Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rasahus thoracicus Stål, 1863.

syn to Petalocheirus biguttatus Say, 1832.

Reference: Stål, C. 1872, Enumeratio Hemipterorum. Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Tionde bandet, N:o 4. p. 106.
Return to species-list.