908 (Rörflyn)
 1. phragmitidis (Hübner, 1803) (Vassrågfly)
Photedes Lederer, 1857 (Stråflyn)
 1. extrema (Hübner, 1809) (Ljusribbat stråfly)
 2. fluxa (Hübner, 1809) (Rörstråfly)
 3. pygmina (Haworth, 1809) (Litet stråfly)
 4. morrisii (Dale, 1837) (Vitt stråfly)
 5. elymi (Treitschke, 1825) (Strandrågsstråfly)
 6. brevilinea (Fenn, 1864) (Rotstreckat stråfly)
Coenobia Stephens, 1850 (Rörflyn)
 1. rufa (Haworth, 1809) (Dvärgrörfly)

Hadenini (Lundflyn)

Anarta Ochsenheimer, 1816 (Hedflyn)
 1. trifolii (Hufnagel, 1766) (Klöverfly)
 2. melanopa (Thunberg, 1791) (Svartfläckat hedfly)
 3. myrtilli (Linnaeus, 1761) (Ljunghedfly)
Coranarta Beck, 1991 (Hedflyn)
 1. cordigera (Thunberg, 1788) (Vitfläckat hedfly)
Polia Ochsenheimer, 1816 (Lundflyn)
 1. bombycina (Hufnagel, 1766) (Brungrått lundfly)
 2. hepatica (Clerck, 1759) (Gröngrått lundfly)
 3. nebulosa (Hufnagel, 1766) (Dimmigt lundfly)
 4. conspicua (A. Bang-Haas, 1912) (Arktiskt lundfly)
 5. richardsoni (Curtis, 1834) (Richardsons hedfly)
 6. lamuta (Herz, 1903) (Sibiriskt lundfly)
Pachetra Guenée, 1841 (Lundflyn)
 1. sagittigera (Hufnagel, 1766) (Kamsprötat lundfly)
Lacanobia Billberg, 1820 (Lundflyn)
 1. w-latinum (Hufnagel, 1766) (Ginstfly)
 2. splendens (Hübner, 1808) (Vackert lundfly)
 3. thalassina (Hufnagel, 1766) (Brunt lundfly)
 4. contigua (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brokigt lundfly)
 5. suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Föränderligt lundfly)
 6. oleracea (Linnaeus, 1758) (Grönsaksfly)
Melanchra Hübner, 1820 (Lundflyn)
 1. persicariae (Linnaeus, 1761) (Vitfläckigt lundfly)
 2. pisi (Linnaeus, 1758) (Ärtfly)
Papestra Sukhareva, 1973 (Lundflyn)
 1. biren (Goeze, 1781) (Blågrått lundfly)
Hada Billberg, 1820 (Lundflyn)
 1. plebeja (Linnaeus, 1761) (Tandfläckigt lundfly)
Hyssia Guenée, 1845 (Lundflyn)
 1. cavernosa (Eversmann, 1842) (Hålrotfly)
Mamestra Ochsenheimer, 1816 (Lundflyn)
 1. brassicae (Linnaeus, 1758) (Kålfly)
Sideridis Hübner, 1821 (Lundflyn)
 1. albicolon (Hübner, 1813) (Vitpunkterat lundfly)
Heliophobus Boisduval, 1829 (Lundflyn)
 1. reticulata (Goeze, 1781) (Vitribbat lundfly)
Conisania Hampson, 1905 (Lundflyn)
 1. leineri (Freyer, 1836) (Vitribbat strandfly)
 2. luteago (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nejlikrotfly)
Hecatera Guenée, 1852 (Lundflyn)
 1. bicolorata (Hufnagel, 1766) (Litet lundfly)
 2. dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulpunkterat lundfly)
Hadena Schrank, 1802 (Nejlikflyn)
 1. bicruris (Hufnagel, 1766) (Allmänt nejlikfly)
 2. capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) (Förväxlat nejlikfly)
 3. compta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitbandat nejlikfly)
 4. confusa (Hufnagel, 1766) (Vackert nejlikfly)
 5. albimacula (Borkhausen, 1792) (Olivbrunt nejlikfly)
 6. filograna (Esper, 1788) (Gulpudrat nejlikfly)
 7. caesia (Denis & Schiffermüller, 1775) (Blågrått nejlikfly)
 8. rivularis (Fabricius, 1775) (Violettrött nejlikfly)
 9. perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulbrunt nejlikfly)
 10. irregularis (Hufnagel, 1766) (Ockragult nejlikfly)
Lasionycta Aurivillius, 1892 (Nejlikflyn)
 1. skraelingia (Herrich-Schäffer, 1852) (Lappfjällfly)
 2. proxima (Hübner, 1808) (Oäkta nejlikfly)
 3. leucocycla (Staudinger, 1857) (Dovrefjällfly)
 4. staudingeri (Aurivillius, 1891) (Högnordiskt hedfly)
Anartomima Boursin, 1952 (Nejlikflyn)
 1. secedens (Walker, 1858) (Bohemans hedfly)
 2. imbecilla (Fabricius, 1794) (Tjockhornsfly)
Cerapteryx Curtis, 1833 (Gräsflyn)
 1. graminis (Linnaeus, 1758) (Allmänt gräsfly)

