Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Plataspis vermicellaris Stål, 1858.

Reference: Stål, C. 1858, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p. 434.
Return to species-list.