Swedish Museum of Natural History


Lachnoptera iole afzelii Aurivillius, 1887.
Reference: Aurivillius, Chr. 1887, Öfversikt af Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Förandlingar no: 6. - Förteckning öfver en samling Coleoptera och Lepidoptera från Kongoflodens område, skänkt till Riksmuseum af Löjtnant M. Juhlin-Dannfelt pp. 305-314, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm.
Return to species-list.