Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Harpaochares spinuliceps Stål, 1858.

Reference: Stål, C. 1858, 3. Några nya genera och arter bland Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.248.
Return to species-list.