Tholerini (Gräsflyn)

Tholera Hübner, 1821 (Gräsflyn)
 1. cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mörkbrunt fältfly)
 2. decimalis (Poda, 1761) (Vitribbat fältfly)

Mythimnini (Gräsflyn)

Mythimna Ochsenheimer, 1816 (Gräsflyn)
 1. turca (Linnaeus, 1761) (Rödtofsat gräsfly)
 2. pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödgrått gräsfly)
 3. conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitfläckat gräsfly)
 4. pallens (Linnaeus, 1758) (Halmgult gräsfly)
 5. impura (Hübner, 1808) (Brungult gräsfly)
 6. straminea (Treitschke, 1825) (Gråhalsat gräsfly)
 7. vitellina (Hübner, 1808) (Äggult gräsfly)
 8. languida (Walker, 1858) (Brokigt gräsfly)
 9. unipuncta (Haworth, 1809) (Vandrargräsfly)
 10. albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vitpunkterat gräsfly)
 11. ferrago (Fabricius, 1787) (Tegelrött gräsfly)
 12. litoralis (Curtis, 1827) (Vitstreckat gräsfly)
 13. l-album (Linnaeus, 1767) (L-tecknat gräsfly)
Leucania Ochsenheimer, 1816 (Gräsflyn)
 1. comma (Linnaeus, 1761) (Kommatecknat gräsfly)
 2. obsoleta (Hübner, 1803) (Punkterat gräsfly)
Senta Stephens, 1834 (Strandflyn)
 1. flammea (Curtis, 1828) (Streckat strandfly)

Noctuinae (Jordflyn)

