Swedish Museum of Natural History


Eutimia marpissa Wallengren, 1858.
Reference: Wallengren, H.D.J. 1858, Nya Fjäril-slägten. - Öfversikt af Kongliga Vatenskaps-Akademiens Förhandllingar, femtonde årgången. pp 209-215, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm.
Return to species-list.