Swedish Museum of Natural History


Papilio latreillianus theorini Aurivillius, 1881.
Reference: Aurivillius, C. 1881, Om en samling fjärilar från Gaboon. - Entomologisk tidskrift vol 2, Centraltryckeriet, Stockholm. pp. 38-47.
Return to species-list.