Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Phytocoris varipes Boheman, 1852.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Entomologiska anteckningar under en resa i Södra Sverige 1851 - Kongliga Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1851, pp. 107-108.
Return to species-list.