Swedish Museum of Natural History


Cymothoe confusa Aurivillius, 1887.
Reference: Aurivillius, Chr. 1887, Förteckning öfver en samling Coeloptera och Lepidoptera från Kongoflodens område, skänkt till Riksmuseum af Löjtnant M. Juhlin-Dannfelt. - Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1887. N:o 5. pp. 305-314, Kongl. Boktryckeriet, Stockholm.
Return to species-list.