Swedish Museum of Natural History


Pyrgus andromedae Wallengren, 1857.
Reference: Wallengren, H.D.J. 1853, Skandinaviens Hesperioidae, med särskild hänsyn till arterne af slägtet Syrichtus. - Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handllingar, Årg 10, Nr. 2. pp 19-26, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm.
Return to species-list.