Euxoa Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. adumbrata Eversmann, 1842 (Norskt jordfly)
 2. ochrogaster (Guenée, 1852) (Ryskt jordfly)
 3. cursoria (Hufnagel, 1766) (Sandfältsjordfly)
 4. vitta (Esper, 1789) (Bandjordfly)
 5. obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) (Obeliskjordfly)
 6. eruta (Hübner, 1827) (Dunkelt jordfly)
 7. nigrofusca (Esper, 1788) (Kryptiskt jordfly)
 8. tritici (Linnaeus, 1761) (Vetejordfly)
 9. nigricans (Linnaeus, 1761) (Svartaktigt jordfly)
 10. recussa (Hübner, 1817) (Violettbrunt jordfly)
Agrotis Ochsenheimer, 1816 (Jordflyn)
 1. cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunhalsat jordfly)
 2. vestigialis (Hufnagel, 1766) (Spårjordfly)
 3. segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sädesbroddfly)
 4. clavis (Hufnagel, 1766) (Barkfärgat jordfly)
 5. puta (Hübner, 1803) (Ovalfläckat jordfly)
 6. exclamationis (Linnaeus, 1758) (Åkerjordfly)
 7. ipsilon (Hufnagel, 1766) (Kommajordfly)
 8. ripae (Hübner, 1823) (Havsstrandsjordfly)
 9. crassa (Hübner, 1803) (Piltecknat jordfly)
Actebia Stephens, 1829 (Jordflyn)
 1. praecox (Linnaeus, 1758) (Grönt jordfly)
 2. fennica (Tauscher, 1806) (Finskt jordfly)
Peridroma Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. saucia (Hübner, 1808) (Vittofsjordfly)
Axylia Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. putris (Linnaeus, 1761) (Träfärgat jordfly)
Ochropleura Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. plecta (Linnaeus, 1761) (Litet jordfly)
Eugnorisma Boursin, 1946 (Jordflyn)
 1. depuncta (Linnaeus, 1761) (Punkterat jordfly)
Standfussiana Boursin, 1946 (Jordflyn)
 1. lucernea (Linnaeus, 1758) (Ljusjordfly)
Epipsilia Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. grisescens (Fabricius, 1794) (Grått jordfly)
Rhyacia Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. simulans (Hufnagel, 1766) (Gulgrått jordfly)
Chersotis Boisduval, 1840 (Jordflyn)
 1. cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Kopparbrunt jordfly)
Noctua Linnaeus, 1758 (Bandflyn)
 1. pronuba (Linnaeus, 1758) (Allmänt bandfly)
 2. fimbriata (Schreber, 1759) (Bredbandat bandfly)
 3. orbona (Hufnagel, 1766) (Kantfläckat bandfly)
 4. comes Hübner, 1813 (Leverbrunt bandfly)
 5. interposita (Hübner, 1789) (Storfläckigt bandfly)
 6. janthe (Borkhausen, 1792) (Brunviolett bandfly)
 7. janthina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Violettgrått bandfly)
 8. interjecta Hübner, 1803 (Rödbrunt bandfly)
Cryptocala Benjamin, 1921 (Bandflyn)
 1. chardinyi (Boisduval, 1829) (Ryskt bandfly)
Epilecta Hübner, 1821 (Bandflyn)
 1. linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gråvattrat bandfly)
Spaelotis Boisduval, 1840 (Jordflyn)
 1. ravida (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mörkt jordfly)
 2. clandestina (Harris, 1841) (Svenskt jordfly)
Opigena Boisduval, 1840 (Jordflyn)
 1. polygona (Denis & Schiffermüller, 1775) (Tvåkölat jordfly)
Graphiphora Ochsenheimer, 1816 (Jordflyn)
 1. augur (Fabricius, 1775) (Spåmansjordfly)
Eugraphe Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. sigma (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödkantat jordfly)
Coenophila Stephens, 1850 (Jordflyn)
 1. subrosea (Stephens, 1850) (Porsjordfly)
Protolampra McDunnough, 1929 (Skogsflyn)
 1. sobrina (Duponchel, 1843) (Rödhuvat skogsfly)
Paradiarsia McDunnough, 1929 (Jordflyn)
 1. glareosa (Esper, 1788) (Vitgrått jordfly)
Lycophotia Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ljungjordfly)
Diarsia Hübner, 1821 (Jordflyn)
 1. mendica (Fabricius, 1775) (Föränderligt jordfly)
 2. dahlii (Hübner, 1813) (Dahls jordfly)
 3. brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) (Rödbrunt jordfly)
 4. rubi (Vieweg, 1790) (Hallonjordfly)
 5. florida (F. Schmidt, 1859) (Ljust hallonjordfly)
Xestia Hübner, 1818 (Jordflyn)
 1. lyngei (Rebel, 1923) (Fjällhedfly)
 2. quieta (Hübner, 1813) (Spensligt hedfly)
 3. borealis (Nordström, 1933) (Nordiskt jordfly)
 4. laetabilis (Zetterstedt, 1839) (Högnordiskt fjällfly)
 5. distensa (Eversmann, 1851) (Östligt fjällfly)
 6. gelida (Sparre Schneider, 1883) (Meves fjällfly)
 7. sincera (Herrich-Schäffer, 1851) (Barrskogsfjällfly)
 8. rhaetica (Staudinger, 1871) (Rhätiskt fjällfly)
 9. speciosa (Hübner, 1813) (Arktiskt jordfly)
 10. alpicola (Zetterstedt, 1839) (Högnordiskt jordfly)
 11. lorezi (Staudinger, 1891) (Norskt fjällfly)
 12. atrata (Morrison, 1874) (Haralds fjällfly)
 13. tecta (Hübner, 1808) (Rödbrunt fjällfly)
 14. c-nigrum (Linnaeus, 1758) (C-tecknat jordfly)
 15. ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775) (Trapetstecknat jordfly)
 16. triangulum (Hufnagel, 1766) (Gråhalsat jordfly)
 17. ashworthii (Doubleday, 1855) (Blågrått jordfly)
 18. baja (Denis & Schiffermüller, 1775) (Svartpunkterat jordfly)
 19. rhomboidea (Esper, 1790) (Brunfläckigt jordfly)
 20. castanea (Esper, 1798) (Hedjordfly)
 21. collina (Boisduval, 1840) (Rotstreckjordfly)
 22. sexstrigata (Haworth, 1809) (Tvärlinjerat jordfly)
 23. xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulfläckigt jordfly)
Eurois Hübner, 1821 (Skogsflyn)
 1. occulta (Linnaeus, 1758) (Stort skogsfly)
Anaplectoides McDunnough, 1929 (Skogsflyn)
 1. prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grönskimrande skogsfly)
Cerastis Ochsenheimer, 1816 (Skogsflyn)
 1. rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Violettrött skogsfly)
 2. leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunrött skogsfly)
Naenia Stephens, 1822 (Skogsflyn)
 1. typica (Linnaeus, 1758) (Gråribbat skogsfly)

