Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Salda trybomi Sahlberg, 1878.

Reference: Sahlberg, J. 1878, Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna, Hemiptera Heteroptera - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar ny följd, sextonde bandet, N.o 4, pp. 35-36.
Return to species-list.