Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Sphaeridops rugosicollis Stål, 1862.

Reference: Stål, C. 1862, Bidrag till Rio Janeiro-Traktens Hemipter-Fauna - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Tredje bandet, Andra häftet, 1862. p. 60.
Return to species-list.