Swedish Museum of Natural History


Agrotis psammocharis Boursin, 1950.
Reference: Boursin, Ch. 1950, Eine neue Agrotis aus Nord-Persien, Agrotis psammocharis n.sp. - Arkiv för Zoologi Band 1 nr. 23, Almqvist & Wiksell Boktryckeri, Uppsala. 355-356 pp.
Return to species-list.