Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Dysdercus thoracicus Stål, 1856.

syn to Dindymus bicolor Herrich-Schaeffer, 1842

Reference: Stål, C. 1856, 2. Om Cimex Stockerus (Lin.) och Cimex augur (Thunb.) - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången pp. 391-392.
Return to species-list.