Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Neuroctenus rubiginosus Bergroth, 1887.

Reference: Bergroth, E. 1887, Synopsis of the genus Neuroctenus Fieb. - Öfversikt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar XXIX, pp. 184-185.
Return to species-list.