Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Dysdercus thunbergi Stål, 1856.

Reference: Stål, C. 1856, 2. Om Cimex Stockerus (Lin.) och Cimex augur (Thunb.) - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 391.
Return to species-list.