Svenska Malaisefälleprojektet
2002-2006Museisamlingar framstår som ett absolut nödvändigt underlag för den taxonomiska behandlingen av mindre kända djurgrupper. För många av de dåligt kända grupper inom Hymenoptera ach Diptera finns otillräckligt med vetenskapligt material, och olika artnyckelprojekt vill var för sig behöva att samla in relevant material. Detta projekt syftar till att bygga upp ett högkvalitativt material för systematisk och taxonomisk forskning på eftersatta grupper av Diptera och Hymenoptera genom fortsatt metodisk och kostnadseffektiv insamling med Malaisefällor i interessanta biotoper spridda över Sverige.Svenska Malaisefälleprojektet styrs från Naturhistoriska riksmuseet med ekonomiskt stöd från Svenska artprojektet, ArtDatabanken.Se lista över aktiva deltagare
Se lista över lokaler
Se detaljerad presentation av projektet
Artlistor
Publikationer


Placering av de olika lokalerna i Svenska Malaisefälleprojektet.


Senast uppdaterad: 25 juni, 2005

Kommentarer till denne sidan.