Swedish Museum of Natural History

Dicranura borealis Boheman, 1849.
Reference: Boheman, C. H. 1849, Försök till systematisk uppställning af de i Sverige förekommande nattfjärilar. - Kongliga Vetenskaps-Akademiens Handllingar, för år 1848. pp 161-162, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm.
Return to species-list.