Swedish Museum of Natural History


Castnia maris Dalman, 1824.
Reference: Dalman, J. W. 1824, Försök att närmare bestämma slägtet Castnia Fabr., samt de detsamma tillhörande Arter. - Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar. Vol 45, pp. 401-403. Norstedt & Söner Stockholm.
Return to species-list.