Swedish Museum of Natural History


Amauris psyttalea gabunica Aurivillius, 1881.
Reference: Aurivillius, Chr. 1881, Om en samling fjärilar från Gaboon. - Entomologisk tidskrift Årg. 2 pp. 38-47, Centraltryckeriet, Stockholm.
Return to species-list.