Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhaphigaster scurrilis Stål, 1853.

syn to Rhaphigaster decoratulus Stål, 1854

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 222.
Return to species-list.