Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Emydocoris ståli Kormilev, 1962.

Reference: Kormilev, N. A. 1962, Notes on Aradidae in the Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm Hemiptera-Heteroptera - Arkiv för Zoologi Band 15, N:o 31, pp. 448-449.
Return to species-list.