Pantheidae (Klosterflyn)

Panthea Hübner, 1820 (Klosterflyn)
 1. coenobita (Esper, 1785) (Munkfly)
Trichosea Grote, 1875 (Klosterflyn)
 1. ludifica (Linnaeus, 1758) (Gäck)
Colocasia Ochsenheimer, 1816 (Klosterflyn)
 1. coryli (Linnaeus, 1758) (Hasselfly)

Nolidae (Trågspinnare)
Nolinae (Trågspinnare)

Meganola Dyar, 1898 (Trågspinnare)
 1. strigula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Gulpucklig trågspinnare)
 2. albula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vit trågspinnare)
Nola Leach, 1815 (Trågspinnare)
 1. cucullatella (Linnaeus, 1758) (Gråpucklig trågspinnare)
 2. confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) (Brunpucklig trågspinnare)
 3. aerugula (Hübner, 1793) (Vitpucklig trågspinnare)
 4. karelica (Tengström, 1869) (Myrtrågspinnare)

Chloephorinae (Fotsläpare)
Sarrothripini (Fotsläpare)

Nycteola Hübner, 1822 (Fotsläpare)
 1. revayana (Scopoli, 1772) (Ekfotsläpare)
 2. degenerana (Hübner, 1799) (Sälgfotsläpare)
 3. asiatica (Krulikovsky, 1904) (Poppelfotsläpare)
 4. siculana (Fuchs, 1899) (Grönvit sälgfotsläpare)

Chloephorini (Båtspinnare)

Bena Billberg, 1820 (Båtspinnare)
 1. bicolorana (Fuessly, 1775) (Större båtspinnare)
Pseudoips Hübner, 1825 (Båtspinnare)
 1. prasinana (Linnaeus, 1758) (Mindre båtspinnare)
Earias Hübner, 1825 (Pilspinnare)
 1. clorana (Linnaeus, 1761) (Grön pilspinnare)
 2. vernana (Fabricius, 1787) (Silverpoppelspinnare)

Erebidae (Ordensflyn)
Erebinae (Ordensflyn)
Catocalini (Ordensflyn)

Catocala Schrank, 1802 (Ordensflyn)
 1. sponsa (Linnaeus, 1767) (Vågbandat ordensfly)
 2. fraxini (Linnaeus, 1758) (Blåbandat ordensfly)
 3. nupta (Linnaeus, 1767) (Vinkelbandat ordensfly)
 4. adultera (Ménetriés, 1856) (Ryskt ordensfly)
 5. elocata (Esper, 1788) (Bågbandat ordensfly)
 6. promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ekordensfly)
 7. electa (Vieweg, 1790) (Stenfärgat ordensfly)
 8. pacta (Linnaeus, 1758) (Rosenryggat ordensfly)
 9. fulminea (Scopoli, 1763) (Gulbandat ordensfly)

Ophiusini (Ordensflyn)

Minucia Moore, 1885 (Ordensflyn)
 1. lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) (Grått ordensfly)
Grammodes Guennee, 1852 (Mönsterflyn)
 1. stolida (Fabricius, 1775) (Björnbärsfly)

Toxocampini (Vickerflyn)

