Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Ruscoba sanguineiventris Stål, 1859.

syn to Ditomotarsus punctiventris Spinola, 1852

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.436-437.
Return to species-list.