Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Darbanus rugulosissimus Stål, 1859.

syn to Vestula lineaticeps Signoret, 1858

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.446.
Return to species-list.