Swedish Museum of Natural History


Sesia melanocephala Dalman, 1816.
Reference: Dalman, J. W. 1816, Försök till systematisk Uppställning af Sveriges Fjärillar. - Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar. Vol 37, pp. 217-218. Joh. Pehr Lindh, Stockholm.
Return to species-list.