Lygephila Billberg, 1820 (Vickerflyn)
 1. pastinum (Treitschke, 1826) (Helfläckat vickerfly)
 2. viciae (Hübner, 1822) (Tvärlinjerat vickerfly)
 3. craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) (Ljusribbat vickerfly)

Callidiini (Slåtterflyn)

Callistege Hübner, 1823 (Slåtterflyn)
 1. mi (Clerck, 1759) (Vitbrokigt slåtterfly)
Euclidia Ochsenheimer, 1816 (Slåtterflyn)
 1. glyphica (Linnaeus, 1758) (Gulbrokigt slåtterfly)

Aventiini (Mönsterflyn)

Laspeyria Germar, 1810 (Mönsterflyn)
 1. flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sikelfly)

Calpinae (Mönsterflyn)

Scoliopteryx Germar, 1810 (Mönsterflyn)
 1. libatrix (Linnaeus, 1758) (Flikfly)
Calyptra Ochsenheimer, 1816 (Vampyrflyn)
 1. thalictri (Borkhausen, 1790) (Vampyrfly)

Hypeninae (Näbbflyn)

Hypena Schrank, 1802 (Näbbflyn)
 1. proboscidalis (Linnaeus, 1758) (Brunstreckat näbbfly)
 2. rostralis (Linnaeus, 1758) (Puckligt näbbfly)
 3. obesalis Treitschke, 1829 (Spetsvingat näbbfly)
 4. lividalis (Hübner, 1796) (Blyfärgat näbbfly)
 5. crassalis (Fabricius, 1787) (Källfly)
Phytometra Hawort, 1809 (Näbbflyn)
 1. viridaria (Clerck, 1759) (Jungfrulinfly)
Rivula Guenée, 1845 (Näbbflyn)
 1. sericealis (Scopoli, 1763) (Trådspinnarfly)
Parascotia Hübner, 1825 (Näbbflyn)
 1. fuliginaria (Linnaeus, 1761) (Svampfly)
Colobochyla Hübner, 1825 (Näbbflyn)
 1. salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Brunlinjerat mätarfly)

Herminiinae (Sprötflyn)

Paracolax Hübner, 1825 (Sprötflyn)
 1. tristalis (Fabricius, 1794) (Ockragult sprötfly)
Macrochilo Hübner, 1825 (Sprötflyn)
 1. cribrumalis (Hübner, 1793) (Svartpunkterat sprötfly)
Herminia Latreille, 1802 (Sprötflyn)
 1. tarsicrinalis (Knoch, 1782) (Fotlöst tofsfly)
 2. grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Spetsstreckat tofsfly)
Polypogon Schrank, 1802 (Sprötflyn)
 1. tentacularia (Linnaeus, 1758) (Allmänt sprötfly)
Pechipogo Hübner, 1825 (Sprötflyn)
 1. strigilata (Linnaeus, 1758) (Vitkantat sprötfly)
Zanclognatha Lederer, 1857 (Sprötflyn)
 1. lunalis (Scopoli, 1763) (Brunaktigt tofsfly)
 2. tarsipennalis (Treitschke, 1835) (Gulgrått tofsfly)

Strepsimaninae (Näbbflyn)

Hypenodes Doubleday, 1850 (Näbbflyn)
 1. humidalis Doubleday, 1850 (Litet malfly)
Schrankia Hübner, 1825 (Näbbflyn)
 1. costaestrigalis (Stephens, 1834) (Snedstreckat mottfly)
 2. intermedialis Reid, 1972 (Intermediärt mottfly)
 3. taenialis (Hübner, 1809) (Tvärstreckat mottfly)

Lymantriidae (Tofsspinnare)

Lymantria Hübner, 1819 (Nunnor)
 1. monacha (Linnaeus, 1758) (Nunna)
 2. dispar (Linnaeus, 1758) (Lövskogsnunna)
Calliteara Butler, 1881 (Harfotspinnare)
 1. abietis (Denis & Schiffermüller, 1775) (Granharfotspinnare)
 2. pudibunda (Linnaeus, 1758) (Bokspinnare)
Dicallomera Butler, 1881 (Harfotspinnare)
 1. fascelina (Linnaeus, 1758) (Askgrå harfotspinnare)
Orgyia Ochsenheimer, 1810 (Fjädertofsspinnare)
 1. recens (Hübner, 1819) (Gulfläckspinnare)
 2. antiqua (Linnaeus, 1758) (Aprikosspinnare)
 3. antiquoides (Hübner, 1822) (Ljungtofsspinnare)
Laelia Stephens, 1828 (Gumpspinnare)
 1. coenosa (Hübner, 1808) (Agspinnare)

