Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Pachygrontha tabida Stål, 1870.

syn to Pachygrontha bipunctata Stål, 1865

Reference: Stål, C. 1870, Hemiptera insularum Philippinarum. Bidrag till Philippinska öarnes Hemipter-fauna - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondesjunde årgången, N.o 7 p. 662.
Return to species-list.