Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Velinus satellitius Stål, 1867.

syn to Velinus nigrigenu Amyot & Serville, 1843

Reference: Stål, C. 1867, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, p. 281.
Return to species-list.