Ekoparkens insekter
Hymenoptera

Hylaeus signatus

Det punkterade citronbiet återfunnet


Hona av det punkterade citronbiet Hylaeus signatus. Foto: Lars-Åke Janzon.

Det är ett litet (6-8 mm långt) svart bi med gula teckningar i ansiktet, på halsen och benen och är kraftigt punkterad på första bakkroppsleden.

Den var i Sverige fram till 1999 endast känd i fyra exemplar från Bergianska trädgården i Stockholm. De första exemplaren hittades 1963. År 1999 återfanns den på samma ställe som 1963. Utanför Sverige finns den i Europa och norra Afrika.

Den naturliga miljön är trädgårdar och ruderatmarker där näringsväxten reseda växer. Den bygger bo i befintliga hålrum i marken, i torra stjälkar av t.ex. rosor och björnbär. Det är en specialiserad art vad gäller nektar- och pollenintag. Den besöker endast resedablommor, och då framför allt färgreseda. Som färdigutvecklat bi flyger den från slutet av juni till och med juli.

För den som vill läsa lite mera om detta spännande bi finns följande:
ERLANDSSON, S., 1984, Fem för Sverige nya stinkbin av släktet Hylaeus. - Entomologisk Tidskrift, 105: 103.
WALDENSTRÖM, H. & SANDBERG, G., 1992, Projekt Ekoparken - Stockholms gröna lunga. - Fauna och flora , 87 (1): 1-14.
WESTRICH, P., 1989, Die Wildbienen Baden-Würtembergs, Spezieller Teil. (Eugen Ulmer GmbH & Co., Germany), sidorna 670-671.

Sammanställt av Lars-Åke Janzon

Åter till Ekoparkens Hymenoptera

Sektionen för entomologis välkomstsida

NRM:s välkomstsida


/en/hym-sig.html.se
Senaste uppdatering: 15 september 1999
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson
Lämna kommentarer om NRM:s webresurs här.