Nygmiini (Gumpspinnare)

Euproctis Hübner, 1819 (Gumpspinnare)
 1. chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) (Äpplerödgump)
 2. similis (Fuessly, 1775) (Körsbärsrödgump)

Leucomini (Videspinnare)

Leucoma Hübner, 1822 (Videspinnare)
 1. salicis (Linnaeus, 1758) (Videspinnare)

Arctornithini (Vitvingespinnare)

Arctornis Germar, 1810 (Vitvingespinnare)
 1. l-nigrum (Müller, 1764) (Vitvingespinnare)

Arctiinae (Björnspinnare)
Lithosiini (Lavspinnare)

Nudaria Haworth, 1809 (Hinnvingar)
 1. mundana (Linnaeus, 1761) (Grå hinnvinge)
Thumatha Walker, 1866 (Hinnvingar)
 1. senex (Hübner, 1808) (Grågul hinnvinge)
Miltochrista Hübner, 1819 (Borstspinnare)
 1. miniata (Forster, 1771) (Rosenvinge)
Cybosia Hübner, 1819 (Borstspinnare)
 1. mesomella (Linnaeus, 1758) (Vit borstspinnare)
Pelosia Hübner, 1819 (Lavspinnare)
 1. muscerda (Hufnagel, 1766) (Punktlavspinnare)
 2. obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) (Vasslavspinnare)
Atolmis Hübner, 1819 (Lavspinnare)
 1. rubricollis (Linnaeus, 1758) (Rödhalsad lavspinnare)
Lithosia Fabricius, 1798 (Lavspinnare)
 1. quadra (Linnaeus, 1758) (Kungslavspinnare)
Eilema Hübner, 1819 (Lavspinnare)
 1. depressa (Esper, 1787) (Nankingul lavspinnare)
 2. griseola (Hübner, 1803) (Askgrå lavspinnare)
 3. lurideola (Zincken, 1817) (Blygrå lavspinnare)
 4. complana (Linnaeus, 1758) (Mörkgrå lavspinnare)
 5. pygmaeola (Doubleday, 1847) (Gulpannad lavspinnare)
 6. lutarella (Linnaeus, 1758) (Ockralavspinnare)
 7. sororcula (Hufnagel, 1766) (Guldlavspinnare)
Setema de Freina & Witt, 1984 (Lavspinnare)
 1. cereola (Hübner, 1803) (Vaxlavspinnare)
Setina Schrank, 1802 (Borstspinnare)
 1. irrorella (Linnaeus, 1767) (Större borstspinnare)
 2. roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) (Mindre borstspinnare)

Syntomini (Lavdagspinnare)

Dysauxes Hübner, 1819 (Lavdagspinnare)
 1. ancilla (Linnaeus, 1767) (Lavdagspinnare)

Arctiini (Björnspinnare)

