Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Lygaeus stollianus Stål, 1859.

syn to Microspilus proximus Dallas, 1852

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.440.
Return to species-list.