Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Harpactor sobrinus Stål, 1855.

syn to Vitumnus scenicus Stål, 1855

Reference: Stål, C. 1855, 5. Hemiptera från Kafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tolfte årgången p. 41.
Return to species-list.