Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Tuponia sahlbergi Reuter, 1901.

syn to Tuponia roseipennis Reuter, 1878.

Reference: Reuter, O. M. 1901, Capsidae rossicae descriptae - Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. vol. 43 B, Helsingfors, p. 189.
Return to species-list.