Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Mendis sanguinaria Stål, 1867.

syn to Guionius nigripennis (Fabricius, 1794)

Reference: Stål, C. 1867, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, pp. 301-302.
Return to species-list.