Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Creontiades virescens Reuter, 1905.

Reference: Reuter, O. M. 1905, Ad cognitionem Capsidarum Australiae II - Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. vol. 47, N:o 20, Helsingfors, p. 4.
Return to species-list.