Spiris Hübner, 1819 (Hedspinnare)
 1. striata (Linnaeus, 1758) (Streckad hedspinnare)
Coscinia Hübner, 1819 (Hedspinnare)
 1. cribraria (Linnaeus, 1758) (Punkthedspinnare)
Phragmatobia Stephens, 1828 (Tigerspinnare)
 1. fuliginosa (Linnaeus, 1758) (Rostvinge)
Parasemia Hübner, 1820 (Igelkottspinnare)
 1. plantaginis (Linnaeus, 1758) (Mindre igelkottspinnare)
Grammia Rambur, 1866 (Igelkottspinnare)
 1. qvenseli (Paykull, 1793) (Alpigelkottspinnare)
Holoarctia Ferguson, 1984 (Igelkottspinnare)
 1. puengeleri (O. Bang-Haas, 1927) (Arktisk igelkottspinnare)
Spilosoma Curtis, 1825 (Tigerspinnare)
 1. lutea (Hufnagel, 1766) (Gul tigerspinnare)
 2. lubricipeda (Linnaeus, 1758) (Prickig tigerspinnare)
 3. urticae (Esper, 1789) (Vit tigerspinnare)
Diaphora Stephens, 1827 (Tigerspinnare)
 1. mendica (Clerck, 1759) (Grå tigerspinnare)
Rhyparia Hübner, 1820 (Igelkottspinnare)
 1. purpurata (Linnaeus, 1758) (Citrongul igelkottspinnare)
Diacrisia Hübner, 1819 (Björnspinnare)
 1. sannio (Linnaeus, 1758) (Rödfransad björnspinnare)
Hyphoraia Hübner, 1820 (Igelkottspinnare)
 1. aulica (Linnaeus, 1758) (Gulfläckig igelkottspinnare)
Pararctia Sotavalta, 1965 (Igelkottspinnare)
 1. lapponica (Thunberg, 1791) (Lappigelkottspinnare)
Acerbia Sotavalta, 1963 (Igelkottspinnare)
 1. alpina (Quensel, 1802) (Nordisk igelkottspinnare)
Pericallia Hübner, 1820 (Björnspinnare)
 1. matronula (Linnaeus, 1758) (Rysk björnspinnare)
Arctia Schrank, 1802 (Björnspinnare)
 1. caja (Linnaeus, 1758) (Björnspinnare)
 2. villica (Linnaeus, 1758) (Gyllenspinnare)
Callimorpha Latreille, 1809 (Björnspinnare)
 1. dominula (Linnaeus, 1758) (Glansspinnare)
Tyria Hübner, 1819 (Björnspinnare)
 1. jacobaeae (Linnaeus, 1758) (Karminspinnare)

Införda arter

Tineoidea (Äkta malar)
Tineidae (Äkta malar)
Hieroxestinae (Äkta malar)

Opogona Zeller, 1853 (Växthusmalar) - Male genitalia
 1. sacchari (Bojer, 1856) (Bananmal)
 2. omoscopa (Meyrick, 1893) (Sockerrörsmal)
Oinophila Stephens, 1848 (Växthusmalar)
 1. v-flava (Haworth, 1828) (V-tecknad mal)

Gracillariidae (Styltmalar)
Gracillariinae (Styltmalar)

Caloptilia Hübner, 1825 (Styltmalar)
 1. azaleella (Brants, 1913) (Azaleastyltmal)

Yponomeutoidea (Spinnmalar)
Yponomeutidae (Spinnmalar)
Scythropiinae (Spinnmalar)

Zelleria Stainton, 1849 (Brunmalar)
 1. oleastrella (Millière, 1864) (Olivträdsmal)

Gelechioidea (Stävmalar)
Oecophoridae (Praktmalar)
Oecophorinae (Praktmalar)
Oecophorini (Praktmalar)

Esperia Stainton, 1849 (Svavelmalar)
 1. sulphurella (Fabricius, 1775) (Svavelmal)

Gelechiidae (Stävmalar)
Gelechiinae (Stävmalar)

Phthorimaea Meyrick, 1902 (Stävmalar)
 1. operculella (Zeller, 1873) (Potatisstävmal)
Sitotroga Heinemann, 1870 (Cerealiemalar)
 1. cerealella (Olivier, 1788) (Majsmal)

Zygaenoidea (Bastardsvärmare)
Limacodidae (Snigelspinnare)

Phobetron Hübner, 1825 (Snigelspinnare)
 1. hipparchia (Cramer, 1777) (Banansnigelspinnare)
Sibine Herrich-Schäffer, 1855 (Snigelspinnare)
 1. stimulea (Clemens, 1860) (Arekasnigelspinnare)

Tortricoidea (Vecklare)
Tortricidae (Vecklare))
Tortricinae (Vecklare)

Selania Stephens, 1834 (Kålvecklare)
 1. leplastriana (Curtis, 1831) (Kålvecklare)
Lobesia Guenée, 1845 (Skottvecklare)
 1. botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Vinskottvecklare)
Cydia Hübner, 1825 (Borrvecklare)
 1. molesta (Busck, 1916) (Aprikosvecklare)
 2. deshaisiana (Lucas, 1858) (Hoppande böna)
Cryptophlebia Zacher, 1915 (Knätofsvecklare)
 1. leucotreta (Meyrick, 1913) (Knätofsvecklare)

Pyraloidea (Mott)
Pyralidae (Mott)
Gallerinae (Vaxmott)
Tirathabini (Humlemott)

