Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Platynopus rubroguttatus Stål, 1854.

syn to Oplomus cruentus Burmeister, 1835

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.232.
Return to species-list.