Swedish Museum of Natural History


Syntomis molanna Wallengren, 1875.
Reference: Wallengren, H.D.J. 1875, Insecta Transvaaliensia. Bidrag till Transvaalska Republikens i Södra Afrika Insektfauna. - Öfversikt af Kongliga Vatenskaps-Akademiens Förhandllingar, trettiondeandra årgången no: 1. pp 83-137, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm.
Return to species-list.