De äldsta entomologiska samlingarna inom Naturhistoriska riksmuseet härrör från 1700-talet. På sektionen för entomologi förvaras fortfarande värdefulla samlingar av insekter och spindeldjur som tillhört pionjärerna Carl Clerck (1709-1765) och Charles De Geer (1720-1778), båda i kretsen kring Carolus Linnaeus Carl von Linné (1707-1778). Ett av de större viktiga tillskotten var samlingen av 8 600 insektarter som 1819 donerades av Gustaf von Paykull (1757-1826).

Idag består samlingen av insekter, spindeldjur och mångfotingar av 2,5 miljoner föremål. Samlingarna är rika på typer, då de innefattar det entomologiska materialet från talrika expeditioner till olika delar av världen sedan mer än 200 år.