Swedish Museum of Natural History

Types of HeteropteraAnisoscelis sexmaculata Stål, 1860.

syn to Nannophyllia harpagon Fabricius, 1775

Reference: Stål, C. 1860, Till kännedomen om Coreida - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens förhandlingar sextonde årgången, No. 9, p. 458.
Return to species-list.