Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Ranatra valida Stål, 1868.

syn to Ranatra chinensis Mayr, 1865

Reference: Stål, C. 1868, Hemiptera Fabriciana - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Sjunde bandet, Andra häftet, No: 11, 1868. p. 136.
Return to species-list.