Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aeliomorpha simulans Stål, 1858.

Reference: Stål, C. 1858, Orthoptera och Hemiptera från södra Afrika - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.313.
Return to species-list.