Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Mictis validipes Stål, 1855.

syn to Anoplocnemis pectoralis Germar, 1837

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 28.
Return to species-list.