Ekoparkens insekter - bildarkiv
Hymenoptera

Vägsteklar, Pompilidae
En bedövad spindel släpas till vägstekelns bo.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Myror, Formicidae
Ansamling av trädmyror Camponotus ligniperda.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Den hotade bruna trämyran Lasius brunneus.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Lasius fuliginosus.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Solitära getingar, Eumenidae
En solitär geting Ancistrocerus sp. födosöker på åkertistel.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Sociala getingar, Vespidae
En födosökande rödbandad geting Vespula rufa.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Sapygidae
Myrsteklar, Myrmosidae
Guldsteklar, Chrysididae
Guldstekeln Omalus auratus vilande på blad.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Gräv- och rovsteklar, Sphecidae
Vårtbitarrovstekeln Sphex rufocinctus. Släktet Sphex är typsläkte för familjen Sphecidae. Vårtbitarrovstekeln finns i Sverige bara på Gotland. Foto: Lars-Åke Janzon.
Bivargen Philanthus triangulum med bytet, tambiet, under sig. Foto: Lars-Åke Janzon.
Bivargen Philanthus triangulum flygande med bytet under sig. Foto: Lars-Åke Janzon.
Cerceris arenaria är vanlig i öppna sandområden.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Slembin, Colletidae
Slembiet Colletes daviesanus födosöker på stånds.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Hane av citronbisläktet Hylaeus.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Nytt! Det punkterade citronbiet Hylaeus signatus återfanns 1999 efter 36 år. I Sverige finns den endast i Ekoparken.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Nytt! Honor av det punkterade citronbiet Hylaeus signatus besöker endast resedablommor för nektar- och pollenintag.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Luzernbin, Melittidae
Honan av videörtsbiet Macropis europeae söker näring i videörtsblomman.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Hanen av videörtsbiet Macropis europeae i väntan på förbiflygande hona.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Sandbin, Andrenidae
Sandbi av släktet Andrea födosöker på sälg. Foto: Lars-Åke Janzon.

Smalbin, Halictidae
Smalbiet Lasioglossum albipes födosöker på stånds. Foto: Lars-Åke Janzon.

Bladskärarbin, Megachilidae
Blåklocksbiet Chelostoma campanularum besöker stor blåklocka.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Bladskärarbiet Megachile rotundata.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Getingbin, Anthophoridae
Notera de långa antennerna på hanen hos långhornsbiet Eucera longicornis.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Det lilla träbiet Ceratina cyanea födosöker i maskrosblomma.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Humlor, snylthumlor och tambi, Apidae
Humlan Bombus lucorum pollinerar orkidéen Adam och Eva. Notera pollinierna på pannan.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Humlan Bombus lapidarius födosöker i gurkörtsblomman.
Foto: Lars-Åke Janzon.
Många humlearter har mycket lång sugsnabel för att komma åt svåråtkomlig nektar långt ned i vissa blommor.
Foto: Lars-Åke Janzon.

Åter till Ekoparkens Hymenoptera

Sektionen för entomologis välkomstsida

NRM:s välkomstsida


/en/hym-galleri.html.se
Senaste uppdatering: 13 maj 2002 1999
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson
Lämna kommentarer om NRM:s webresurs här.