Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Plataspis wahlbergi Stål, 1853.

Reference: Stål, C. 1853, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 212-213.
Return to species-list.