Paralipsa Butler, 1879 (Kakaomott)
 1. gularis (Zeller, 1877) (Kakaomott)
Corcyra Ragonot, 1885 (Korintmott)
 1. cephalonica (Stainton, 1866) (Korintmott)

Phycitinae (Mott)
Cryptoblabini (Mott)

Cryptoblabes Zeller, 1847 (Strimmott)
 1. gnidiella (Millière, 1867) (Importstrimmott)

Phycitini (Mott)

Apomyelois Heinrich, 1956 (Svampmott)
 1. ceratoniae (Zeller, 1839) (Ceratoniemott)
Cadra Walker, 1864 (Fruktmott)
 1. figulilella (Gregson, 1871) (Smalvingat fruktmott)
 2. calidella (Guenée, 1845) (Importfruktmott)

Acentropinae (Vattenmott)

Oligostigma Guenée, 1854 (Vattenmott)
 1. bilinealis Snellen, 1876 (Rödbrämat akvariemott)

Pyraustinae (Ängsmott)
Pyraustini (Ängsmott)

Herpetogramma Lederer, 1863 (Golfbanemott)
 1. licarsisalis (Walker, 1859) (Golfbanemott)
Parotis Hübner, 1831 (Smaragdmott)
 1. marinata (Fabricius, 1784) (Smaragdmott)
Duponchelia Zeller, 1874 (Tandsydmott)
 1. fovealis (Zeller, 1847) (Tandsydmott)

Bombycoidea (Spinnare)
Saturniidae (Påfågelspinnare)

Saturnia Schrank, 1802 (Påfågelspinnare)
 1. pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) (Större påfågelspinnare)
Actias Leach, 1815 (Påfågelspinnare)
 1. selene Kirby, 1896 (Långsvansad påfågelspinnare)

Lycaenidae (Juvelvingar)
Lycaeninae (Juvelvingar)
Polyommatini (Blåvingar)

Lampides Hübner, 1819 (Blåvingar)
 1. boeticus (Linnaeus, 1767) (Långsvansad blåvinge)
Cacyreus Butler, 1898 (Blåvingar)
 1. marshalli Butler, 1898 (Trädgårdsblåvinge)

Nymphalidae (Praktfjärilar)
Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)

Siproeta Hübner, 1823 (Ädelfjärilar)
 1. stelenes (Linnaeus, 1758) (Malakitfjäril)

Nymphalinae (Ädelfjärilar)

Charaxes Ochsenheimer, 1816 (Ädelfjärilar)
 1. jasius (Linnaeus, 1766) (Pascha)

Satyrinae (Gräsfjärilar)

Kirinia Moore, 1893 (Gräsfjärilar)
 1. roxelana (Cramer, 1777) (Stor gräsjäril)

Brassolinae (Ugglefjärilar)

Opsiphanes Doubleday, 1849 (Ugglefjärilar)
 1. tamarindi Felder, 1861 (Ugglefjäril)

Danainae (Monarker)

Danaus Kluk, 1780 (Monarker)
 1. plexippus (Linnaeus, 1758) (Monark)

Sterrhinae (Lövmätare)

Idaea Treitschke, 1825 (Lövmätare)
 1. inquinata (Scopoli, 1763) (Hölövmätare)

Noctuoidea (Nattflyartade fjärilar)
Noctuidae (Nattflyn)
Plusiinae (Metallflyn)

Chrysodeixis Hübner, 1821 (Metallflyn)
 1. eriosoma (Doubleday, 1843) (Kanariemetallfly)
 2. keili Behounek & Ronkay, 1999 (Orkidémetallfly)

Hadeninae (Nejlikflyn)

Spodoptera Guenée, 1852 (Lövflyn)
 1. dolichos (Fabricius, 1794) (Större bomullsfly)

Arctiidae (Björnspinnare)
Syntominae (Lavdagspinnare)

Macrocneme Hübner, 1826 (Bananglansvinge)
 1. species (Stor bananglansvinge)
Antichloris Hübner, 1818 (Bananglansvinge)
 1. viridis Druce, 1884 (Bananglansvinge)

NRM:s välkomstsida


http://www.nrm.se/en/svenska_fjarilar/svenska_fjarilar.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 2012
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson